Kaikille alakoululaisille tarkoitettu kansanedustajapaneeli alkaa klo 13.

Jyväskylän perusopetuksen alakouluikäiset pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan heitä koskeviin päätöksiin LastenParlamentti-toiminnassa. Lukuvuoden toiminta huipentuu vuosittaiseen LastenParlamentin SuurIstuntoon, joka järjestetään keskiviikkona 21.4.  ja tällä kertaa etätilaisuutena GoogleMeet-yhteydellä.   

Etäyhteydellä järjestettävä tilaisuus mahdollistaa, että SuurIstuntoon voivat osallistua kaikki LastenParlamentin edustajat ja ohjelmaa pystytään tarjoamaan myös kaikille alakoululaisille. Suuristuntoon on saatu mukaan runsas joukko asiantuntijoita ja kansanedustajia keskustelemaan lasten kanssa.    

-LastenParlamentti on kokoontunut koko lukuvuoden ajan etäyhteyksin. Lapsilla ovat välineet hyvin hallussa ja aikaan on saatu monia erilaisia vaikuttamistoimia, kuten mielipidekirjoituksia, aamunavauksia ja viestejä päättäjille. Nyt SuurIstunnossa lapset ja päättäjät pääsevät kohtaamaan toisensa etäyhteyksien välityksellä ja keskustelemaan lasten valitsemista ajankohtaisista aiheista, kertoo lasten parlamenttitoimintaa koordinoiva Mareena Laine.  

SuurIstunnon ohjelma käynnistyy klo 9, jolloin kerätään lasten terveiset elokuussa aloittavalle uudelle kaupunginvaltuustolle. Tämän jälkeen ovat vuorossa asiantuntijakeskustelut. Mukana keskustelemassa on Jyväskylän kaupungin edustajia muun muassa sivistys- ja perheiden ennaltaehkäisevistä palveluista sekä Jyväskylän yliopistosta ja Lapsiasiavaltuutetun toimistolta. Lapset pääsevät kertomaan ehdotuksia roskaamisen vähentämiseen ja turvallisuutta edistävien asioiden parantamiseen, kommentoimaan kiusaamisen vastaista strategiaa sekä esittämään mielipiteitään etäkouluajasta.  

Kaikille alakoululaisille tarkoitettu kansanedustajapaneeli käynnistyy klo 13. LastenParlamentin hallituksen ideoimiin kysymyksiin ovat vastaamassa Sinuhe Wallinheimo, Bella Forsgrén, Joonas Könttä ja Riitta Mäkinen. Kansanedustajia haastattelevat LastenParlamentin hallituksen edustajat ja myös yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä chatin kautta.  Suuristunto huipentuu viime kauden The Voice of Finlandissa kilpailleen Veikko Paasin etäkeikkaan.    

LastenParlamentti on alakouluikäisten osallistumis- ja vaikuttamiskanava sekä osa Jyväskylän koulujen osallisuuskasvatusta    

LastenParlamentti tarjoaa koululaisille aidon mahdollisuuden vaikuttaa kouluikäisiä koskevaan päätöksentekoon ja tuoda lapsen ääni paremmin kuuluviin. LastenParlamentin toiminnalla pyritään yleisesti lisäämään lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä asioihin sekä kannustamaan kansalaisaktiivisuuteen.  Kouluissa tehtävä oppilaskuntatyö on LastenParlamentissa tehtävän työn perusta. Jokaisella alakoululaisella on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi edustamaan kouluaan. Yhdeksän alueellista 12-20 jäsenistä Pikkuparlamenttia kokoontuu kolme kertaa lukuvuodessa. Pikkuparlamentti -toiminnan tarkoitus on luoda lapsille aito mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon sekä nostaa lasten ääni paremmin kuuluviin.  

Jyväskylässä LastenParlamentin toimintaa koordinoi Nuorten Suomi ry yhdessä Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelujen kanssa. Mukana ovat kaikki Jyväskylän kaupungin ala- ja yhtenäiskoulut, Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän kristillinen koulu ja Jyväskylän steinerkoulu.  LastenParlamentti -toiminta on yksi esimerkki lapsen oikeuksien ja osallisuuden edistämisestä Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saaneessa Jyväskylässä. Toiminta nähdään tärkeänä demokratiakasvatuksen alustana ja lasten ajatusten kanavana päätöksenteon tueksi. 
 
Lisätietoja: 
Mareena Laine, Jyväskylän LastenParlamentin koordinaattori, p. 0440124608