Hyppää pääsisältöön

16.9.2021

Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma ja Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö ovat myöntäneet EduFutura Jyväskylän Liikunnan ja urheilun -alatiimille kunniamaininnan urheilijoiden kaksoisuran edistämisestä. Huomionosoitus julkistettiin 16.9.2021 Huippuvaiheen kaksoisurawebinaarin yhteydessä.
Kuva
Opiskelijat istuvat kirjainpenkin päällä Jyväskylän satamassa. Kuva Tero Takalo-Eskola

Palkintoehdotuksen mukaan EduFutura Jyväskylä tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia opintopolkuja, yhtenä osa-alueenaan liikunta ja urheilu.

EduFutura Sport Pathin perusajatus on yhdistää sujuvasti urheilijan ja opiskelijan polut sekä tarttumapinta, joka liittää yhteen eri oppilaitosten ja koulutusasteiden käytänteet ja muodostaa sujuvan urheilijan polun läpi koko koulutustarjonnan yhdistämällä erilaisia tukitoimia sekä opiskelujärjestelyjä. Käytännössä tämä tarkoittaa kitkattomia siirtymiä koulutusasteelta toiselle, ristiinopiskelumahdollisuuksia EduFutura-oppilaitosten ja koulutusohjelmien välillä, osaamisen todentamista ja opintojen hyväksilukemista.

Yhtenä osoituksena urheilun ja opiskelun yhdistämiseen panostamiseksi EduFutura Jyväskylä, yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Urheiluakatemian kanssa käynnisti liikunnan työelämäprofessuurin, johon on palkattu työelämäprofessori Sami Kalaja. Liikunnan työelämäprofessori Sami Kalajan tehtävänä on rakentaa opiskelun ja urheilun yhteensovittamista tukevaa EduFutura Sport Pathia syventämällä yhteistyötä oppilaitosten ja koulujen sekä liikunnan keskeisten toimijoiden välillä.

EduFutura-yhteistyöllä on rakennettu myös EduFutura-urheilijaopinnot. Urheilijaopinnot on räätälöity ja mitoitettu erikseen toiselle asteelle ja korkea-asteelle. Ne ovat verkko-opintoja ja joustavasti sovitettavissa opiskelijan harjoitus- ja opintosuunnitelmaan. EduFutura-urheilijaopinnot hyödyttävät sekä urheilua että opiskelua ja menestyksekkään kaksoisuran toteutumista.

”EduFutura-yhteistyö luo opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet yhdistää urheilu ja opiskelu entistä joustavammin. Urheilijaopinnot on rakennettu urheilijan tarpeen mukaan. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella opinnoista on konkreettista hyötyä omaan arkeen ja kehitykseen niin koulussa kuin urheilussa”, sanoo Liikunta ja urheilu -alatiimin puheenjohtaja Markus Rämä, joka toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa opettajana sekä urheilu- ja EduFutura-koordinaattorina.

Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma ja Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö myönsi huomionosoituksen EduFuturan Liikunnan ja urheilun -alatiimille Jyväskylän Urheiluakatemian esityksestä.

Jyväskylän Urheiluakatemia on yksi Olympiakomitean ja lajiliittojen valitsemasta kuudesta valtakunnallisesta urheilijoiden arkiharjoittelun keskittymistä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa urheilun ammattilaiseksi kasvaminen sekä urheilun ja opiskelun yhdistäminen kaikilla koulutusasteilla. Urheiluakatemiatoiminta on alueellista verkostotoimintaa, joka sitoo yhteen urheilijoita yläkouluikäisistä huippuvaiheen urheilijoihin, valmentajia ja asiantuntijoita, seuroja ja lajiliittoja sekä oppilaitoksia. Urheiluakatemiatoiminta mahdollistaa urheilijan kaksoisuran eli valmentautumisen ja opiskelu- tai työuran yhdistämisen tai ammattilaisuuden urheilussa.

Olympiakomitea, Jyväskylän Urheiluakatemia ja Jyväskylän kaupunki sekä EduFutura Jyväskylä -osaamiskeskittymän koulutusorganisaatiot Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto ovat solmineet sopimuksen, joka osaltaan tiivistää yhteistyötä toimijoiden välillä. Sopimus tarkentaa suomalaisen huippu-urheilun valtakunnallisia rooleja, tehtäviä ja yhteistyötä verkoston sisällä.

EduFutura Liikunta ja urheilu -alatiimin jäsenet:

  • Lehtori Aila Ahonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Apulaisprofessori Timo Jaakkola, Jyväskylän yliopisto
  • Professori, varadekaani Taija Juutinen, Jyväskylän yliopisto
  • EduFutura Jyväskylä liikunnan työelämäprofessori Sami Kalaja
  • Lehtori Sanna Paasu-Hynynen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • vs. rehtori Mika Rantala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Opettaja, Urheilu- ja EduFutura-koordinaattori Markus Rämä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Liikunta ja urheilu -alatiimin puheenjohtaja

Lisätietoja urheilijaopinnoista: www.edufutura.fi/urheilijaopinnot

Asiasanat: