Hyppää pääsisältöön

11.6.2021

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ympärivuorokautisen sosiaali- ja kriisipäivystysyksikön perustamista 17.6.2021 kokouksessaan.
Kuva
Kädet muodostavat sydämen

Keski-Suomeen on suunnitteilla maakunnallinen, ympärivuorokautinen sosiaali- ja kriisipäivystys vuoden 2022 alusta. Palveluun voi ottaa yhteyttä, kun tarvitaan kiireellistä sosiaalityön apua kriisi- tai hätätilanteissa tai akuuttia kriisiapua äkillisissä traumaattisissa kriisitilanteissa. Akuutilla traumaattisella kriisillä tarkoitetaan äkillistä ja yllättävää tapahtumaa, johon ei voi varautua. 

Keski-Suomen kuntia on palvellut yhteinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys vuodesta 2020 lähtien. Palvelun tuottamisesta on vastannut Jyväskylän kaupunki. Akuutista kriisipäivystyksestä sekä -avusta Keski-Suomessa on vastannut ympärivuorokautisesti suurelta osin matalan kynnyksen järjestötoimijana Kriisikeskus Mobile. 

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ympärivuorokautisen sosiaali- ja kriisipäivystysyksikön perustamista 17.6.2021 kokouksessaan. Mikäli lautakunta päättää perustaa yksikön, voivat Keski-Suomen kunnat päättää palvelun ostamisesta. 

– Jatkossakin kunnilla on velvollisuus järjestää sosiaalipalveluita kuntalaisilleen päivystyspalvelujen vahvistamisesta huolimatta, sanoo sosiaali- ja kriisipäivystykseen liittyvää selvitystyötä tehnyt Elina Hienola. Sosiaalipäivystyksen muuttamista ympärivuorokautiseksi on selvitetty osana Keski-Suomen sote-rakennehanketta. 

Muutoksen taustalla valtakunnallinen ohjeistus ja lakiperusteet

Ympärivuorokautisella sosiaali- ja kriisipäivystyksellä vastataan valtakunnalliseen ohjaukseen alueellisista sosiaali- ja kriisipäivystyksistä. Kriisipäivystys ja akuutti kriisityö siirtyy muutoksen myötä osaksi viranomaistyönä tehtävää psykososiaalista tukea. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia järjestämään ympärivuorokautisesti psykososiaalista tukea, jolla tarkoitetaan kiireellistä sosiaalityötä ja akuuttia kriisityötä. 

– Nykyinen malli, jossa ympärivuorokautinen akuutti kriisityö on hajautunut usealle taholle, ei täytä lakisääteistä velvoitetta. Nykyisessä järjestämistavassa psykososiaalinen tuki ei arkistoidu kuntien sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin, selvittää sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Kinnunen.

Valmius ja varautuminen

Ympärivuorokautiselle sosiaali- ja kriisipäivystykselle on tulossa myös sosiaalihuollon valmiuteen ja varautumiseen liittyviä vastuita ja tehtäviä, kuten ympärivuorokautinen valmius toimia suuronnettomuuksissa ja muissa äkillisissä onnettomuustilanteissa. Alueellisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen myötä sosiaalihuollon valmius hoitaa isoja ja poikkeuksellisia häiriötilanteita paranee maakunnassa.

– Varautuminen esimerkiksi erilaisiin suuronnettomuustilanteisiin tulee yhtenäistymään maakunnassa vuorokaudenajasta riippumatta, ja moniviranomaisyhteistyö erilaisissa päivystystilanteissa helpottuu ympärivuorokautisen yksikön myötä, sanoo sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Kinnunen. 

– Muutoksella vahvistetaan keskisuomalaisten asukkaiden yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa psykososiaalisen tuen osalta, jatkaa Maarit Kinnunen.

Jatkossa sosiaali- ja kriisipäivystyksen tavoittaa yhdestä numerosta

Asukkaat, viranomaiset ja yhteistyökumppanit saavat jatkossa sosiaali- ja kriisipäivystyksen apua yhdestä numerosta ympäri vuorokauden. Mikäli päätös sosiaali- ja kriisipäivystyksestä syntyy, siirtymän yksityiskohtia hiotaan kuluvan vuoden aikana yhdessä kuntien ja järjestö- sekä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että uusi sosiaali- ja kriisipäivystys aloittaa toimintansa vuoden 2022 alussa.

– Kriisikeskus Mobilea ylläpitävä Jyväskylän seudun mielenterveysseura (JSMS) ry:lle on tarjottu mallia, joka supistaisi yli 50 prosenttia kriisityön kunta-avustuksia vuodesta 2022 alkaen. Nykyisestä alle puoleen supistetulla henkilöstöllä ja lyhennetyllä aukiololla ei voitaisi toteuttaa järjestölähtöistä kriisi- ja väkivaltatyötä Kriisikeskus Mobilessa siten, että se vastaisi matalalla kynnyksellä kuntalaisten kriisiavun ja tuen tarpeisiin, toteaa JSMS ry:n hallitus. 

– Osana kokonaisuutta on tärkeä myös säilyttää järjestölähtöinen kriisityö, ja tavoitteena on jatkaa järjestölähtöisen kriisityön tukemista myös vuonna 2022. Etsimme tähän ratkaisua vielä vuoden 2021 aikana, sanoo palvelujohtaja Ulla Kuittu. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=11714 

Lisätietoja:

  • Ulla Kuittu, 050 3538 310, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
  • Maarit Kinnunen, 050 5538 462, Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki
  • Elina Hienola, 050 3312 737, maakunnallisen selvitystyön tekijä, Jyväskylän kaupunki
  • Tuija Hauvala, p. 040 0290 277 Kriisikeskus Mobilen johtaja