Hyppää pääsisältöön

4.8.2021

Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa käynnistyi keväällä 2021 lapsiperheiden vanhemmille suunnattu etäkahvilatoiminta uutena varhaiskasvatuksen toimintamuotona. Jokaisessa etäkahvilassa oli etukäteen ilmoitettu teema, joita olivat alustamassa vaihtuvat asiantuntijat.
Kuva
Lapsi istuu aikuisen sylissä ja lukee kirjaa

Keskustelemaan päästiin lasten uniasioista, ruutuajoista, tunnetaidoista, ruokakasvatuksesta ja rajojen asettamisesta. Lisäksi tietoa jaettiin muun muassa lapsiperheiden palveluista Jyväskylässä. Etäkahvilat kokoontuivat kevään aikana yhteensä viisi kertaa Teams-yhteydellä ja vetäjinä toimivat Jyväskylän varhaiskasvatuksen kasvatusohjaajat.

Tukea lapsiperheille etäyhteydellä

Etäkahviloiden perustamisen ideana oli tukea lapsiperheitä erityisesti korona-aikana, tarjota vanhemmille mahdollisuus keskusteluun ja vertaistukeen turvallisesti etäyhteyksien avulla. Kahteen etäkahvilaan osallistuneelta kahden lapsen vanhemmalta, Netalta (lapset 2 v. ja 4 kk) kysyttiin: ovatko etäkahvilat mielestäsi toimineet tämän idean pohjalta?

- Sanoisin joo. Itse koen, että sai hyviä vinkkejä ja tukea arjen tilanteisiin. Kiva, kun järjestettiin, kun korona vienyt mahdollisuuden osallistua. Virkistävä, uusi juttu, sanoo Netta. 

Etäkahviloihin osallistujia oli eri kerroilla 4–9 vanhempaa. Osallistumisen helppous pyrittiin mahdollistamaan siten, että linjoille pääsi varhaiskasvatuspalvelujen verkkosivuille viikoittain päivittyvän linkin kautta, eikä osallistuminen edellyttänyt kameran tai mikrofonin avaamista, vaan halutessaan lupa oli tulla vaan kuulolle.

Etäyhteyksien soveltuvuutta ja etäkahvilassa toimimista kiiteltiin juuri tämän vuoksi, vaikka toisaalta vanhempi toivoi myös ihmisten rohkaistuvan kommentoimaan:

- Oli ihan kiva, kun ei tarvinnut laittaa kameraa päälle. Sai kommentoida, jos itsestä siltä tuntui. Toisaalta ihmiset olisivat voineet kommentoida enemmänkin, mukana ollut vanhempi kuvaa. 

Tapaamisten teemat lapsiperheiden arjesta

Etäkahviloiden teemat koettiin ajankohtaisiksi ja kiinnostaviksi ja samoja teemoja toivottiin jatkossakin. Etäyhteydellä toteutuva kahvila koettiin myös niin matalan kynnyksen palveluksi, että teemaksi uskallettiin ehdottaa arempiakin aiheita, kuten perheväkivalta.

- Miten voisi saada apua, jos on tällainen tilanne. Koska näissä etäkahviloissa voi olla vaan kuulolla, on niin paljon matalampi kynnys osallistua, kuin että menisi paikan päälle johonkin. Eivätkä perheet osaa välttämättä lähteä itse ratkomaan tilannetta, mutta keskustelusta voi saada tukea ja neuvoja viedä asiaa eteenpäin, kommentoi etäkahvilaan osallistunut vanhempi. 

Etäkahvilat jatkuvat syyskuussa - ehdota teemaa tapaamisiin

Tarve etäkahviloiden jatkumiselle oli selkeä. Vaikka koronatilanteen vuoksi perinteiset perhekahvilat jatkuisivat syksyllä, ovat etäkahvilat mahdollisuus niiden vanhempien arkeen, kenellä ei välttämättä ole voimavaroja lähteä kodin ulkopuolella järjestettäviin tapaamisiin lasten kanssa.

-Näen, että on tarvetta, kaikki eivät jaksa lähteä paikalle arjen kiireissä. Voimavarat voivat olla vähissä, mutta tämä mahdollistaa kuitenkin kontaktin toisiin ihmisiin, mikä voi olla kotona olevan vanhemman päivän ainoa kontakti, toteaa Netta.

Syksyllä etäkahvilta kokoontuvat aamupäivisin, jolloin kohderyhmänä olevat vanhemmat ovat kotona. Tarkemmat teemat ja ajankohdat ilmoitetaan elokuussa varhaiskasvatuksen verkkosivuilla ja somekanavilla.

- Etäkahviloiden puolesta haluamme lämpimästi kiittää kaikkia kevään aikana etäkahviloihin osallistuneita ja toivottaa teidät ja uudet osallistujat tervetulleiksi jälleen syksyllä, iloitsee etäkahviloita ohjannut kasvatusohjaaja Minna Jokitalo.

Ehdotuksia etäkahvilan teemoiksi ja kysymyksiä etäkahvilatoiminnasta voi jättää kasvatusohjaajille: varhaiskasvatus.etakahvilaohjaajat@jyvaskyla.fi

Teksti: Paula Hautala
Kuva: Dolly Aittanen

Lisätietoja:
koordinaattori Paula Hautala, p. 046 922 1653.