Hyppää pääsisältöön

15.6.2021

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle Hippos-hankkeen liikuntavuorosopimuksen hyväksymistä. Sopimuksella kaupunki sitoutuisi ostamaan Hippos-keskuksen liikuntatilojen käyttövuoroja 5 miljoonalla eurolla vuodessa 20 vuoden ajan, elinkustannusindeksillä tarkistettuna. Mikäli kaupunginvaltuuston 23.11.2020 tekemä päätös ostaa käyttövuoroja 30 vuoden ajan saa lainvoiman, niin sopimus pitenee 30-vuotiseksi. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 21.6.
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Sopimus koskee uuden Hippoksen jääurheilukeskuksen kolmea harjoitusjäätä ja pääosaa uuden liikuntakeskuksen liikuntatiloista. Kolmen harjoitusjään osuus vuosisopimuksesta on noin 1,2 miljoonaa euroa ja liikuntakeskuksen kokonaisuuden noin 3,8 miljoonaa euroa vuodessa. Käyttövuoroihin kuuluu liikuntatilan lisäksi oheislämmittely- ja palautumistilat sekä tarvittavat pukuhuoneet vuoron yhteydessä. Kaupungin sopimuksen ulkopuolelle uuden Hippoksen liikuntatiloista jää kilpajää oheistiloineen sekä yksi liikuntakeskuksen salibandy-/futsalkenttä ja padel-keskus. 

Kaupungin käyttöön tulevat käyttövuorot jaetaan samoin periaattein kuin muutkin kaupungin liikuntatilat kulttuuri- ja liikuntalautakunnan hyväksymien linjausten mukaisesti.

Sopimuksen myötä kaupungin käyttöön tulevat tilat kasvavat puolella nykyiseen Hippokseen verrattuna

Kaupungin käyttöön tulevien liikuntatilojen määrä kasvaa sopimuksen myötä puolella nykyiseen Hippokseen verrattuna. Jääurheilukeskuksessa on kolme harjoitusjäätä, joista yksi on suunnattu erityisesti jäätanssiin ja vammaisurheiluun. Liikuntakeskuksessa sijaitsevat noin 1800 hengen katsomolla varustettu Mid-areena, joka toimii erityisesti palloilulajien harjoitus- ja kisakäytössä, korkea monikäyttötila, johon saa tarvittaessa irtokatsomot, kamppailulajisaleja ja molski-tilaa, yleisurheilualue ratoineen sekä hyppy- ja heittoalueineen, telinevoimistelutila monikäyttösaleineen, monitoimisali ja tiloja pöytätennikselle, salibandylle, futsalille ja squashille. Rakennuskokonaisuuden ohjeellinen tilasuunnitelma on esityslistan liitteenä.

Lisäksi sopimuksessa sovitaan, että kaupungin käyttövuoroilla käytettävän liikuntairtaimiston hankinta, ylläpito, uusiminen ja varastointi on kaupungin (liikuntapalvelujen) vastuulla maksimissaan miljoonan euroon saakka vuosittain. Tämän vuosittaisen summan ylittävältä osalta hankinnoista vastaa operaattori.

Liikuntavuorosopimus on merkittävä kokonaisuus Hippoksen etenemisessä. Lopulliset rahoituspäätökset rahoittajilta sekä hankkeen rakennuslupa on tarkoitus saada tämän jälkeen syksyn 2021 aikana, jolloin rakentaminen voisi käynnistyä alkuvuodesta 2022. Jo tätä ennen alueella tehdään valmistelevia johtosiirto- ja maanrakennustöitä sekä valmistaudutaan pesäpallostadionin siirtoon. Uusien rakennusten rakentaminen alkaa jääurheilukeskuksen ja liikuntakeskuksen väliin tulevasta osasta, Osaamiskeskuksesta, johon sijoittuu muun muassa toimisto-, tutkimus ja ravintolatiloja. Hankkeen rakentamisen on arvioitu kestävän noin 2 vuotta. Kolmannen harjoitusjään käyttöönotto venyy tästä vielä vuodella, koska paikalla tällä hetkellä sijaitsevan liikuntalaboratorion purku päästään aloittamaan vasta Osaamiskeskuksen valmistuttua.

Sopimus etenee 21.6. kaupunginhallitukseen 

Nyt esitellyn liikuntavuorosopimuksen liitteenä olevat huonetilaluettelo ja tilasuunnitelmat ovat vielä ohjeelliset, ja niihin voi tulla suunnittelun edetessä tarkennuksia. Sopimukseen tullaan myöhemmin liittämään myös kulloinkin voimassa oleva kaupungin vahvistama käyttövuorosuunnitelma ja -hinnoittelu.

Uuden Hippoksen liikuntavuorosopimusta on valmisteltu kevään ajan uusimman tilaohjelman mukaisesti. Lautakunta kävi omalta osaltaan läpi liikuntavuorosopimuksen liitteineen ja esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy liikuntavuorosopimuksen ja valtuuttaa toimialajohtaja Leisimon hyväksymään liikuntavuorosopimuksen lopulliset liitteet. Lautakunta myös toteaa, että liikuntavuorosopimukseen ei sisälly kiellettyä valtiontukea. Lautakunnasta asia etenee 21.6. pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen. 

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan pääsee lautakunnan nettisivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikunt…. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyväksymisen jälkeen kaupungin nettisivuilla torstaina 24.6.2021. 

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki, 
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987