Hyppää pääsisältöön

14.6.2021

Jyväskylän kaupunki toteuttaa tänäkin kesänä uusia puistokohteita ja saneeraa vanhoja. Lutakonpuiston yhteyteen on rakenteilla täysin uusi esteetön liikunta- ja leikkipaikka.
Kuva
Ikäihimiset ulkokuntosalilla

Kokonaisuus muodostuu ulkokuntosalista ja leikkialueesta, täydentäen samalla Suomen suurimmaksi ulkokuntosaliksi nimettyä Rantaraitin ulkokuntosalikokonaisuutta.

Esteettömyys on huomioitu sekä leikkipaikan että liikuntapaikan suunnittelussa.

”Aivan suunnitteluprosessin alussa kysyimme erityisryhmien kokemuksia leikki- ja liikunta-alueiden esteettömyydestä. Näin saimme tärkeää tietoa suunnittelun tueksi. Toki suunnittelun aikana on käytetty myös esteettömyysasiantuntijan apua”, kertoo kokonaisuutta suunnitteluttanut Leena Rapo Jyväskylän kaupungilta.

Esteettömyys näkyy muun muassa väline- ja materiaalivalinnoissa sekä välineiden sijoittelussa. Kokonaisuus tarjoaa leikin- ja liikkumisen mahdollisuuksia kaikille käyttäjille.

Leikkipaikan teemaksi on valittu järvi, joka sopii hyvin Jyväsjärven rantamaisemiin. Leikkipaikka muodostuu ”järvestä, saarista ja rannoista”. Myös värien käyttö alueella on suunniteltu esteettömyys huomioiden.

Leikkialueen ympärillä kiertää kivituhkapintainen polku, joka helpottaa alueen hahmottumista näkövammaisille. Kivituhkapolku toimii aistipolkuna, jonka varrelle on suunniteltu erituoksuisia ja -tuntuisia kasveja.

Schaumanin puistotien kadunvarsipysäköinnistä muutetaan kaksi tavallista pysäköintipaikkaa invapysäköintipaikoiksi palvelemaan muun muassa esteettömän liikunta- ja leikkipaikan kävijöitä. Invapysäköintipaikkoja löytyy myös Lutakon sataman pysäköintialueelta.

Katso kohteen suunnittelun luonnosvaiheessa toteutettu suunnitelmavideo.

Esteettömyys näkyy myös taideteoksessa

Liikunta- ja leikkipaikan rakentamisen yhteydessä alueelle toteutetaan valoa hyödyntävä sadepilveä muistuttava taideteos. Teoksen alla voi seistä, leikkiä ja sitä voi koskettaa. Sadepilven ropinan voi kuulla heleänä, sadeköysien liikkeen synnyttämänä. Valaistuksellisesti tunnelma vaihtuu liiketunnistimen avulla kesäsateesta ukkoskuuroksi.

”Teos herättelee eri aisteja ja jatkaa hyvin leikkialueen aistipolun teemaa”, Rapo sanoo.

Sadepilven rakenteet ja naruista muodostuva ”sade” valaistuu päiväaikaan siivilöityvän luonnonvalon kautta. Pimeän tullen narut valaistaan keinovalolla. Teoksen on suunnitellut WSP Finland Oy.

Kuva
ihmiset taideteoksen alla

Puistotorin puisto kunnostetaan kahdessa vaiheessa

Kaupunki kunnostaa tänä vuonna myös Puistotorin puistoa. Kunnostus toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että puiston leikkialue kunnostetaan myöhemmin. Tenniskenttä ja muu puistoalue kunnostetaan tänä kesänä. Muun muassa puiston oleskelupaikat lisääntyvät kunnostuksen myötä. Lisäksi puistoon toteutetaan hulevesipainanteita. Näin ehkäistään ja hidastetaan rankkasateista syntyviä tulvia alakaupungin alueella Kalevan- ja Hannikaisenkadulla. Hulevesipainanteisiin istutettavat kasvit viivyttävät hulevesiä sekä lisäävät myös vehreyttä ja viihtyisyyttä. Kasveiksi on valittu eri aikaan kukkivia kasveja.

Leikkialueen kunnostuksen yhteydessä leikkivälineet uusitaan vanhaa veturia lukuun ottamatta. Leikkialueen yhteyteen toteutetaan petanquekenttä ja koripalloilualue. Puistotorin puiston saneerauksen tarkka aloituspäivä ei ole vielä tiedossa. Katso kohteen suunnittelun luonnosvaiheessa toteutettu suunnitelmavideo.

Kankaan viheralueiden rakentaminen jatkuu

Kankaan asuinalueella on aloitettu Kankaanradanaukion rakentaminen. Suunnittelualue koostuu säilytettävistä ja täydennysistutettavista metsäalueista, rakennetusta oleskelu ja toiminta-alueesta eli Kankaanradan aukiosta sekä alueen läpi linjatusta pyöräbaanasta.

”Kankaanradan aukion pitkittäinen muoto juontaa juurensa paikalla aikaisemmin sijainneista junaraiteista, jotka johtivat paperitehtaalle. Alueelta purettuja junaraiteita asennetaan vanhojen raidelinjojen kohdille aukion pohjoisreunalle muistumana tehtaan toiminnasta”, kertoo viherrakennuttaja Timo Mattila Jyväskylän kaupungilta.

Pitkänomaista aukiotilaa jaksottavat säilytettävät puut ja niiden väliin jäävät kivituhkapinnoitetut oleskelualueet, joissa on penkki- ja pöytäryhmiä. Aukion itäpäässä raiteiden molemmin puolin on leikin ja liikunnan alue, jossa on liikuntavälineitä, trampoliineja sekä vanhasta paperitehtaasta muistumana jääneitä paperiteloja ja venttiilejä.

”Suunnittelualueen korkoerot ovat suuret. Korkoeroja on Kankaanradan aukion kohdalla porrastettu muurein siten, että nykyiset koivut saadaan säilymään ja toiminnoille saadaan tasaisempaa käyttöpintaa” Mattila sanoo.

Kankaanradan aukion länsipäässä on asfalttikumpujen alue. Kummut liittyvät pyöräbaanaa rajaavaan muuriin ja niiden lomassa on istuskelupaikkoja ja puita. Kummuilla on mahdollista skuutata, skeitata, leikkiä ja oleskella.

Muut puistosaneeraukset

Lounaispuiston saneerauksen toinen vaihe käynnistyy tapahtumakauden jälkeen, jolloin saneerataan puiston yläosa. Puiston leikkialue ja alaosa saneerattiin ensimmäisessä vaiheessa viime syksynä.

Luontoliikuntaohjelman mukaisesti toteutetaan Haukanniemen esteetön luontopolku ja yhdysreitti sekä Kehä Sinisen opasteiden asentaminen Palokkajärven rantaraitille.

Harjulla kunnostetaan kesäteatterialuetta. Harjulle toteutetaan myös puitteet luonnonlumella toimivalle talviliukumäelle.

Kehä Vihreälle asennetaan uusia opasteita. Opasteet asennetaan Viitaniemeen, Tuomiojärven uimarannalle, Kramsunkadulle, Moirislammenpuistoon, Mäki-Matin perhepuistoon, Harjulle, havupuupuistoon ja Tourujoen suulle. Lisäksi Kehä Vihreää kehitetään kunnostamalla Sepänaukion vieressä sijaitseva havupuupuisto.

Haapaniemessä kunnostuksen alla on Sammallahden leikkipaikka.