Hyppää pääsisältöön

11.11.2021

Lasten parlamentin hallituksen tämän lukuvuoden ensimmäisessä kokouksessa keskitystään Lapsen oikeudet -viikon teemoihin sekä koostetaan yhdeksän Jyväskylän alueen PikkuParlamenttien tavoitteita esittelevä video. Video tullaan julkaisemaan Jyväskylän nuorisopalvelut Instagram-tilillä. 
Kuva
Nuorisovaltuusto äänestää

Jyväskylän LastenParlamentin hallituksen kauden 2021 – 2022 ensimmäinen kokoontuminen on 16.11.2021. Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa nostetaan esiin Lapsen oikeudet -viikon teemoja ja käydään niistä keskustelua. Hallituksen jäsenet koostavat myös videon, jossa he esittelevät yhdeksän eri alueen PikkuParlamenttien asettamat toimintakauden tavoitteet. Video tullaan julkaisemaan Jyväskylän nuorisopalvelut Instagram-tilillä. 

Lasten osallistumis- ja vaikuttamiskanava

LastenParlamentti on jyväskyläläisten alakouluikäisten lasten osallistumis- ja vaikuttamiskanava. Toiminnassa lapsille luodaan mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja nostaa lasten ääni kuntalaisina paremmin kuuluviin.

Jyväskylän LastenParlamenttiin on koottu 2–4 oppilaan edustus kaikista Jyväskylän alakouluista. Yhdeksän eri alueen edustajat ja oppilaskuntia ohjaavat opettajat kokoontuvat PikkuParlamenteissa kolme kertaa toimintakauden aikana.

LastenParlamentin hallitus valitaan kunkin toimintakauden ensimmäisellä PikkuParlamenttikierroksella. Hallitukseen kuuluu 18 jäsentä – kaksi edustajaa jokaiselta yhdeksältä alueelta. Hallitus kokoontuu 3 - 4 kertaa toimintakauden aikana. Hallituksen tehtävänä on muun muassa LastenParlamentin SuurIstunnon valmistelu, hankerahan jakaminen ja muu vaikuttaminen. Lasten parlamentin hallitus tekee myös kannanottoja sekä pitää puheenvuoroja erilaisissa tilaisuuksissa. 

LastenParlamentin toimintaa koordinoi Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut. LastenParlamentti on osa nuorisopalveluiden lasten ja nuorten osallisuuden kokonaisuutta.

Lisätietoja:
nuorisonohjaaja Sara Manninen, Jyväskylän nuorisopalvelut, puh. 050 472 1489