Hyvitystä asiakasmaksuun, kun poissaolosta on ilmoitettu etukäteen.

Jyväskylän varhaiskasvatus järjestää ajalla 1.6.-31.8.2021 varhaiskasvatusta perheiden ilmoittaman tarpeen mukaisesti.  Perheet ovat saaneet koteihin kyselyn ja tarkemmat ohjeet palvelutarpeen ilmoittamisesta.   

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun myönnetään hyvitystä, kun lapsen poissaolosta on ilmoitettu 30.4. mennessä. Maksuhyvistä myönnetään etukäteen ilmoitetuista kokonaisista poissaolopäivistä, jotka vähentävät kuukausittaista tuntimäärää. Maksuhyvitykseen oikeuttavia päiviä ovat vain arkipäivät. 

Jos lapsen palvelutarve muuttuu juhannuksen jälkeiselle ajalle, ajalle 25.6.-31.8., saa maksuhyvityksen vielä, kun poissaolosta on ilmoitettu 31.5. mennessä lapsen omaan ryhmään.  

Jyväskylässä kesätoimintakauden aikana avoinna on päiväkoteja eri puolilla Jyväskylää. Avoinna olevat yksiköt löytyvät Varhaiskasvatuksen toimintavuosi ja loma-ajat-verkkosivulta. Yö- ja viikonloppuhoito on keskitetty Tapiolan päiväkotiin. Perhepuistoista Mäki-Matin perhepuisto palvelee perheitä koko kesän.   
 
Lisätietoja:  
palvelukoordinaattori Saija Riihinen, Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, puh. 040 771 5806 asiakasmaksusihteerit puh. 014 266 1698, 014 266 3096, 014 266 3095