Hyppää pääsisältöön

28.9.2022

Jyväskylän kaupunginhallitus ja Keski-Suomen aluehallitus kokoontuivat tiistaina 27.9. keskustelemaan tulevasta uudistuksesta ja erityisesti yhteistyöstä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueen vastuulle noin kolmen kuukauden päästä toteutuvan uudistuksen myötä. Tilaisuus oli osa hyvinvointialueen hallituksen samana päivänä alkanutta kuntakierrosta.
Kuva
Jyväskylä-viiri ja mikrofoni puhujanpaikalla kaupungintalon juhlasalissa. Kuva Outi Kaakkuri

Keskustelun aiheena oli erityisesti yhteistyö valmius- ja varautumisasioissa.

- Valmius- ja varautumisasioissa meillä on vuoden vaihteen jälkeen uudenlainen vastuunjako kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta on siten tärkeää, että laadimme yhteistyömallit nyt, jotta mahdollisissa poikkeustilanteissa vastuunjako on selkeää ja reagointi nopeaa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin totesi kokouksessa.

Toimivat palvelut ovat kaupungin näkökulmasta tarkasteltuna myös elinvoimatekijä.

- Kuntien vetovoimaan vaikuttavat yhä enemmän myös toimivat palvelut. Siksi on oleellista, että viestimme palveluista yhdessä ja luomme asukkaille selkeän kuvan siitä, miten asiat kaupungissamme toimivat, olipa palveluiden tuottaja kunta tai hyvinvointialue, Selin painotti.

Aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula kertoi kokouksessa, että kuntien toiveet ja yhteistyön merkitys on laajasti tunnistettu hyvinvointialueella.

- Tavoitteenamme ovat ihmislähtöiset ja luotettavat palvelut. Siihen tarvitaan hyvinvointialueen ja kuntien kumppanuutta. Aluehallitus on valmistellut kuntayhteistyötä raamittavan sopimuksen, jonka toivomme jokaisen kunnan valtuuston hyväksyvän lähiaikoina. Osana tuota sopimusta sitoudumme ylläpitämään jatkuvaa vuoropuhelua kuntien kanssa sekä yhteistä tilannekuvaa.  Näin voimme vastata parhaiten asukkaiden palvelutarpeeseen Keski-Suomessa vastata, Aula tiivisti kokouksessa.

Tilaisuudessa sovittiin, että Jyväskylän kaupungin ja hyvinvointialueen hallitukset tapaavat tulevaisuudessa säännöllisesti ja varmistavat näin tiiviin vuoropuhelun. Säännölliset tapaamiset ja avoin vuoropuhelu mahdollistavat nopean reagoinnin, mikäli asukkaiden palvelutarve tai äkilliset poikkeustilanteet sitä vaativat.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779 tai Keski-Suomen aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697