Hyppää pääsisältöön

15.10.2021

Halssillan hiihtomaassa kehittämistyöt käynnistyvät lasten hiihtoladun maansiirtotöillä, nuotikodan kunnostuksella ja alueen valaistuksen parantamisella.
Kuva
Halssilan hiihtomaan kunnostustyöt käynnissä

Rakennustyöt Halssilan hiihtomaan alueella on aloitettu. Alueella on aloitettu maansiirtotyöt lapsille tarkoitettua hiihtolatua varten, joka toimii kesällä pyöräilyratana. Hiihtomaassa sijaitsevan nuotiokodan kunnostaminen on myös aloitettu. Rakennustöiden aikana alueella työskentelee ja liikkuu kaivinkone sekä muita maansiirtokoneita. Alueella tullaan kaivamaan kaapeleita varten ojia ja tekemään muita kaivantoja. Maansiirtotöiden takia alueella liikkumista tulee välttää. Alueella pystyy liikkumaan valaistuja ulkoilureittejä pitkin varovaisuutta noudattaen. 

Halssilan hiihtomaan alueella nyt toteutettavat kunnostustyöt kestävät vuoden 2021 loppuun saakka. Isoimmat maansiirtotyöt ovat pääasiassa ohi marraskuuhun mennessä.
Loppuvuoden aikana alueelle on tarkoitus asentaa lasten hiihtoladun yhteyteen liikunnallisia leikkivälineitä. Alueelle asennetaan myös sähkökeskus ja valaistusta on tarkoitus parantaa. Valaistusta koskevat työt valmistuvat viimeistään vuoden 2022 aikana. Muita kehityssuunnitelmassa olevia asioita toteutetaan asteittain mahdollisuuksien mukaan.  

Halssilan nuotiokota osittain poissa käytöstä

Alueella sijaitsevan nuotiokodan kunnostustöiden tarkoituksena on korjata kodan rikkinäisiä rakenteita sekä parantaa kodan esteettömyyttä ja viihtyisyyttä. Kunnostustöiden toteuttamisesta vastaa Kunnolla töihin-tiimin työntekijät. Kunnostustöiden vuoksi Halssilan hiihtomaan nuotiokota ei ole käytössä arkisin kello 8−15 välillä töiden ollessa käynnissä. Nuotiokodan kunnostustöiden on tarkoitus valmistua lokakuun aikana. Kaupungin muut laavut ja nuotiopaikat ovat normaalisti kuntalaisten käytössä. Tiedot Jyväskylän kaupungin ylläpitämistä laavuista ja nuotiopaikoista on kerätty Jyväskylän ulkoilupaikkaoppaaseen, joka on saatavilla myös sähköisenä versiona Ulkoilu ja virkistys -verkkosivuilta

Hiihtomaan kehittämistyöt etenevät asteittain

Liikuntapääkaupunki Jyväskylä on saanut Halssilan hiihtomaan kehittämiseen valtionavustusta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Avustuksen käyttötarkoituksena on kunnostaa ja parantaa alueen virkistystoimintoja sekä turvallisuutta. Alueelle on laadittu kehittämissuunnitelma, jonka toimenpiteitä ovat nykyisen kodan kunnostus, toisen kodan/laavun rakentaminen toisen pulkkamäen päälle, pulkkamäkien ja muun alueen nykyistä parempi valaiseminen, alueen toimintojen jäsentäminen sekä alueen ympärivuotisten lähiliikuntaa palvelevien toimintapisteiden kehittäminen. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty myös pysäköintialueiden laajentamista ja jäsentämistä. Pysäköintialueita koskevien toimenpiteiden on tarkoitus alkaa vuoden 2022 aikana. Alueen kehittämissuunnitelmaan voi tutustua kaupungin liikuntapaikkarakentamisen verkkosivuilla.

Viikolla 41 kaupunki sulkee talveksi Halssilan, Lutakon, Mattilanniemen ja Tuomiojärven uimarannoilla olevat WC-tilat. Näillä rannoilla WC-tilat pidetään vuosittain pidempään käytössä, sillä alueilla on paljon ulkoilijoita. Muut Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden ylläpitämien uimarantojen WC-tilat suljettiin syyskuun alussa.   

Lisätiedot:
Liikuntapaikkavastaava Jarmo Saikkonen 
p. 050 475 3980, jarmo.saikkonen[a]jyvaskyla.fi 
 

Kaupunginosa: