Hyppää pääsisältöön

30.1.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan Veijo Koskiselle eron elinkeino- ja työllisyysjaoston varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Tony Melvillen. Kaupunginhallitus vahvisti hyvinvointitoimikunnan 12.1.2023 tekemät esitykset vanhus- ja vammaisneuvoston ja veteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenistä. Vanhusneuvostoon hyvinvointitoimikunnan edustajaksi nimettiin Raija Sipinen ja hänen varaedustajakseen Vesa Välilä. Vammaisneuvostoon nimettiin Sonja Karppinen (varajäsen Jyrki Ahlgrén) ja Katri Asp-Dalfidanin (varajäsen Vesa Välilä). Veteraaniasiain neuvottelukunnan edustajiksi nimettiin Raija Sipinen ja Raimo Sopo. Nimeämiset ovat voimassa 31.7.2023 saakka.
 
Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi valtionosuuden ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen vuodelle 2023 ja päätti, ettei päätöksiin haeta oikaisua. Varajäsenen eronpyyntö Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston etenee esityslistan mukaisesti kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
 
Kuolinpesän omaisuuden kohdentamista koskevasta asiasta äänestettiin 3 kertaa. Ensin Kaisa Garedew esitti Janne Luoma-ahon kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys kuitenkin kaatui äänin 11-2, joten keskustelua jatkettiin.
 
Keskustelun aikana tehtiin 2 muutosesitystä. Kaisa Garedew esitti Janne Luoma-ahon kannattamana, että omaisuuden kohdentamisesta koskeva muotoilu ”Valtiokonttorilta haettava omaisuus liitteen mukaisesta kuolinpesästä sekä omaisuuden realisoinnista saatavat tulot kohdennetaan sivistyspalveluiden toimialalle ja osoitetaan kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen erityisesti digitalisaation keinoin painopisteenään lastenkulttuuri” muutetaan muotoon ”Valtiokonttorilta haettava omaisuus liitteen mukaisesta kuolinpesästä sekä omaisuuden realisoinnista saatavat tulot kohdennetaan vähävaraisten perheiden lasten kesäpäivätoimintaan loma-aikana tai liikuntaharrastusten tukemiseen”.
 
Toisen muutosesityksen teki Katja Isomöttönen Kati-Erika Timperin kannattamana. Isomöttönen esitti, että teksti muutetaan ”Valtiokonttorilta haettava omaisuus liitteen mukaisesta kuolinpesästä sekä omaisuuden realisoinnista saatavat tulot kohdennetaan sivistyspalveluiden toimialalle ja osoitetaan kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen painopisteenään lastenkulttuuri.”
 
Isomöttösen esitys voitti Garedewin ehdotuksen äänin 10-2 (1 tyhjää). Katja Isömöttösen esitys asettui viimeisessä äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitystä vastaan ja voitti äänestyksen äänin 8-5 ja tuli siten kaupunginhallituksen päätökseksi.
 
Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista: www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaupunginha…
 
Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: