Hyppää pääsisältöön

14.9.2022

Kuva
Kartta keskustan alueelta. Karttaan on merkitty eri väreillä vyöhykkeitä.
Tämänhetkisestä Jyväskylän kaupungin melutilanteesta on valmistunut selvitys. Melulle altistuneiden määrä on hieman kasvanut aiemmasta, mikä johtuu kaupungin väestön ja liikennemäärien kasvusta. Raideliikenteen ja teollisuuden melulle altistuneiden määrä puolestaan on vähentynyt. Lähiaikoina myös asukkaat voivat tarkastella karttapalvelusta asuinympäristönsä mallinnettuja melutasoja.

Tieliikenteen melu yhä riesana

Kansallisilla tunnusluvuilla tehdyn laskennan perusteella tieliikenteen aiheuttamalle yli 55 desibelin tasoiselle melulle altistuu päiväsaikaan Jyväskylässä yhteensä noin 38 000 asukasta, mikä on yli 4 000 asukasta enemmän kuin edellisessä selvityksessä. Laskennallisesti jyväskyläläisistä altistuu tieliikenteen melulle 26 prosenttia, kun vastaava luku oli aiemmin 24 prosenttia. Myös yöaikaiselle yli 55 desibelin melulle altistuvien määrä on laskennallisesti hieman kasvanut.

Eniten tiemelulle altistutaan edelleen Vaajakosken moottoritien ja Vaajakoskentien välisillä alueilla. Toisaalta vuodenvaihteessa avattu Kirri - Tikkakoski -moottoritie on mukana laskennoissa ja sen myötä tietyillä alueilla, kuten Matinmäessä, melutilanne on parantunut huomattavasti aikaisemmasta. Raideliikenteen ja teollisuuden melulle altistuvien asukkaiden määrä on vähentynyt viiden vuoden takaisesta. 

Laskelmia vääristää yksittäisten rakennusten äänieristystasojen lukemien puuttuminen

Tuloksiin vaikuttavat Jyväskylän väestömäärän ja liikennemäärien kasvu. Lisäksi tiiviin kaupunkirakentamisen myötä laskennallisesti melualueella asuu yhä enemmän ihmisiä, vaikka uusien talojen äänieristyksessä onkin huomioitu ulkoa tuleva melu. Nyt laskelmissa ei vielä pystytty huomioimaan yksittäisten rakennusten äänieristystasoja, mikä saa tulokset näyttämään pahemmilta kuin mitä ne todellisuudessa ovat.

Raideliikenteen melulle altistuvien määrän vähenemiseen ovat vaikuttaneet junien nopeuksien pudotus tietyillä rataosuuksilla sekä kokonaisuutena henkilö- ja tavarajunien määrän väheneminen. Koronan vaikutusten huomioiminen liikennemääriin oli laskennoissa hankalaa.

Meluvyöhykkeet tulevat lähiaikoina asukkaiden nähtäville karttapalveluun   

Työssä laaditut meluvyöhykkeet ovat arvokas työkalu paitsi meluntorjunnan suunnittelussa, myös maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Niitä voi jatkossa tarkastella kaupungin verkkosivuilta löytyvästä karttapalvelusta, josta asukkaat voivat tarkastella esimerkiksi oman asuinympäristönsä mallinnettuja melutasoja. 

Selvityksen pohjalta tehdään meluntorjuntasuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Väyläviraston teettämä meluselvitys tämänhetkisestä melutilanteesta Jyväskylässä valmistui syyskuun alussa. Selvityksen laati WSP Finland Oy. Selvitys perustuu EU:n ympäristömeludirektiiviin, ja se on laadittu sekä kansallisilla että EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisilla tunnusluvuilla. Selvityksessä on tarkasteltu tietokonemallinnuksin tie- ja raideliikenteen sekä teollisuustoimintojen aiheuttamia ympäristömelutasoja koko kaupungin alueella. Vastaava selvitys on laadittu viimeksi viisi vuotta sitten, ja meluselvitys on tehty samanaikaisesti myös Suomen muissa suurissa kaupungeissa. 

Työ meluhaittojen vähentämiseksi jatkuu seuraavaksi meluselvityksen pohjalta tehtävällä meluntorjuntasuunnitelmalla, jonka on määrä valmistua kesällä 2023.