Hyppää pääsisältöön

1.9.2021

Kuva
Gradian SIB-valmentaja Jani Huotari. Kuva Petteri Kivimäki
Lapset ja nuoret SIB -hanke tukee nuoria, joilla on haasteita opintojen etenemisessä.

SIB-toiminnan tavoitteena Gradialla on valmistuminen opinnoista sekä työ- tai jatko-opintopaikan löytyminen. Palveluntuottajana on Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos.

– Tavoitteena on arjen tuki ja apu oppimiseen, koulutyön haasteisiin sekä erilaisiin elämäntaidon kysymyksiin. Tarvittaessa oppimisen pulmien taustalla olevia syitä selvitetään lisäpalvelujen avulla, Gradialla äskettäin SIB-valmentajana aloittanut Jani Huotari kertoo ja jatkaa:

– SIB-valmennus on jokaisen nuoren kohdalla omanlaisensa. Nuorta tavataan niin paljon kuin on tarvetta, eri ympäristöissä, ja tukeen liitetään palveluita, joita nuori tarvitsee. Lisäksi valmennus on pitkäkestoista, usein vuosia. Mukaan toimintaan ohjaudutaan Gradian tukipalveluiden kautta.

SIB tekee tiivistä yhteistyötä Gradian ja kaupungin palveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Palveluaukkoja pyritään täyttämään. Tavoitteena on myös kehittää kaupungin omia toimintamalleja ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Peruskoulun puolella pyritään luomaan SIB-hankkeessa mukana oleville nuorille paremmat valmiudet toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen puolella alkuvaiheessa mukana ovat Kuokkalan, Tikan, Huhtasuon sekä Halssilan koulut. Palveluntuottajana on Nuorten ystävät. Mukaan toimintaan ohjaudutaan oppilashuollon kautta.

SIB-toiminta on Keski-Suomessa uutta. Ideana on, että kaupunki ei maksa itse toiminnasta, vaan sen tuloksista kuten valmistumisesta tai työllistymisestä tai paremmasta koulumenestyksestä.

Hankkeen aikana kerätään tietoa tulosten seurantaan sekä palvelujen kehittämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee SIB-toiminnasta kustannusvaikuttavuustutkimusta.


Teksti: Marja-Sisko Kataikko
Kuva: Petteri Kivimäki

SIB (Social Impact Bond)

  • SIB on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto.
  • SIB-mallissa tukitoimet rahoitetaan tätä varten kootusta SIBrahastosta (FIM), ja Jyväskylä maksaa rahastolle vasta toiminnan tuloksista.
  • Tukipalveluita koordinoi Lastensuojelun keskusliitto. Niitä toteuttavat Gradialla Vamos ja Jyväskylän peruskouluilla Nuorten ystävät.
  • Tukipalvelut suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä SIB-toimijoiden kanssa.
Asiasanat: