Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylä-kirjaimet nurmikolla.

28.4.2021

Jyväskylän Säynätsalon yhtenäiskoulu ja Kummun koulu Outokummusta ovat Suomen vuoden 2020 parhaita eTwinngin projektien toteuttajina. Säynätsalon yhtenäiskoulun työskentely eurooppalaisessa yhteistyössä jatkuu eTwinning-kouluna.
Kuva
Tabletin tutkimista koululuokassa

-Oppilaiden perustaitoja äidinkielessä ja matematiikassa vahvistettiin lukemalla, kirjoittamalla ja päättelytaitojen avulla sekä lisättiin kulttuurien vuorovaikutusta, vahvistettiin ystävyyttä ja jokaisen kunnioittamista eurooppalaisessa kanssakäymisessä. Työtavaksi valittiin oppilaskeskeisiä, nuoria innostavia työtapoja, kuvaa matemaattisten aineiden opettaja, kv-koordinaattori Merja Jokinen Lehtisaaren koulusta.  

Palkittuun Letters and Figures Alive -hankkeeseen osallistuivat Säynätsalon yhtenäiskoulun vuosiluokat 4-9. Vuosina 2017-2019 toteutetussa yhteistyöprojektissa mukana oli kouluja Turkista, Espanjasta, Italiasta ja Puolasta.  

Miten hanke näkyi oppilaiden kouluarjessa? 

Hankkeessa olevat koulut esittäytyivät videotervehdyksellä. Oppilaat keräsivät materiaalia omasta maastaan, asuinalueestaan ja koulustaan Twinspace-alustalle. Tästä materiaalista hankkeessa mukana olevien koulujen oppilaat tekivät toisistaan esittelyvideot, jonka jälkeen niistä keskusteltiin Twinspace-foorumilla. 

-Äidinkielen tunneilla ja vapaa-ajalla luetuista kirjoista tehtiin kirjavinkkauksia suomeksi ja englanniksi. Vinkeistä koottiin Twinspace-kansioon virtuaalinen lukupiiri. Yhteisesti eri maissa luettiin Antoine de Saint-Exupéryn Pikku Prinssi. Lukukokemuksen päätteeksi järjestettiin online Quizizz-kilpailu. Oppilaat kirjoittivat Fanfiction tarinoita Pikku Prinssiin monikansallisissa ryhmissä google-Driveä hyödyntäen. Nämä tarinat kirjoitettiin näytelmäksi, joka esitettiin lähitapaamisessa ja dokumentoitiin Twinspace-alustalle, Merja Jokinen kuvaa.  

Tarinoita kirjoitettiin yhdessä siten, että koulun pienemmät oppilaat kirjoittivat tarinan alun, ja isommat oppilaat kirjoittivat vaihtoehtoiset loput tarinalle. Valmiit kertomukset luettiin ääneen, ja pienemmät oppilaat saivat äänestää heidän mielestään parhaan lopun tarinalle. Kokemukset jaettiin Twinspace- alustalle. 

Lukemisesta ja vapaa-ajan ajankäytöstä tehtiin jokaisessa maassa kyselytutukimus oppilaiden toteuttamana sekä koululaisille että koulun lähiympäristön aikuiselle. Tulokset tuotettiin taulukoksi ja tuloksia tulkittiin. Eri maiden tulokset jaettiin Twinspace-alustalla. 

-Matemaattisia ongelmatehtäviä ja niiden ratkaisuja animoitiin, ja jokaisesta maasta valittiin yksi yhteiseen eBook-kirjaan, joka esitettiin englanniksi. Pulmatehtäviä ratkottiin myös koodaamalla Sratch-ohjelmalla monikansallisissa ryhmissä. Matematiikassa oppilaat suunnittelivat erilaisia kilpailuja. Lehtisaaren koulussa 9.-luokan oppilaat järjestivät 4. -luokkalaisille matematiikan viisiottelun. Lisäksi monikansallisissa ryhmissä ratkottiin pulmatehtäviä yhdessä, kertoo Merja Jokinen.  

eTwinning-hanke tarjosi uutta myös mukana olevien koulujen opettajille. Projektin aktiviteetit suunniteltiin yhdessä eri maiden koordinaattoreiden ja opettajien kanssa. Suunnittelussa oli mukana äidinkielen, matematiikan, kielten ja musiikin, kuvataiteen sekä luokanopettajia sen mukaan, mistä aineesta ja mille luokkatasolle tehtävä suunnattiin. Osassa tehtävistä työskenneltiin omalla kielellä. Monikansallisissa ryhmissä työskenneltiin englanniksi.  

Yhteyttä partnerikoulujen kesken pidettiin Twinspace-alustalla ja tuotoksista koottiin eBook 

Matematiikan ja äidinkielen yhteyttä hahmotettiin tutustumalla ensin erilaisiin tekstimuotoihin opettajan johdolla. Limerick, haiku, arvoitus, sanalasku tulivat tyylilajeina oppilaille tutuiksi. Sen jälkeen oppilaat kirjoittivat englanniksi, jonka jälkeen eri maissa tuotetuista teksteistä koottiin eBook. 

Tilastotieteellinen tutkimus toteutettiin kansallisesti. Oppilaat miettivät kysymykset aihepiiriin ”lukeminen ja vapaa-ajan ajankäyttö”. Kysely tehtiin eri ikäisille oman koulun oppilaille ja lähiympäristön aikuisväestölle haastattelututkimuksena. Tulokset esitettiin graafisesti ja tuloksista kirjoitettiin englanniksi tulkinta, joka jaettiin Twinspace-alustalle. 

-Ongelmanratkaisutehtäviä muunnettiin animaatioiden muotoon, niihin myös tehtiin animoidut ratkaisut. Näin näitä voitiin ratkoa eri maissa ja ryhmissä. Tuotoksena koottiin eBook.  Ongelmantehtävien ratkaisemista harjoiteltiin myös siten, että oppilaat saivat itse keksiä pulmatehtäviä. Kouluissa oppilaat tai opettajat järjestivät kisoja, joissa tehtäviä ratkottiin, kuvaa Merja Jokinen.  

Digitaaliset alustat mahdollistavat kansainvälistymistaitojen oppimisen omalla koululla 

Monipuolinen digitaalisten sovellusten hyödyntäminen on osa koulujen kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Teknologia tuo samanikäiset nuoret eri maista “saman pöydän ääreen”.  eTwinning-hankkeessa teknologiaa käytettiin yhteyden pitämiseen ja projektin tuotosten tekemiseen ja julkaisuun.  

-Googlen drivea käytettiin jakamispaikkana, yhteisiä tekstejä kirjoitettiin Googlen Docs ohjelmalla. Oppilaat tekivät videoita eri editointiohjelmilla, iMovie, Vivavideo, Vimeo. Esityksiä tehtiin Power Pointilla, Prezi- ja Thinglink-alustalle ja niistä kooottiin eBook-kirjoja. Oppilaille tehtiin kyselyjä Google Forms käyttäen, sitä myös oppilaat käyttivät tilastollista tutkmusta tehdessään. Oppilaat käyttivät keskinäiseen yhteyden pitoon sosiaalisen median kanavia. Ohjelmointiin käytettiin Scratch-ohjelmaa, luettelee Merja Jokinen.  

Mitä hankkeesta jäi käteen? 

-Saimme projektista mukaan eTwinningiin-työskentelyyn uusia opettajia ja oppilaita. Projektia toteutettiin eri-ikäisten yhteistyössä, jopa koko koulun joulujuhla järjestettiin projektin innoittamana oppilaiden vahvalla osallisuudella suunnittelussa, lavastuksessa ja toteutuksessa. Oppilaita innostettiin lukemiseen monin eri tavoin, jakamalla lukukokemuksia kirjaesitelminä, kirjavinkkauksina (opetimme tämän partnerikouluille), videohaastatteluina, kirjoittamalla tarinoita ja lukemalla ääneen. Projektista tuli koko koulua yhdistävä kokemus. Uskon, että tämä lukemisen nostaminen näkyväksi koko koulussa oli projektin yksi merkittävimmistä tuloksista, Merja Jokinen iloitsee.  

Lisäksi eri-ikäisten oppijoiden yhteistyö vahvistaa koulua opetussuunnitelman laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien rakentajana. Oppilaskeskeiset työtavat tukevat oppilaiden luovuutta ja itseohjautuvuutta. Kielitaito ja kulttuurinen moni-ilmeisyyden ymmärtäminen kasvoivat. Kirjat ja symbolit avautuivat välineeksi ymmärtää ja ilmaista.  

Työskentely eTwinning-kouluna jatkuu elokuussa uudessa Keljonkankaan yhtenäiskoulussa 

eTwinning-koulu -nimike kannustaa jatkamaan Säynätsalon yhtenäiskoulun hyvää, useamman kerran kansallista tunnustusta saanutta eurooppalaista yhteistyötä uudessa Keljonkankaan yhtenäiskoulussa elokuussa 2021. Opettajat saavat koulutusta ja pystyvät  osallistumaan tiimeinä eTwinningin tarjoamiin toimintoihin ja verkostoitumaan kollegoihin ympäri Euroopan. Yhä useampi nuori saa sen myötä osana kouluarkea harjoittaa digi- ja kielitaitoa käytännössä,  sekä rakentaa ymmärrystä eurooppalaisesta moninaisuudesta. 

-On ollut ilo seurata oppilaiden innokkuutta online tapaamisissa, joita olemme järjestäneet ja paneutumista omien esitysten suunnitteluun. eTwinning tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa taitoja  joita nuoret tarvitsevat myöhemmin, iloitsee Merja Jokinen.  

Tällä hetkellä käynnissä on neljä aktiivista projektia, lyhyempikestoisista kahdessa keskiössä on kielen oppiminen( espanja ja ranska), yhdessä matematiikka. Neljännessä, joka on osa kaksi vuotista Erasmus+ -hanketta käytetään Vr/Ar teknologiaa osana oppimista eri oppiaineissa ja eri ikäisten oppilaiden kanssa.  

Opetushallituksen koordinoima eTwinning edistää koulujen yhteistyötä tieto- ja viestintäteknologian avulla tarjoamalla kouluille tukea, työkaluja ja palveluja. Lisäksi se tarjoaa opettajille mahdollisuuksia maksuttomaan täydennyskoulutukseen. Suomessa eTwinningiä käyttää yli 8 000 opettajaa ja koko Euroopassa yli 800 000 opettajaa. 

Säynätsalon yhtenäiskoulun opettajista keskeisinä toimijoina mukana olivat luokanopettaja Ilona Peltola, äidinkielen lehtori Heli Poutiainen, kielten lehtori Hanna Miettinen, matemaattisten aineiden opettaja/ kv-koordinaattori Merja Jokinen. Toimintaan osallistuivat eri oppilasryhmien aktiviteetteja toteuttaen lähes jokainen Lehtisaaren opettaja. 

Teksti: Minna Hakkarainen ja Merja Jokinen 

Opetussuunnitelman mukaista oppimista 

  • Lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten ajattelutaitojen kehittäminen. 
  • Vuorovaikutuksen harjoittelu osa äidinkielen opetussuunnitelman sisältöjä; ryhmäviestintätaidot, omien näkemysten perustelu, omien tuntemusten ilmaisu erilaisissa tilanteissa, kiinnostuksen laajentuminen erilaisiin kirjallisuus- ja tekstilajityyppeihin sekä tekstin tuottamista. 
  • Matematiikassa loogisen ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisua ja niissä tarvittavien taitojen kehittämistä sekä ymmärrystä, miten matematiikka näkyy muissa oppiaineissa, esimerkiksi tilastollinen tutkimus ja loogista päättelyä vaativat tehtävät.  
  • Laaja-alaisen osaamisen taitojen vahvistuminen monikansallisessa, verkkoympäristössä toteutettavassa projektissa. 
  • Oppilaiden omien kanavien käyttämiseen liittyvää oppimista (sähköposti ja sosiaalisen median kanavat). 

Hankkeen tuottamiin projekteihin voi tutustua 

Asiasanat: