Hyppää pääsisältöön

5.11.2021

Syksyllä 2011 käynnistynyt nuorten LiikuntaLaturi on ehtinyt liikuttamaan kymmenen vuoden ajan tuhansia nuoria maksuttomasti. Toiminnan laajuus ja kävijämäärät ovat kasvaneet vuosien saatossa, ja toiveissa on laajentaa toimintaa entisestään. Kyselyiden perusteella Laturin toiminta on lisännyt siihen osallistuvien nuorten liikkumista ja tarjonnut heille mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia.
Kuva
Nuoret hymyilevät iloisesti 10-vuotiaan LiikuntaLaturin juhlakuvassa

 

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen hallinnoima LiikuntaLaturi täyttää 10 vuotta. Toiminta käynnistettiin syksyllä 2011 lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeena, josta se on juurtunut osaksi liikuntapalvelujen vakituista palvelutarjontaa. LiikuntaLaturin toiminnan perusperiaatteena on ollut alusta asti tarjota maksutonta, matalan kynnyksen liikuntaa 13–19-vuotialle. Toiminnan tavoitteena on ollut erityisesti tavoittaa liikuntaseuroihin kuulumattomat nuoret, jotka eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi. Näiden lisäksi keskeisenä tavoitteena oli luoda malli, joka yhdistäisi eri hallintokuntia. 

Mukana hankkeessa olivat Jyväskylän kaupungin liikunta-, nuoriso- ja perusopetuspalvelut sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutus ja ammattiopisto. Tänä päivänä LiikuntaLaturin toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa liikuntapalvelut, mutta yhteistyö koulu- ja nuorisopuolen kanssa on edelleen tärkeä osa LiikuntaLaturin toimintaa.

Jo muinaiset turkulaiset…

Idea Jyväskylän kaupungin omasta lasten ja nuorten liikuntatoiminnan konseptista lähti liikkeelle Turusta Jyväskylään muuttaneelta Esa Naukkariselta, joka oli aikaisemmin työskennellyt nuorten liikuntatoiminnan kehittämisen parissa Turun kaupungin liikuntatoimessa.  

– Työskennellessäni Turussa olimme kehittäneet vastaavaa toimintamallia turkulaisille nuorille Oulussa järjestettävän nuorten maksuttoman liikuntatoiminnan pohjalta. Kiinnostuimme Oulussa kehitellystä toimintamallista, koska se sai liikkeelle urheiluseuroihin kuulumattomia nuoria, kertoo Esa Naukkarinen, joka nykyään työskentelee liikuntapalveluissa vastaavana liikuntapaikanhoitajana.

– Kun muutin Jyväskylään, tein aloitteen lasten ja nuorten omasta liikuntatoimintakonseptista silloiselle Jyväskylän kaupungin palvelujohtajalle. Palvelujohtaja innostui esitellystä toimintamallista ja loppu onkin historiaa, Naukkarinen kertoo.

Naukkarinen toimi LiikuntaLaturin-hankevastaavana vuodesta 2011 vuoteen 2013. Kehittämishankkeen alussa toimintaa lähdettiin viemään eteenpäin Turusta tuotujen ja hyväksi havaittujen mallien pohjalta, mutta samalla toimintaa kehitettiin Jyväkylän tarpeisiin sopivaksi.

Naukkarisen jälkeen Reeta Jääskeläinen toimi hankevastaavana hankkeen loppumiseen saakka. LiikuntaLaturi toimi hankemuotoisena vuosien 2011−2014 aikana, minkä jälkeen toiminta on jatkunut osana Jyväskylän liikuntapalvelujen nuorille suunnattuna vakituisena tuotteena. Tällä hetkellä LiikuntaLaturin toiminnasta vastaa Alejandro Ylönen, joka on aloittanut Jääskeläisen opintovapaan sijaisena elokuussa. Jo lyhyessä ajassa Ylöselle tuli selväksi, että LiikuntaLaturin kaltaiselle palvelulle on kysyntää.

Kahdeksasta lajista lähes 20 eri lajin tarjontaan

Syksyllä 2011 LiikuntaLaturin toiminta käynnistettiin kahdeksan eri lajin voimin. Mukana olivat sähly, futsal, sirkus, footbag, capoeira, jooga, tanssi ja parkour. Alusta lähtien toiminnan toteuttamisessa ovat olleet mukana paikalliset urheilu- ja liikuntaseurat.

Ensimmäisenä syksynä toiminnan järjestämiseen osallistui kuusi eri liikuntaseuraa tai yhdistystä. Käyntikertoja tilastoitiin tuolloin 874. Vuosien aikana LiikuntaLaturin kävijämäärät ja lajivalikoima ovat kasvaneet, ja syksyllä 2021 LiikuntaLaturin tarjonnassa on 17 eri lajia. Myös yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa on kasvanut, ja tällä hetkellä toimintaan osallistuu 12 liikuntaseuraa tai yhdistystä. 

Vuonna 2019 LiikuntaLaturin toiminnassa tilastoitiin käyntikertoja 7390 ja vuonna 2020 4770. Käyntikertojen väheneminen selittyy vallitsevalla koronatilanteella ja sen vaikutuksilla ohjattuihin liikuntapalveluihin ja liikuntatilojen sulkuihin. Syksyn 2021 kävijätilastot valmistuvat vuoden lopussa.

Syksyllä 2021 LiikuntaLaturin tarjonnassa on 19 vakituista viikkovuoroa, joista neljä on omatoimivuoroja. Tämän lisäksi LiikuntaLaturin kautta järjestetään erilaisia lajikokeiluita ympäri vuoden. Vuosien aikana nuorten kestosuosikeiksi ovat muotoutuneet uinti ja kuntosali.  

Helppoa tulla omista lähtökohdista

Osallistuminen Laturiin toimintaan on pyritty tekemään toiminnan alusta saakka nuorille mahdollisimman helpoksi. LiikuntaLaturin vuorot ovat ohjattuja vuoroja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Sen lisäksi, että toiminta on ilmaista, vuoroille ei tarvitse ilmoittautua eikä toimintaan osallistuminen vaadi sitoutumista, vaan toimintaan voi osallistua epäsäännöllisesti.

LiikuntaLaturin perusajatuksena on ollut viedä toiminta lähelle nuorten omaa lähiympäristöä, minkä takia toimintoja on sijoitettu ympäri kaupunkia koulujen liikuntasaleihin ja liikuntalaitoksiin. Vuoroja löytyy esimerkiksi Tikkakoskelta, Vaajakoskelta ja Kuokkalasta.   

LIKES-tutkimuskeskus on toteuttanut LiikuntaLaturin käyttäjäkyselyn kolmeen otteeseen, joista viimeisin on tehty vuonna 2016. Käyttäjäkyselyn tuloksien perusteella LiikuntaLaturi on onnistunut toiminnalle asetetuissa tavoitteissa. Kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista 74,5 prosenttia kertoi, että heidän vapaa-ajan liikunnan harrastaminen oli lisääntynyt LiikuntaLaturin toimintaan osallistumisen myötä. Vastaajista 96 prosenttia oli sitä mieltä, että lajivalikoimasta löytyi mieleinen laji. Käyttäjäkyselyyn vastanneista nuorista 78 prosenttia ei kuulunut urheiluseuraan.

Vastausten perusteella voidaan todeta, että LiikuntaLaturin toiminta on pystynyt saavuttamaan toiminnalle asetettuja tavoitteita eli lisäämään nuorten liikkumista, tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia nuorille sekä tavoittamaan urheiluseuroihin kuulumattomia nuoria. Vastaajat kertoivat myös olevansa erittäin tyytyväisiä LiikuntaLaturin toimintaan ja ohjaukseen. 

Tulevaisuuden toiveina uudet lajit ja yhteistyön laajentaminen 

– LiikuntaLaturilla on vielä kasvuvaraa ja näkisin, että lajitarjontaa, seurayhteistyötä ja toiminnan monipuolisuutta pystytään kasvattamaan entisestään. Tämän lisäksi kannustaisin pohtimaan yhteistyön lisäämistä yli kuntarajojen. Turussa vastaava nuorten liikuntatuote on nykyään seudullinen ja useampi kunta on mukana tuottamassa toimintaa nuorille. Naapurikuntien lisäksi kannustaisin seuroja osallistumaan entistä enemmän ”kansanterveystalkoisiin”. Nuorten liikkeelle saaminen ja liikunnallisen elämäntavan oppiminen on meidän kaikkien yhteinen asia! Naukkarinen toivoo. 

Myös LiikuntaLaturista tällä hetkellä vastaava Ylönen näkee, että Laturin toiminnalla on varaa kasvaa ja laajentua.

– Laturin toiminta on Jyväskylän kokoisessa kaupungissa kohtalaisen pienimuotoista. Tarjontaa tulisi kasvattaa vakituisen viikkotoiminnan lajivalikoimaa eri lajeilla, jotta näkisi mille olisi kysyntää. Yleisesti ottaen näen tärkeänä, että kaupunki tarjoaa myös maksuttomia ohjattuja harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Kävijöitä saadun palautteen mukaan vuoroilla käyvät nuoret viihtyvät vuoroilla hyvin ja osaavat arvostaa näitä liikuntamahdollisuuksia ja toivovat lisää erilaisia vuoroja. Toiveissa on muun muassa tankotanssia, jousiammuntaa ja ilmajoogaa, Ylönen kertoo. 

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut haluaa kiittää kaikkia toiminnassa mukana olevia ja mukana olleita yhteistyötahoja kuluneista vuosista.

Juhlavuoden etu

Juhlavuoden kunniaksi liikuntapalvelut tarjoaa 13–19-vuotiaille jyväskyläisille mahdollisuuden päästä hyppimään Trampolin Park Jyväskylään 4 € /h superalennuksella.  Juhlavuoden etu on voimassa 8.11.–21.11.2021.

Edun pystyy lunastamaan Trampolin Park Jyväskylän verkkosivujen kautta tapahtuvan vuorovarauksen yhteydessä, kirjoittamalla varausjärjestelmän Viesti työntekijälle-kenttään alekoodin “LiikuntaLaturi 10 vuotta".