Jyväskylän kaupunki on kartoittanut ikääntyvien asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia omista asuinympäristöistään IHANA-hankkeeseen liittyvällä kyselyllä. Asukkailta kysyttiin muun muassa liikkumisympäristön turvallisuuteen, esteettömyyteen, valaistukseen ja helppokulkuisuuteen sekä palveluiden saatavuuteen liittyviä kysymyksiä. Vastauksia kyselyyn saatiin lähes viisisataa.

Lisätiedot:

Hankekoordinaattori Sinikka Tyynelä
p. 050 417 8928
sinikka.tyynela[at]jyvaskyla.fi
IHANA-hanke nettisivulla

-Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten ikäystävällisenä asukkaat kokevat oman asuinalueensa ja mitkä asiat ylipäätään vaikuttavat ikäystävällisyyteen asuinalueilla ja kunkin omassa kodissa. Tätä kaikkea tietoa hyödynnämme tarkastelumallissa, jolla arvioidaan ja parannetaan asuinympäristöjä ja koteja entistä ikäystävällisimmiksi. Lisäksi saamme nyt tietoa siitä, miten ihmiset ennakoivat omaa asumistaan ja millaista tietoa he tarvitsevat sen tueksi, selventää hankekoordinaattori Sinikka Tyynelä.

Kysely lähetettiin postitse IHANA-hankkeeseen valittujen kolmen case-alueen eli Tikkakosken, Lahjaharjun ja Kangaslammen yli 55-vuotiaille asukkaille. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 1075, ja vastauksia saatiin peräti 486 kappaletta, joten vastausprosentti on huikeat 45. Vastauksia tuli kutakuinkin sama määrä jokaiselta kolmelta case-alueelta. Myös eri ikäryhmistä vastauksia tuli tasaisesti lähes saman verran. Vastaajista hieman enemmän oli naisia kuin miehiä. 

Lähes 100 vastaajaa ilmoitti olevansa valmiina myös jatkohaastatteluun. 

-Nyt pohdimme, miten hyödynnämme parhaiten mahdollisuuden kysellä tarkemmin. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin yhteystietonsa antaneisiin, lupaa Tyynelä.

Vastauksista huokuu tyytyväisyys, mutta parannettavaakin löytyy

Vastausten tarkempi analysointi on parhaillaan meneillään. Tässä vaiheessa voidaan karkeasti sanoa, että asukkaat ovat tyytyväisiä esimerkiksi alueiden ulkoilumahdollisuuksiin, luonnon läheisyyteen ja peruspalveluiden saavutettavuuteen. Asukkaiden toiveet ja tarpeet asioiden parantamiseksi olivat varsin konkreettisia. He esimerkiksi kaipaisivat penkkejä kulkureittien varteen. Omakotiasujien huolenaiheeksi nousi muun muassa tontin liittymään aurauksesta kertyvä lumi. Lisätietoa asukkaat puolestaan kaipaisivat esimerkiksi korjausavustuksista ja vaihtoehtoisista ikääntyville sopivista asumismahdollisuuksista. 

-Saimme arvokasta tietoa ikäystävällisyyteen asuinalueilla vaikuttavista asioista ja pystymme kehittämään asuinalueita eri puolilla kaupunkia sen mukaisesti. Jokaista esiin noussutta toivetta ja asiaa emme pysty toteuttamaan tai parantamaan, mutta pyrimme viemään eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla niitä asioita, jotka nousevat esiin useista vastauksista, kertoo Tyynelä. 

Kyselyt ovat osa IHANA-hanketta, jonka tavoitteena on analysoida ja kehittää asuinympäristöjä ja asumista ikääntyvän ja ikääntyneen väestön näkökulmasta. IHANA-hanke on yksi ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan 2020 – 2022 kuuluvista hankkeista, jonka toteutukseen on myönnetty ministeriön erityisavustusta.