Hyppää pääsisältöön

17.11.2022

Tiistaina 22.11. kokoontuvan kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä on muun muassa Seminaarimäen kampusalueen kaavaluonnos sekä asumisen mahdollistavat kaavamuutokset Kukkumäestä ja Vaajakoskelta.
Kuva
kaksi pyöräilijää puiden katveessa, taustalla rakennus ja kenttä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Seminaarinmäen kaavaluonnos uudelleen käsittelyyn

Jyväskylän keskustassa Seminaarinmäen kampusalueella on käynnissä kaavamuutos, jonka tavoitteena on suojella alueen rakennusperintöä sekä tutkia kehittämismahdollisuuksia alueen kulttuurihistoria ja luontoarvot huomioiden. Kampusalueen kaavaluonnos oli kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä 17.5.2022, jolloin lautakunta palautti luonnoksen uudelleen valmisteltavaksi.

Nyt käsittelyyn tulevassa uudessa kaavaluonnoksessa on vähennetty rakennusoikeutta edellisestä luonnoksesta. Aiemmasta luonnoksesta poiketen Voionmaankadun ja Yliopistonkadun kulmauksen alueelle sekä AaltoAlvarin ja liikuntatieteen laitosrakennuksen väliselle tenniskenttien alueelle ei saisi rakentaa. Näiden sijaan täydennysrakentaminen olisi mahdollista osalla suunnittelualueen Hippoksen puoleista reunaa.

Lautakunnan hyväksyessä kaavaluonnoksen se asetetaan nähtäville. Nähtävilläoloaikana kaavasta on mahdollista antaa palautetta joko suoraan suunnittelijalle tai kirjallisella mielipiteellä kaupungin kirjaamoon. Kaavan ajankohtaiset aineistot sekä ohjeet palautteen antamiseen löytyvät kaavan verkkosivuilta. Kaavan tultua nähtäville suunnitelmiin voi tutustua myös verkkosivulle lisättävän esittelyvideon avulla.

Asumisen kaavoja ehdotusvaiheessa

Kukkumäessä Kannaksenkadun ja Keskussairaalantien kulmaukseen on suunnitteilla Käyräkadun kokonaisuutta täydentävä asuinkerrostalo. Talon ylimpään kerrokseen voidaan rakentaa ullakkoasuntoja. Ehdotusvaiheen suunnitteluratkaisussa uudisrakennuksen kansipihaa on pienennetty viereisten piha-alueiden yksityisyyden lisäämiseksi. Muutoin kaavaratkaisu on pääpiirteiltään luonnoksen mukainen. Lue lisää kaavamuutoksesta.

Vaajakoskella Vesmannintielle, Vaajakoskentien ja Urheilutien väliselle korttelialueelle on suunnitteilla asuinrakentamista. Nykyisten liikerakennusten tilalle kaavaluonnoksessa esitetään kolmea kerrostaloa, joiden korkeudet vaihtelevat viidestä seitsemään. Asemakaavan muutosehdotus on ratkaisultaan kaavaluonnoksen mukainen. Kaavaehdotukseen on lisätty kaavamääräys, joka mahdollistaa liike- ja yhteistilojen rakentamisen. Lue lisää kaavamuutoksesta.

Ranta-asemakaavojen muutoksia hyväksyttävänä

Hyväksyttävänä ovat myös Oiniemen ranta-asemakaavan muutos sekä Saukkolahden ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen.

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.