Hyppää pääsisältöön

10.6.2021

Kuva
Kuvassa nuorisovaltuuston 2019-2020 hallituksen jäseniä kaupungintalolla

Jyväskylän nuorisovaltuusto on laatinut lausunnon Jyväskylän paikallisliikenteen linjastosuunnitelmasta ja se pitää tärkeänä, että joukkoliikenne tukee jatkossakin mahdollisimman monen nuoren tarpeita. Lausunnossa nuorisovaltuusto kertoo linja-autoliikenteen mahdollistavan monille nuorille joustavan liikkumisen arjessa. 

Yleisesti ottaen nuorisovaltuusto pitää linjastosuunnitelmaa hyvänä, mutta huomautettavaakin löytyy: nuorisovaltuuston mielestä nykyisellään linjastosuunnitelmaluonnos ei toteuta niitä vaatimuksia, mitä nuorten ja nuorten aikuisten tarpeet asettavat liittyen yö-, tapahtuma ja harrastusliikenteeseen.

Nuorisovaltuusto toivoo, että yhdenvertaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota pysäkkejä ja linjoja suunnitellessa. Jyväskylän nuorisovaltuusto kokee myös, että linjastouudistuksen toteutuessa vuonna 2024 linja-autojen tulisi olla moderneja ja ekologisia. 

Tulevaisuuden osalta nuorisovaltuusto toivoo kehityssuuntana, että pikaraitiotieliikenne Jyväskylästä Äänekoskelle voisi luoda yhtenäisen vihreän opiskelu- ja työssäkäyntialueen kaupunkien välille. 

Koko lausunto luettavissa Jyväskylän nuorisovaltuuston verkkosivuilla

 

Lisätiedot: 

Chris Viittanen
puheenjohtaja
Jyväskylän nuorisovaltuusto
chris.viittanen@jyvaskyla.fi

Luukas Vuolle
tiedottaja
Jyväskylän nuorisovaltuusto
p. 014 266 4240
luukas.vuolle@jyvaskyla.fi