Hyppää pääsisältöön

7.9.2021

Jyväskylän ensimmäinen vapaa-ajan pyöräilylajien harrastamiseen keskittyvä keskustelufoorumi järjestettiin torstaina 2.9. Tämän vuoden keskustelufoorumin aiheena oli maastopyöräily ja harrastusolosuhteiden kehittäminen yhdessä harrastajien kanssa.
Kuva
Maastopyöräilijä metsässä pyörälenkillä

Vuoropuhelua kaivataan kaupungin ja alan harrastajien välille

Lisääntynyt maastopyöräilyharrastus on tuonut lajin pariin paljon uusia harrastajia. Viime keväänä Jyväskylässä käyty keskustelu osoitti, ettei harrastajien kanssa ole yhteistä foorumia vuoropuhelun käymiseen ja harrastusolosuhteiden mahdollistamiseen. Nyt järjestetyssä keskustelutilaisuudessa sovittiin, että maastopyöräilyä koskevat kysymykset, kommentit ja ehdotukset voi antaa liikuntapalveluille kaupungin virallisten palautekanavien kautta tai olemalla yhteydessä Liikuntainfoon.

Kaupunki esitti harrastajille toiveen selkeämmin järjestäytyneestä maastopyöräilyn ydinryhmästä, joka osallistuisi reittien suunnitteluun sekä toimisi viestinviejänä kaupungin ja harrastajien välillä. Tämä ydinryhmä voi koostua eri järjestöjen edustajista ja muista aktiiveista. Harrastajat toivoivat, että oikeanlaista viestintää maastopyöräilystä lisättäisiin ja reittien opastamista parannettaisiin. 

−Olimme kaikkien osapuolien kanssa samaa mieltä siitä, että jatkuvan keskusteluyhteyden ylläpitäminen kaupungin ja harrastajien välillä on tärkeää. Saimme tilaisuuteen osallistuneilta harrastajilta myös hyviä ehdotuksia keskusteluun kutsuttavista uusista osapuolista, tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Jon Salminen toteaa. 

Kaikki osallistujat olivat myös yhtä mieltä siitä, että viestimistä luonnossa liikkumisen käytössäännöistä ja retkeilyetiketistä tulee lisätä. 

Harrastajia toivotaan mukaan Maastiksen suunnitteluun

Kaupungin tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu maastopyöräreitti Maastis, jonka reitistön suunnittelu tapahtuu vuoden 2021 aikana. Reitin käytännöntoteutus tapahtuu tulevien vuosien aikana. Tavoitteena on saada Maastis toteutettua vuoden 2023 loppuun mennessä. Keskustelutilaisuuden aikana harrastajat toivoivat, että heidät osallistettaisiin reitin suunnitteluun ja rakentamiseen. 

−Suunnitteilla olevan Maastis-maastopyöräilyreitin tarkoituksena on tarjota rakennetumpi maastopyöräilyreitti suurelle joukolle harrastajia ja reitti soveltuu erityisesti aloittelijoille sekä hiukan kokeneemmille harrastajille, kertoo vastaava liikuntapaikkahoitaja Janne Ahola, jonka vastuulla Maastis -reitistön suunnittelu on. 

Osallistujat näkivät, että Maastiksen tapaisille opastetuille ja maastoprofiililtaan helpommille reiteille on tilausta erityisesti aloittelijoiden keskuudessa. Kokeneemmat ja aktiiviset harrastajat taas arvostavat luonnonmukaisia, ei-rakennettuja reittejä. Maastiksen seuraavaksi rakennettavaa osuutta ei ole vielä päätetty. Liikuntapalvelut ottaa vastaan ehdotuksia seuraavaksi rakennettavasta reittiosuudesta. 

Kaupunki pyrkii vastaamaan luonnossa liikkujien erilaisiin tarpeisiin 

Jyväskylässä sekä maastopyöräilyn että muun luonnossa liikkumisen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Lisääntynyt luontoliikkuminen haastaa kaupunkia vastaamaan eri tavoin luonnossa liikkuvien tarpeisiin. Kaupunki haluaa tarjota eri tarpeita palvelevia reittejä. Yksi näistä tarpeista on rakennetut, opastetut ja ympäristökasvatusta tarjoavat luontopolut, jotka ovat tarkoitettu luonnossa rauhoittumiseen ja hiljaisen luontoelämyksen kokemiseen. Jyväskylässä on 10 ylläpidettävää luontopolkua, joiden ylläpitovastuu on kaupungilla. Osa luontopoluista kulkee joko osittain tai kokonaan luonnonsuojelualueella. 

−Jokamiehenoikeudella saa liikkua pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla. Luontopolut ovat erityiseen käyttöön otettuja alueita, eikä niillä saa pyöräillä. Kaupungilla on luontopolun rakentajana ja ylläpitäjänä kuluttajaturvallisuuslain mukaan vastuu turvallisuudesta. Erityisesti nyt luonnossa liikkumisen suosion kasvettua kapeilla luontopoluilla väistäminen on haastavaa ja voi aiheuttaa kulkijoille vaaratilanteita tai turvattomuuden tunnetta, ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen toteaa.

Pyöräile metsäpoluilla ja virkistysreiteillä 

Pyörällä saa liikkua metsäpoluilla ja virkistysreiteillä, kunhan huomioi muut luonnossa liikkujat. Jos metsäpolku tai muu virkistysreitti risteää luontopolun kanssa, pyöräilijä voi ylittää luontopolun tai siirtyä sitä pitkin toiselle reitille. Ylläpidetyt luontopolut ovat vain pieni osa virkistysalueiden ja polkujen verkostoa.
−Toivomme, että näissä risteyskohdissa sekä pyöräilijät ja luontopolkujen käyttäjät huomioivat toinen toisensa. Luontopolut tullaan tulevaisuudessa merkitsemään maastoon näkyvämmin, jotta ne erottuvat selkeämmin muista metsäpoluista, Pietarinen lupaa.

 Pyöräilylajeihin keskittyviä keskustelufoorumeita järjestetään jatkossakin

Jyväskylän ensimmäinen vapaa-ajan pyöräilylajien harrastamiseen keskittyvässä keskustelufoorumissa keskusteltiin maastopyöräilyn harrastamisesta Jyväskylässä, sen olosuhteista ja niiden kehittämisestä. Keskustelun aikana päätettiin jatkaa vastaavien vapaa-ajan pyöräilyyn keskittyvien keskustelufoorumien järjestämistä. 

Keskustelutilaisuuteen pystyi osallistumaan paikan päällä sekä etäyhteyksin Jyväskylän Pyöräilyseuran järjestämän etäyhteyden välityksellä. Tilaisuuden järjesti Jyväskylän kaupunki yhdessä Jyväskylän Pyöräilyseura ry:n ja Jyväskylän Latu ry:n kanssa. Jyväskylän kaupungin puolesta tilaisuuteen osallistuvat Liikuntapääkaupunki-projektin projektipäällikkö Jon Salminen, palveluesimies Jukka-Pekka Karttunen, vastaava liikuntapaikkahoitaja Janne Ahola sekä ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen. Keskustelufoorumin puheenjohtajana toimi Jon Salminen.
 

Lisätietoja: 

Liikuntapääkaupunki-projektin projektipäällikkö Jon Salminen
p. 050 4358173, jon.salminen[a]jyvaskyla.fi

Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, 
p. 050 5260436, paivi.pietarinen[a]jyvaskyla.fi

Vastaava liikuntapaikkahoitaja Janne Ahola,
p. 050 5906163, janne.ahola[a]jyvaskyla.fi

Liikuntainfo
p. 014 266 4257, liikunta.info[a]jyvaskyla.fi