Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylä-kirjaimet nurmikolla.

28.7.2021

Jyväskylän kaupungin keväällä 2020 käynnistynyt vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastamista tukeva hanke on tullut päätökseen. Hankkeen avulla yhteensä 98 lasta ja nuorta sai tukea harrastusmaksuihin.
Kuva
Poika istuu jalkapallon päällä ja katsoo peliä.

Liikuntapääkaupunki haluaa tarjota lapsille ja nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Koululaisille maksuttomia matalan kynnyksen harrastusryhmiä löytyy oman koulun harrastustoiminnasta sekä liikuntapalveluiden LiikuntaLaturista ja -Veturista. Liikunta- ja urheiluseurat ovat kuitenkin Jyväskylän alueen suurin lasten ja nuorten liikuttaja. Jyväskylän kaupungille tarjoutui mahdollisuus tukea vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamista liikunta- ja urheiluseuroissa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen avulla.

Tarve harrastamista tukevalle avustukselle oli todellinen, sillä liikuntapalveluihin tulleiden hakemusten määrä ylitti hankkeen rahoituksen jo ennen kesän 2020 loppua. Syksyllä hanke sai lisärahoitusta Finlandia maratonilta sekä Lapsen Aika Säätiöltä, jolloin tukea voitiin myöntää vielä uusille perheille.

Avustuksen kohderyhmä oli 7–15-vuotiaat. Mukana olleilta perheiltä ja seuroilta saadun palautteen perusteella tarvetta olisi jatkossa laajentaa kohderyhmää vähintään 18-vuotiaisiin saakka.

Hankkeessa mukana 37 urheiluseuraa

Keski-Suomen Liikunta ry:n avustuksella hankkeeseen lähti mukana 21 urheiluseuraa avustuksen hakuvaiheessa loppuvuodesta 2019. Myöhemmin yhteistyösopimuksen allekirjoitti vielä 16 seuraa, jolloin yhteistyöseurojen kokonaismääräksi tuli 37 urheiluseuraa. Osa uusista seuroista liittyi mukaan hankkeeseen seuran omasta aloitteesta ja osa kutsuttiin mukaan, koska seurassa harrastavan lapsen huoltaja oli ottanut yhteyttä harrastustuen saamiseksi. Tukea myönnettiin yhteensä 25:een eri seuraan.

Ensimmäistä kertaa käytössä olleessa avustuksen jaon mallissa on vielä hiottavaa, mutta keskimäärin seurat eivät kokeneet hankkeesta aiheutuvaa työmäärää kuormittavaksi. Tukea saaneista seuroista joka neljännessä harrastustuesta ei vastannut palkattu työntekijä vaan vapaaehtoinen toimihenkilö. Puolella seuroista on käytössä oma tai lajiliiton kautta saatava taloudellisen tuen muoto.

Harrastustuella on merkitystä

Harrastustuen enimmäismäärä oli 50 euroa kuukaudessa ja yhteensä 500 euroa yhtä harrastajaa kohden. Samassa perheessä saattoi olla useampi tukea saava lapsi. Tukea voitiin käyttää säännöllisen, viikoittaisen perustoiminnan maksuihin. Monella harrastajalla tuki kattoi suurimman osan tukikuukausien toimintamaksuista, kun hakemuksessa ilmoitetut kulut olivat keskimäärin 77 euroa kuukaudessa. Toisaalta kulut saattoivat enimmillään olla jopa 350 euroa kuukaudessa ja monet perheet toivoivatkin tuen ylärajan nostamista ainakin 100 euroon kuukaudessa.

Harrastustukea hakeneille perheille teetetyssä kyselyssä neljännes vastaajista kertoi, että harrastus ei olisi voinut alkaa tai jatkua ilman harrastustukea. Reilu puolet vastaajista ilmoitti harrastustuen helpottaneen perheen taloudellista tilannetta erittäin paljon ja loputkin ilmoittivat tuen helpottaneen perheen taloudellista tilannetta paljon.

Tuki oli erityisesti tarkoitettu niille, joilla harrastamisen mahdollisuus riippuu suoraan ulkopuolisesta taloudellisesta tuesta, mutta harrastustuella voi olla myös epäsuoria vaikutuksia. Esimerkiksi yhden lapsen tuki voi mahdollistaa sisarusten harrastamisen.

Kaksi viidestä perheestä uskoo, että harrastus jatkuu samassa seurassa harrastustuen päättymisen jälkeen. Yhtä moni vastasi harrastuksen jatkuvan, jos taloudellinen tuki löytyy jostain muualta. Kuudennes perheistä arvioi, että lapsen liikuntaharrastus loppuu kokonaan, jos harrastus ei jatku nykyisessä seurassa. Kyselyn tulokset osoittavat, että harrastustuella on merkitystä liikuntaharrastamisen mahdollistamisessa.

Taloudellisen tuen saaminen lapsen ja nuoren harrastamista varten on edelleen mahdollista, vaikka Jyväskylän kaupungin oma harrastustukihanke on päättynyt: alkuvuodesta 2021 Jyväskylän kaupunki aloitti yhteistyön SOS-Lapsikylän Unelmista totta -hankkeen kanssa. Lisäksi taloudellista tukea lasten ja nuorten harrastuksiin voi saada ainakin Hope ry:n, Minela Säätiön, Pelastakaa Lapset ry:n ja Tukikummit-säätiön kautta.

Lisätietoja: harrastuskoordinaattori Elisa Pursiainen, p. 050 531 7087, elisa.pursiainen@jyvaskyla.fi

Teksti: Elisa Pursiainen

Kuva: Jaana Pinson

Harrastamisen tukea myöntävät muun muassa seuraavat järjestöt:

Hope ry 

Minela Säätiö

Pelastakaa Lapset ry 

Tukikummit-säätiö