Hyppää pääsisältöön

14.6.2021

Jyväskylän kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman seurantaraportin ja käsitteli valtuustoaloitteet kaupungin tilojen käytöstä sekä tulevan pesäpallostadionin nimeämisestä.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman seurantaraportti 2020 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman seurantaraportin 2020 ja saattoi sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Seurantaraportin on tarkoitus luoda kokonaiskuva Jyväskylän kaupungin resurssiviisaudesta ja sen edistämisestä vuonna 2020. Siihen on nostettu tavoitteiden seurannan lisäksi viime vuoden aikana toteutettuja merkittävimpiä resurssiviisauden toimenpiteitä. Kaupungin resurssiviisausryhmä raportoi ohjelman toteutumisen vuosittain. 

Raportin mukaan kasvihuonekaasupäästöt ovat Jyväskylässä laskeneet vuodesta 2010 lähtien. Materiaalihäviö on kasvanut hieman kolmen laskentavuoden aikana, ja ekologinen jalanjälki on pysynyt suhteellisen tasaisena edellisen laskentakerran kanssa. 

Jyväskylän kaupunkirakenne on tiivistynyt ja rakentaminen on keskittynyt hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. 120 000 asukasta eli noin 85 prosenttia kaupungin väkiluvusta asui vuonna 2020 alueella, jossa joukkoliikenteen palvelutaso on korkea. Kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä on parannettu monissa väyläverkoston saneerauksissa. Fiksua työmatkaliikkumista on edistetty  kaupunkiorganisaatiossa muun muassa pyöränhuoltotilaisuuksilla ja joukkoliikenne-etuuksilla.

Tuloksia on avattu laajemmin kaupungin ohjelmaa käsittelevässä tiedotteessa.

Sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimon virantoimitusvelvollisuuden muutos määräaikaisesti ajalle 1.8.2021 – 31.12.2022

Kaupunginhallitus päätti muuttaa sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimon virantoimitusvelvollisuutta 1.8.2021–31.12.2022 siten, että toimialajohtajan tehtäväalueeseen liitetään kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtajan virkatehtävät. 

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden organisoitumista ja toimintamallien kehittämistä tehdään parhaillaan. Vuoden 2021 aikana ratkeaa, toteutuuko Marinin hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus (hyvinvointialueuudistus). Jos lait hyväksytään, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Muutosten työtä tehdään myös Jyväskylän kaupungin ja sivistyspalveluiden organisoitumisen arviointi.

Muutosvaiheen vuoksi tehtävää ei ole tarkoituksenmukaista täyttää vaan ne liitetään määräaikaisesti toimialajohtaja Eino Leisimon virkatehtävään. Muutoksen myötä Leisimo toimii liikuntajohtajan, teatterinjohtajan, kaupunginorkesterin intendentin, museotoimenjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, kansalaisopiston rehtorin sekä kulttuuripäällikön lähiesimiehenä.

Irina Tuokon (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kaupungin tilojen vuokrauskäytäntöjen eettisen ohjeistuksen laatimiseksi ja tilojen vuokraamisen kieltämiseksi YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin 

Kaupunginhallitus käsitteli selvityksen koskien Irina Tuokon (Vihr.) ja 23 muun valtuutetun 18.3.2019 jättämää valtuustoaloitetta koskien kaupungin tilojen vuokrauskäytäntöjä ja vuokraamista ja lähetti aloitteen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Tehdyssä aloitteessa esitetään, että kaupunki luo tarkemmat suunnitelmat tilojensa aktiivisemman vuokrakäytön edistämiseksi, laatii eettiset ohjeet julkisten tilojen vuokraustoiminnalle ja tekee periaatepäätöksen siitä, ettei kaupungin hallinnoimia tiloja vuokrata tai anneta YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin tai sitä loukkaavien toimijoiden käyttöön.

Aloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan, että lainsäädäntö ja Jyväskylän kaupungin ohjaavat asiakirjat ohjaavat edistämään kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista sekä kaikenlaiseen syrjintään puuttumista. Kaupungissa on käynnissä valmisteluhanke (Tilat auki kuntalaisille -projekti), jonka tavoitteena on edistää ja tukea kuntalaisten yhteisöllisyyttä sekä hyvinvointia tarjoamalla julkisia tiloja laajemmin ja tehokkaammin kuntalaisten käyttöön. Hankkeen yhtenä tehtävänä on myös laatia kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi tilojen luovutuksen ja ulosvuokrauksen yleiset periaatteet, mitkä sisältävät myös eettisen näkökulman. Käytännössä tämä tarkoittaisi periaatepäätöstä, ettei kaupungin hallinnoimia tiloja vuokrata tai anneta YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin tai sitä loukkaavien toimijoiden käyttöön.

Jukka Hämäläisen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Hippoksen pesäpallostadionista Nalle Viljasen stadion 

Kaupunginhallitus käsitteli osaltaan vastauksen Jukka Hämäläisen ja 2 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen Hippoksen pesäpallostadionin nimeämisestä Nalle Viljanen -stadioniksi ja lähetti aloitteen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.  

Aloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että uusien nimien antamisesta liikuntapaikoille voidaan käydä keskustelua, mutta nimeämisille tulee aina olla hyvät ja vahvat perustelut. Kuntalaisten mielipide on merkittävässä roolissa, kun puhutaan kaupungin hallinnoimista ja omistamista liikuntapaikoista. Mikäli uuden Hippoksen valmistuttua olisi pesäpallostadionille tarve miettiä uusi nimi, niin tätä varten olisi hyvä järjestää kuntalaisille avoin nimikilpailu.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020 

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2020 ja päätti järjestää sen sisällöstä kaupunginvaltuustolle julkisen tiedonantotilaisuuden. 

Vuonna 2020 Jyväskylästä tuli sosiaaliasiamiehelle 161 yhteydenottoa, mikä on 6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Jyväskylässä yhteydenottojen määrät sosiaaliasiamieheen ovat vähentyneet vuodesta 2013 lähtien. Sosiaaliasiamiehen raportissa todetaan, että vuoden 2019 selvityksen johdosta on Jyväskylässä tehty useita sosiaalihuollon asiakkaan asemaa parantavia toimenpiteitä esimerkiksi lasten ja lapsiperheiden palveluissa sekä sosiaalihuollon palveluiden valvonnassa. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokoukseen. Hallituksen mukaan hallituksen ehdotukset tulee hyväksyä. Kaupunki esittää kuitenkin huolensa sairaanhoitopiirin talouden tilanteesta ja kehityksestä. Yhtymävaltuuston käsittelyssä olevan osavuosikatsauksen mukainen tulosennuste kuluvalle vuodelle on -21,8 miljoonaa euroa ja sairaanhoitopiirin kertyneet alijäämät ovat -36,4 miljoonaa euroa kuluvan vuoden lopussa. Mikäli hyvinvointialueuudistus toteutuu, tulee sairaanhoitopiirin kaupunginhallituksen mukaan kattaa kertyneet alijäämät jo vuoden 2022 loppuun mennessä.

________________________

Lisäksi hallitus päätti järjestää tiedonantotilaisuuden kaupunginvaltuustolle kaupungin edunvalvontasuunnitelmasta. 

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: