Hyppää pääsisältöön

13.9.2021

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti tänään olleessa kokouksessaan esittää yksimielisesti kaupunginvaltuustolle, ettei Jyväskylän kaupunki valtuuta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä etenemään Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa. Syynä ovat hankkeen lähes kaksinkertaistuneet kustannukset. Lopullisen päätöksen Jyväskylän kaupungin kannasta tekee 27.9.2021 kokoontuva kaupunginvaltuusto.
Kuva
Lääkäri, hoitaja ja toimintaterapeutti. Kuva Olli-Pekka Latvala

Jyväskylän kaupunginvaltuusto teki toukokuussa 2019 päätöksen liittyä mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-kuntahankintojen yhteishankintaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistamiseksi. Yhteisjärjestelmä kilpailutettiin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden käyttöön. Kilpailutuksen myötä järjestelmän toimittajaksi valittiin Cerner Ireland Limited.

Jyväskylän kaupunginvaltuuston tehdessä päätöksen lähteä mukaan hankintaan hankintakokonaisuuden kustannusarvio oli 60 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluiden osuus oli noin 10,6 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupunginvaltuusto edellytti tuolloin tehdyssä päätöksessään, että mikäli hankinnan kustannukset nousevat ennakoidusta merkittävästi, niin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tulee keskeyttää hankintamenettely.

Kesäkuussa 2021 jäsenkunnille pidetyssä esittelytilaisuudessa Asterin kustannusarvio oli noussut 64,5 miljoonaan euroon. Hankinnan suunnitteluprojektin täsmentyessä elokuussa 2021, jäsenkunnille ilmoitettiin, että järjestelmän kiinteä hankintahinta 128,7 miljoonaan euroa.

Näin ollen valtuuston alkuperäiseen päätökseen nähden kustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet. Kaupunginhallitus esittääkin nyt kaupunginvaltuustolle, ettei Jyväskylän kaupunki valtuuta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä hankesuunnitelman mukaiseen tarkennettuun toimitusprojektivaiheeseen, toimimaan tilaajana Aster-hankkeen toimitus-, palvelu- ja käyttöönottovaiheessa, eikä allekirjoittamaan Aster-järjestelmän toimitus- ja palvelusopimusta yhdessä järjestelmätoimittajan ja muiden tilaajien kanssa.

Perusteluissa viitataan myös perustettaviin hyvinvointialueisiin

Kaupunginhallituksen päätöksen perusteluissa viitataan eduskunnan hyväksymään lainsäädäntöön hyvinvointialueiden perustamisesta. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuisi alustavan aikataulun mukaisesti vuonna 2025. Siten järjestelmän tosiasiallinen käyttäjä ja rahoittaja on Keski-Suomen hyvinvointialue.

Jyväskylän kaupunki katsoo, ettei ole oikein sitoa hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta jo ennen niiden perustamista. Hyvinvointialue itsehallinnollisena toimijana päättää asiakas- ja potilastietojärjestelmien jatkosta aluevaltuuston aloittaessa toimintansa sekä arvioi samalla sen, minkä mittaluokan investointi on Keski-Suomessa tarpeen toteuttaa. 

Hankinnan eteneminen on parhaillaan käsittelyssä Keski-Suomen kunnissa, sillä toimittajan kanssa 5.6.2020 allekirjoitetussa puitejärjestelysopimuksessa todetaan, että hankkeen käynnistämiseksi perustetaan suunnitteluprojekti, jossa tarkennetaan varsinainen toimitusprojekti ja sen kustannukset. Vuonna 2020 allekirjoitettuun sopimukseen on kirjattu, että sopijaosapuolet voivat irtautua ko. sopimuksista ja hankinnasta seuraamuksitta 30.11.2021 mennessä.

Suunnitteluprojektin valmistuttua elokuussa 2021 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on lähestynyt Jyväskylän kaupunkia ja muita sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ja pyytä niitä valtuuttamaan sairaanhoitopiirin allekirjoittamaan järjestelmähankinnan toimitus- ja palvelusopimuksen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan perustelut kuultavilla lyhyellä videolla

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin kommentoi päätöstä lyhyesti oheisella videolla:

Kokouksen esityslista ja päätöstä koskevat perustelut ovat kokonaisuudessaan luettavissa Jyväskylän kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla. 

Lisätietoja: (huom. kaupunginhallituksen kokous on vielä muilta osin käynnissä, lisätietojen antajat ovat tavoitettavissa viimeistään kello 16.00)

- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779

- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167

- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819