Hyppää pääsisältöön

27.4.2021

Lapsen siirtyminen varhaiskasvatukseen on uusi elämänvaihe lapselle ja vanhemmille. Varhaiskasvatuksen Hyvä alku -käytänteet helpottavat uuden elämäntilanteen käynnistymistä. Hyvä alku muodostuu aloituskeskustelusta, tutustumiskäynneistä ja vanhemman mukana olemisesta lapsen ryhmässä.
Kuva
Kolme pientä lasta leikkimässä päiväkodin sisätiloissa

Aloituskeskustelu käydään kotona tai varhaiskasvatuspaikassa. Keskustelussa vanhemmat tutustuvat lapsen tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan ja sen henkilöstöön. Henkilöstö saa tietoja lapsen arkeen liittyvistä asioita, esimerkiksi, miten lapsi syö, nukkuu, leikkii ja tulee muiden lasten kanssa toimeen, mitkä asiat ovat lapselle tärkeitä sekä mistä vanhemmat iloitsevat lapsessaan tai ovatko huolissaan jostakin asiasta.  

Varhaiskasvatuspaikkaan tutustumisesta sovitaan aloituskeskustelussa. Tutustumiskäynneillä lapselle ja vanhemmalle tulevat tutuksi varhaiskasvatuspaikan tilat ja käytänteet. Vanhemmat saavat myös tietoa lapsen tarvitsemista varusteista ja muista käytännön järjestelyistä.  

-Useassa päiväkodissa, kuten myös Linnan päiväkodissa, perhe saa tutustumiskäynnillä mukaansa päiväkodin oman Hoidon aloituksen ABC – infovihkosen, johon on kirjattu muun muassa, mitä lapsi tarvitsee mukaan päiväkotiin, milloin hoitoajat pitää ilmoittaa ja muut lapsen varhaiskasvatuksen aloituksen uudet ja muistettavat asiat, toteaa Linnan päiväkodin apulaisjohtaja Hanna Halttunen.  

Lapsen turvallista varhaiskasvatuksen aloitusta helpottaa, jos vanhemmalla on mahdollisuus olla lapsen mukana ensimmäisinä hoitopäivinä

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa on korona-aikana rajoitettu ulkopuolisten henkilöiden vierailuja päiväkodeilla. Yli 15-vuotiaiden tulee käyttää kasvomaskia sekä päiväkodin eteisestä löytyvää käsidesiä lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Ylimääräistä kulkemista päiväkodin sisällä vältetään. Jos perheen lapset ovat eri ryhmissä, kuljetaan ryhmien välillä ulkokautta. Huoltajien ja päiväkodin henkilöstön väliset keskustelut, kuten esimerkiksi vasukeskustelut, hoidetaan etäyhteydellä.  

Poikkeuksen koronarajoituksiin tuo ainoastaan varhaiskasvatuksen aloittavien lasten vanhempien läsnä olo päiväkodilla lapsen ja kanssa Hyvä alku -käytänteiden mukaisesti. Vanhemman mukana olosta sovitaan päiväkodin kanssa etukäteen ja vanhempien paikalla oloa porrastetaan eri päiville, jotta päiväkodilla ei ole yhtä aikaa monta vierasta. Lapsen vanhempi käyttää kasvomaskia vierailun aikana.  

Niina ja Konsta Hämäläisen esikoistytär Verna aloitti Linnan päiväkodissa viime syksyllä. Varhaiskasvatuksen Hyvä alku -käytänteet; aloituskeskustelu, tutustumiskäynnit ja vanhemman mukana olo ensimmäisinä päivinä sujuivat koronarajoituksista huolimatta onnistuneesti. 

-Aikataulut keskusteluille ja aloitustapaamiselle saatiin sovittua joustavasti. Tapaamisessa henkilökunta ja me vanhemmat käytimme hengityssuojaimia ja huolehdittiin hyvästä käsihygieniasta, Niina Hämäläinen kertoo. 

-Aika tutustumiskäynnille sovittiin edellisellä viikolla ja ensimmäisen käynnin yhteydessä sovittiin seuraavat käynnit. Yhteensä päiväkotiin käytiin tutustumassa aloituskeskustelun ja –tapaamisen jälkeen kaksi kertaa, jatkaa Konsta Hämäläinen.  

Tutustumiskeskustelussa yhdistyy vanhempien asiantuntijuus omasta lapsestaan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillinen osaaminen. Yhteistyössä keskeisintä on arvostava, tasa-arvoinen ja avoin vuorovaikutus.  

-Kun lapsi pääsee tutustumaan päiväkodin tiloihin, toimintaan, käytänteisiin ja henkilökuntaan vanhemman kanssa rauhassa, on monesti päiväkodin aloitus helpompaa. Tutustumiskäynnillä voi lapsen kanssa rauhassa tutustua ryhmän toimintaan ja leikkeihin, kertoo Hanna Halttunen.  

Lapselle käynnit tarjoavat mahdollisuuden tutustua tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan ja uusiin kaverihin.

-Verna on luonteeltaan reipas ja osallistuva, mutta myös hieman varovainen. Ensimmäisellä kerralla hän lähinnä ihmetteli ja tutustui uuteen ympäristöön. Seuraavilla kerroilla alkoi hieman leikkejäkin löytymään muiden ryhmän lasten kanssa. Henkilökuntaa Verna ei juurikaan vierastanut edes ihan ensimmäisellä käynnillä, vaikka muutoin hieman uusia ihmisiä vierastaakin, sanovat Niina ja Konsta Hämäläinen.  

Päiväkodin ja kodin välinen toimiva yhteistyö luo pohjan lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille 

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vanhempien keskinäinen luottamus luo perustan yhteistyölle. Hyvä alku –tutustumiskäynteihin ja –keskusteluihin varataan riittävästi aikaa kunkin perheen yksilöllisen tarpeen mukaisesti.  

-Kun lapsi aloittaa Linnan päiväkodissa, lähetämme huoltajille valokuvia ja kuulumisia ensimmäisten päivien aikana tekstiviesteillä. Aloitusvaiheen jälkeen kuulumisia lapsen päivän sujumisesta lähetetään viikoittain. Päivän puuhat, ateriat, unet ja leikkikaverit kirjataan päivälistaan ja lapsen kotiin hakeva huoltaja saa myös tiedon päivän kulusta hakutilanteessa, Hanna Halttunen kertoo.   

Linnan päiväkodilla on myös erityinen pedagoginen ikkuna, josta löytyy lisäksi kuvia lasten päivistä ja tietoja tulevien viikkojen ohjelmasta.  Vasukeskusteluissa keskustellaan lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista ja perheillä on mahdollisuus myös sopia lisää keskusteluaikoja.  

Normaalioloissa perheille järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten joulu- ja kevätjuhlia, vanhempainiltoja, tärkeän ihmisen päiviä, sekä ulkotapahtumia. Korona-aikana yhteyttä huoltajiin on pidetty Teamsin kautta, kuten esimerkiksi kirjastoillan. Joulujuhlat korvasi päiväkodin pihalle rakennettu joulunäyttely, jonne lapsi sai osallistua perheen kanssa.   
 

Ensimmäinen päivä sujui hyvin, lähtöitkuista huolimatta 

Vernan ensimmäinen hoitopäivä Linnan päiväkodilla sujui alkuhaikeudesta huolimatta hyvin.  

-Pienten lähtöitkujen jälkeen oli Verna alkanut leikkimään muiden päiväkodin lasten kanssa henkilökunnan kannustamana. Hoitopäivien aikana tapahtuva yhteydenpito meihin vanhempiin viestien ja valokuvien muodossa on uskomattoman hieno asia, Niina Hämäläinen toteaa.  

Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen tuo uudenlaisen elämäntilanteen koko perheelle. Hyvä alku -käytänteillä halutaan tarjota perheelle pehmeä lasku uuteen elämäntilanteeseen.  

-Aloituskeskustelut ja tutustumistapaamiset loivat luottamusta ja laukaisivat meidän vanhempien jännitystä Vernan päiväkodissa aloittamisesta. Koimme aloituskeskustelun ja tutustumiskäynnit erittäin tärkeänä ja tulimme mielestämme aidosti kuulluiksi, Niina Hämäläinen kuvaa.  

-Kaikki aloitukseen liittyvät käytänteet kiteytyvät meidän näkökulmastamme henkilökunnan välittömään kohtaamiseen lapseen ja meihin vanhempiin. Keskustelu oli välitöntä ja kaikesta toiminnasta paistaa henkilökunnan pätevyys ja motivoituminen työhön. Olimme todella positiivisesti yllättyneitä kokonaisuudesta, vaikkei meillä ollut juuri minkäänlaisia ennakko-odotuksia. On tärkeää saada keskittyä omaan työhön tietäen, että esikoistamme kasvattavat ja hoitavat tämänkaltaiset ammattilaiset, jatkaa Konsta Hämäläinen.  

Lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu 

Varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa laaditaan palvelusopimus ja sovitaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasun laatimisesta. Vasu laaditaan jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen itsensä kanssa. Vasu-keskusteluja käydään kaksi kertaa vuodessa. Keskustelun aiheita ovat muun muassa, mitä lapsen päivään sisältyy ja miten varhaiskasvatuksen kasvattajat toimivat lapsen kanssa. Vasuun kirjataan myös lapsen leikeistä, vahvuuksista, kaverisuhteista sekä huomioidaan lapsen ja perheen toiveet.  

Teksti: Minna Hakkarainen 

 

Asiasanat: