Hyppää pääsisältöön

3.5.2021

Aluehallintoviraston Jyväskylän kaupungille myöntämästä luvasta Tourujoen kunnostamiseksi on jätetty yksi valitus. Tästä johtuen sekä kunnostuksen että kunnostuksen yhteydessä toteutettavien puistoalueiden ja rantareittien rakentaminen viivästyy.
Kuva
Lapsi leikkii. Ihmiset istuu penkillä. Puita ja nurmea.

Hankkeen aloitus viivästyy ainakin puolesta vuodesta vuoteen. Alunperin Tourujoen kunnostus oli tarkoitus aloittaa jo tänä vuonna. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä uusien puistoalueiden ja rantareittien toteuttaminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden.

Tourujoki kunnostetaan noin kilometrin matkalta. Kunnostettava alue ulottuu Kankaan vanhan voimalaitoksen kohdalta Palokkajärvelle, joka on kalojen nousun kannalta kriittisen kunnostettava osuus. Kankaan vanhan vesivoimalaitoksen pato- ja kanavarakenteita osin puretaan ja rakennetaan luonnonmukainen joki- ja koskiuoma suojellun kanavarakenteen viereen. Koskiosuuden kalaportaat ja levähdysaltaat muodostuvat luonnonkivistä. 

Lisäksi Kankaankadun olemassa oleva kevyen liikenteen silta uusitaan ja pidennetään, jotta se yltää uuden rakennettavan jokiuoman ylitse. Alustava arvio koko hankkeen toteuttamisen kestosta on noin 2-3 vuotta.