Hyppää pääsisältöön

29.8.2022

Valtakunnallinen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu Jyväskylän 16 päiväkodissa. Tänä syksynä kokeiluun liittyivät mukaan koeryhmään valitut vuonna 2017 syntyneet lapset.
Kuva
Tytöt ottavat valokuvaa pelikorteista. Kuva Dolly Aittanen

Koeryhmä on muodostunut kokeilulain mukaisen satunnaisotannan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätösten mukaisesti.   

Kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatu ja vaikuttavuutta. Rinnalla kulkevan seurantatutkimuksen avulla selvitetään, miten kaksivuotinen esiopetus vaikuttaa lapsen kasvun ja opinpolkuun varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta ensimmäiselle luokalle. Tutkimus selvittää myös perheiden palveluvalintoja, sekä kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksia lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. 

Arvioinnit käynnistyvät vuonna 2017 syntyneiden lasten alkuarvioinnilla 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vaikutusta lapsen kasvuun ja oppimiseen arvioidaan erillisellä seurantatutkimuksella. Seurantatutkimuksessa kokeilun toteutumista selvitetään arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia.  

Vuonna 2017 syntyneiden lasten alkuarvioinnit ovat käynnistyneet. Vuonna 2016 syntyneiden lasten toinen arviointikierros toteutetaan lokakuun aikana. Huoltajat saavat tarkempaa tietoa arvioinnista lapsen omasta päiväkodista. 

Jyväskylän kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma on laadittu sähköiseen muotoon Opetushallituksen ePerusteet-sivustolle Jyväskylän kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma 2021-2024 (opintopolku.fi). Kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa ja kestää 31.5.2024 saakka.  
 

 

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 040 747 9723