Hyppää pääsisältöön

16.11.2021

Kuva
Kolme pientä lasta istuu penkillä tiiliseinän edessä ja katselee kuvakirjoja.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen ei ole erillistä hakuaikaa, vaan hakea voi ympäri vuoden. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen palvelukoordinaattorit tekevät varhaiskasvatuspäätökset. Paikkoja järjestellään yhteistyössä päiväkodinjohtajien kanssa. Perheen toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Eniten paikkoja vapautuu aina toimintakauden alussa, kun yksi ikäluokka siirtyy kouluun. Hakemuksen tekemisestä esim vuotta aikaisemmin ei ole hyötyä, hoidon aloittamisen ajankohta määrittelee sen, milloin hakemus käsitellään. Jokainen hakemus huomioidaan yksilöllisesti.  Keskitetysti palveluohjauksessa tehdään päätöksiä toimintakauden alkuun ja siirtohakijoille seuraavasti:

  • Siirtohakemuksia käsitellään pääsääntöisesti huhtikuussa. Kaikki 31.3. mennessä tulleet siirtohakemukset käsitellään huhtikuussa siten, että paikka pyritään myöntämään toimintakauden alkuun.
  • Uudet hakijat; jos hakemus elokuulle on tullut 30.4. mennessä tehdään päätös juhannukseen mennessä

Kesken toimintakauden on haastavampi järjestää varhaiskasvatuspaikkaa toivepäiväkotiin/perhepäivähoitoon. Päiväkodit täyttyvät toimintakauden alkupuolella, mutta muutoksia tulee paljon. Palvelukoordinaattorit kertovat perheelle vapaina olevista vaihtoehdoista.

Jos perhe tarvitsee lapselle varhaiskasvatuspaikan pikaisesti, esimerkiksi huoltajan työ- tai opiskelupaikan saamisen vuoksi, järjestyy varhaiskasvatuspaikka 14 vuorokauden sisällä. Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa ei tarvita lapsen huoltajan / huoltajien töiden tai opiskelun perusteella, järjestyy varhaiskasvatuspaikka lakisääteisesti 4 kuukauden sisällä. 

Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa toivoo yksityisestä päiväkodista tai yksityiseltä perhepäivähoitajalta tulee paikkaa tiedustella suoraan palveluntuottajalta. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa palveluntuottajat tekevät asiakasvalinnat. Palveluohjaus tekee tiivistä yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa, ja kertoo hakijoille myös yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdoista. 

Esiopetukseen hakeminen

Esiopetushaku on ajalla 10.1.2022-31.1.2022. Esiopetushakemus tehdään varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Samalla hakemuksella voi hakea myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Esiopetus (84h) on maksutonta. Esiopetuspaikkaa voi hakea myös yksityisisä päiväkodeista. Sekä yksityisessä että kunnallisessa esiopetuksessa esiopetusryhmän minimikoko on 7 lasta.

Esiopetuspaikka myönnetään ensisijaisesti opinpolun mukaisesti. Paikka järjestetään siltä alueelta, jossa myös tuleva koulu sijaitsee. Näin lapsi pääsee jo esiopetusvuoden aikana tutustumaan tuleviin koulukavereihinsa ja tulevaan kouluunsa.

Palveluohjauksesta saa lisää tietoa esiopetukseen hakemisesta, mutta parhaan tiedon esiopetuksesta ja siihen liittyvistä sisällöistä ja järjestelyistä saa päiväkodilta.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittaudutaan ajalla 20.1.2022 -3.2.2022. Perheet saavat postitse kirjeen, jossa kerrotaan hakemisesta.  Kouluun ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmän kautta. Päätökset koulupaikoista tulevat Wilmaan 10.3.2022.

Kouluun ilmoittautumisesta järjestetään infoillat huoltajille teamsin välityksellä. Infoissa pääsee tarkemmin kuulemaan kouluun ilmoittautumisen käytänteistä, oppilaaksioton perusteista sekä saa lisätietoa mm. kielivalinnoista.

Illan aikana esiin nousseita asioita

Vaskoolin tapaaminen oli hyvin vuorovaikutteinen, ja raatilaiset nostivat esiin monia tärkeitä asioita. Pohdittiin varhaiskasvatuksen hakemiseen liittyviä infoiltoja, viestinnän merkitystä ja sen terävöittämistä. Raatilaisilta tuli montaa hyvää ideaa/ parannusehdotusta, jotka tullaan viemään käytäntöönkin.

Varhaiskasvatuksen ja koulun aloittaminen on sekä lapselle, että perheelle iso asia. Raatilaisilta saadun palautteen ja ideoiden myötä palveluohjauksessa pyritään vielä entisestään tehostamaan tiedottamista.

Kasvun ja oppimisen palveluohjaus on matalan kynnyksen paikka perheille, kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita. Palveluohjauksesta voi myös varata pidempää soittoaikaa tai käyntiä paikan päälle.

 

Lisätietoja:

Palvelukoordinaattori Saija Riihinen 014 266 3189

Palvelukoordinaattori Lotta Markkanen 014 266 8660

Palvelukoordinaattori Outi Kumpu 014 266 3102

kasvunjaoppimisen.asiakasraati(at)jyvaskyla.fi