Hyppää pääsisältöön

10.6.2021

Jyväskylän kaupunginhallituksen käsittelyssä ensi maanantaina 14.6. on Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman seurantaraportti 2020. Kaupunginjohtaja Timo Koiviston päätösehdotuksena on, että kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi sekä saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Kuva
Aurinkoenergiaa kerätään talon katolle asennetuilla aurinkopaneeleilla.

Tuoreen seurantaraportin on tarkoitus luoda kokonaiskuva Jyväskylän kaupungin resurssiviisaudesta ja sen edistämisestä vuonna 2020. Siihen on nostettu tavoitteiden seurannan lisäksi viime vuoden aikana toteutettuja merkittävimpiä resurssiviisauden toimenpiteitä. Kaupungin resurssiviisausryhmä raportoi ohjelman toteutumisen vuosittain. 

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan resurssiviisauden päämääriä – päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja ylikulutuksettomuutta – vuoteen 2040 mennessä ja hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. 

Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Jyväskylän kaupungin resurssiviisauden tiekarttaa on päivitetty ja laajennettu vuonna 2019 Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaksi, joka kokoaa yhteen kaupungin kestävään kehitykseen ja resurssiviisauteen liittyvät keskeiset ohjelmat, tiekartat ja sitoumukset. Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, jotka sisältävät tavoitteita ja niiden seuraamiseen tarkoitettuja indikaattoreita. Tavoitteiden saavuttamiseen suunniteltuja toimenpiteitä on koottu toimenpideohjelmaan. 

Kasvihuonekaasupäästöt laskivat 

Seurantaraportti jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan lyhyesti resurssiviisaustyön taustoja ja kerrotaan minkälaista paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä resurssiviisauden osalta rakennetaan eri verkostojen kautta sekä kootaan yhteen kaupunkitason sitoumuksia ja merkittävimpiä hankkeita. 

Osiossa esitellään myös resurssiviisauden päämäärien seuraamiseen tarkoitetut alueelliset avainindikaattorit ja niiden toteutuminen edellisvuosien osalta. Kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuodesta 2010 lähtien. Materiaalihäviö on kasvanut hieman kolmen laskentavuoden aikana, ja ekologinen jalanjälki on pysynyt suhteellisen tasaisena edellisen laskentakerran kanssa. Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien jyväskyläläisten osuus on noussut edellisistä kyselytutkimuksista, ollen keskisuomalaisten ja koko maan osuutta korkeampi.

Uusiutuvien energialähteiden osuus nousi

Seurantaraportin toinen osio kokoaa yhteen teemojen tavoitteiden seurannan ja seurantavuoden 2020 aikana toteutuneita käytännön tason resurssiviisaustoimenpiteitä. Uusiutuvien energialähteiden osuus paikallisessa energiantuotannossa nousi miltei 60 prosenttiin. Ohjelman tavoitteeseen (80 prosenttia) on edelleen matkaa, mutta seurantavuoden aikana Alva-yhtiöt Oy aloitti vuoteen 2030 tähtäävän hiilineutraaliuden tiekartan laatimisen. Kaupunki on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa, jonka sopimuskauden 2017–2025 säästötavoite -7,5 prosenttia saavutettiin vuoden 2020 aikana.

Jyväskylän kaupunkirakenne tiivistyy ja rakentaminen keskittyy hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. 120 000 asukasta eli noin 85 prosenttia kaupungin väkiluvusta asui vuonna 2020 alueella, jossa joukkoliikenteen palvelutaso on korkea. Kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannettiin monissa väyläverkoston saneerauksissa sekä fiksua työmatkaliikkumista edistettiin kaupunkiorganisaatiossa muun muassa pyöränhuoltotilaisuuksilla ja joukkoliikenne-etuuksilla. 

Jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien hyötykäyttöä edistettiin muovipakkausten erilliskeräyksen järjestämisen valmistelulla ja CIRCWASTE-osahankkeissa tehtävillä kokeiluilla. Kaupunkiorganisaation hankintojen linjaukset uudistettiin vuoden 2020 aikana ja resurssiviisaus valittiin niissä yhdeksi painopistealueeksi. 

Jyväskylän kaupungin alueella sijaitsevista luokitelluista järvistä noin 67 prosenttia ja joista noin 33 prosenttia oli vähintään hyvässä ekologisessa tilassa. Tuomiojärven ekologinen tila nousi tyydyttävästä tilasta hyvään. 

Resurssiviisautta edistettiin ympäristökasvatuksen ja -koulutuksen osalta vuoden 2020 aikana myös päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Lisätietoja: 

- resurssiviisaus: ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 050 526 0436, paivi.pietarinen[at]jyvaskyla.fi
- seurantaraportti: ympäristöasiantuntija Veli-Heikki Vänttinen, p. 050 311 8853, veli-heikki.vanttinen[at]jyvaskyla.fi
- Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman seurantaraportti 2020