Hyppää pääsisältöön

28.12.2022

Kuva
Sote-ammattilainen työssään. Kuva Kuvapankki: Shutterstock

Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedote


Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Samaan aikaan hyvinvointialueelle siirtyvät järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sopimukset.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (ja Seututerveyskeskus-liikelaitoksen) sopimukset ja Sote-kuntayhtymä / Perusterveydenhuollon liikelaitos Saa-rikan sopimukset sekä osa Keski-Suomen kuntien sopimuksista.

Siirron myötä sopijapuoleksi tulee Keski-Suomen hyvinvointialue. Myös laskutusyhteystiedot muuttuvat 1.1.2023 (vuodelle 2023 kohdistuvien laskujen osalta).

Sopijapuolilta tämä siirto / ilmoitus ei vaadi muita, erityisiä toimenpiteitä. Lisätietoja, mm. yhteyshenkilöt, hyvinvointialueen verkkosivuilta www.hyvaks.fi

Viite:

  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki (616/2021).
  • Voimaanpanolain 38 §:n mukainen Keski-Suomen hyvinvointialueen ilmoitus sopijapuolille Virallisessa lehdessä (32/2022) 26.4.2022.
  • Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston päätökset 29.3., 6.9., 29.11. ja 13.12.2022.
Asiasanat: