Hyppää pääsisältöön

22.9.2022

Kuva
Huhtasuon jalkapallohallin visualisointi. Kuva Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupungin liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksessä 2020-2021 selkeänä kehittämisen kohteena nousi jalkapallon sekä muiden palloilulajien olosuhteiden kehittäminen kaupungissa. Harrastajien ja seurojen määrä, Vehkahallin talvikunnossapidon haasteet sekä Hippoksen jalkapallon harjoittelutilojen käyttökielto ovat haastaneet jalkapallon ja muiden hallitilaa tarvitsevien lajien tilannetta entisestään.

Tehtyjen selvitysten pohjalta käynnistyi kaavoitus, jossa selvitettiin jalkapallon harjoitushallin sijaintipaikkaa ja rakentamisen aikataulua. Selvityksen perusteella hallin sijainniksi ehdotettiin marraskuussa 2021 Huhtasuon liikuntapuistoa. ”Huhtahalli”-työnimeä kantavan hallin sisältösuunnittelu käynnistettiin. Tilapalvelun hankesuunnitelma on nyt valmistumassa ja etenee päätöksentekoon.

”Huhtahallin” suunnitelmat perustuvat käyttäjien tarpeisiin vastaten useiden palloilulajien harjoittelu- ja otteluolosuhteiden kehittämistarpeita

Huhtasuo valikoitui paikaksi saavutettavuuden lisäksi alueen liikuntarakentamisen kehittämis- ja parannustarpeiden johdosta. Suunnitelmassa on huomioitu suositun ja ympärivuotisen liikuntapuiston ulkoliikuntapaikkojen pukuhuone- ja sosiaalitilat sekä huoltotilat, jotka kaipaavat uudistamista. Huhtasuolla harjoitellaan ulkotiloissa ympäri vuoden ja lisäksi hoidetaan muun muassa alueen yli 60 kilometrin latu- ja ulkoilureitistön huolto. Uudessa suunnitelmassa näiden tilojen vaatimat investoinnit on koottu samaan hankesuunnitelmaan.

Hankesuunnitelmassa on otettu huomioon käyttäjien tarpeet ja etenkin talviharjoitusolosuhteiden parantaminen kaupungissa. Hallin tulee myös mahdollistaa ottelutapahtumien laadukas järjestäminen. Tämä tarkoittaa katsomotiloja ja esimerkiksi otteluiden kuvausmahdollisuutta. Suurimpana hallin käyttäjäryhmänä kuultiin jalkapalloseuroja. Lisäksi huomioitiin muiden palloilulajien (mm. pesäpallo, amerikkalainen jalkapallo, ultimate) sekä koululaisten harjoittelun tarpeita.

Päätöksentekoon tulevassa suunnitelmassa hallin laajuus on noin 11 000 kem2, joka tarkoittaa noin 132 m x 78 m kokoista hallitilaa. Tila sisältää täysimittaisen jalkapallokentän tai kaksi poikittaista jalkapallokenttää (64 x 42 m) sekä lämmittely- ja oheisharjoittelutilat useille eri palloilulajeille. Suunnitelma sisältää myös pelaajapukuhuoneet ja ulkoalueiden pukuhuoneet sekä monitoimitilan, joka mahdollistaa esimerkiksi kahvilatoiminnan. Yleisö- ja katsomotilat rakennetaan 500 henkilölle. Myös kuulutus- ja kuvaustilat, henkilökunnan sosiaalitilat ja valvomo sekä kone- ja huoltotilat ovat mukana suunnitelmassa, jonka kokonaiskustannus on hankesuunnitelmassa arvioitu olevan 17,6 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelma päätöksentekoon lokakuussa

Hallin suunnitelma perustuu syksyllä 2021 tehtyyn tarvesuunnitelmaa, jonka tekoon ovat osallistuneet kaupungin liikuntapalvelujen ja Tilapalvelun lisäksi alueen seurojen, Suomen Palloliiton ja yliopiston edustajia. Tarvesuunnitelman pohjalta tehty hankesuunnitelma on nyt valmistumassa ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta antaa asiasta ensimmäisenä lausuntonsa kokouksessaan 5.10. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunnon jälkeen asian käsittely jatkuu Tilapalvelun johtokunnassa, josta se etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon syksyn 2022 aikana. Mikäli hanke etenee päätöksenteossa, ”Huhtahalli” valmistuu harjoittelukäyttöön vuonna 2024.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- Sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987

- Tilapalvelun johtaja Tuomas Kuronen, p. 0400 839 434