Jyväskylässä nähtiin jälleen rauhallinen viikko uusien koronatartuntojen suhteen. Viime viikolla (viikko 15) uusia tartuntoja ilmeni 21 kappaletta, kun aiemmalla viikolla (viikko 14) niitä oli 25.

Ilmaantuvuusluku kaupungissa on nyt 30 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Jyväskylä on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa, mutta lähestyy kriteereissä vahvasti epidemian perustasoa.  Perustasolla ilmaantuvuusluku on alle 25 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä on valmistellut exit-suunnitelman koronasuositusten ja -rajoitusten purkamiseksi.  Lähtökohtana on, että rajoitukset ja suosituksen puretaan niiden toimeenpanoon nähden käänteisessä järjestyksessä. Näin ollen ensimmäisenä annetut suositukset mm. riskiryhmien suojaamiseksi sekä maskien käyttämiseksi tulevat olemaan voimassa pisimpään. Rajoitukset puretaan siten, että nuoret ja lapset ovat etusijalla ja opiskelu- ja koulutusmahdollisuudet turvataan ennen harrastusten vapauttamista.

Suunnitelmissa edetään kahden viikon sykleissä. Ensimmäinen vaihe astuu voimaan välittömästi ja on voimassa toukokuun alkuun. Seuraavat vapautukset tehdään 1.5. alkaen. Tilannetta ja epidemiavaihetta tarkastellaan viikkotasolla. Mikäli tautitilanne heikkenee, rajoitukset tullaan palauttamaan voimaan ja tarvittaessa niitä kiristetään nopealla aikataululla.

Ensimmäisenä luovutaan etäopetussuosituksesta 19.4. alkaen

Ensimmäisenä kaupunki purkaa toisen asteen ja korkeakoulujen hybridimalliin perustuneen etäopetussuosituksen 19.4. alkaen. Näin ollen Jyväskylän oppilaitokset voivat järjestää opetuksensa jälleen lähiopetuksena. Lähiopetuksessa tulee kuitenkin muistaa muut turvallisuusohjeet eli riittävät turvavälit sekä maskien käyttö.

Etäopetussuosituksen purkaminen koskee myös kansalaisopistoa, joka voi jälleen jatkaa osin kurssitoiminnassaan lähiopetusta turvallisuusohjeita noudattaen. Kansalaisopisto on tiedottanut järjestelyistä suoraan kurssien opiskelijoita.

Yksityistilaisuuksia koskeva suositus on 1.5. alkaen 10 henkilöä

Jyväskylässä on tällä hetkellä voimassa suositus siitä, että yksityistilaisuuksiin osallistuu enintään 6 henkilöä. Suositusta kevennetään 1.5. alkaen siten, että yksityistilaisuuksiin voi jatkossa osallistua 10 henkilöä. Määrä on sama, kuin Aluehallintoviraston määräämä osallistujamäärä julkisissa yleisötilaisuuksissa.

Mikäli tartuntatilanne pysyy toukokuussakin rauhallisena, yksityistilaisuuksia koskeva osallistujamäärä on tarkoitus nostaa 20 henkilöön 17.5.2021 alkaen. Yksityistilaisuuksia koskevaan suositukseen linkittyy myös ulkoliikuntaa koskevat suositukset.

Liikuntaharrastaminen kaupungin liikuntapaikoilla vapautuu asteittain 1.5. alkaen

Kun yksityistilaisuuksiin osallistuvien määrää nostetaan 10 henkilöön, vapautetaan aikuisten ulkoliikunnan mahdollisuuksia myöntämällä jälleen vuoroja kaupungin ulkoliikuntapaikoille. Kaupunki suosittelee, että ulkona liikuttaessa ryhmäkoko voi 1.5. alkaen olla 10 henkeä. Ulkoilmassa tapahtuvassa harrastustoiminnassa voi olla läsnä myös useampi 10 hengen ryhmä, jos ryhmien välillä on riittävät turvavälit eivätkä ryhmät pääse sekoittumaan harrastamisen yhteydessä.

Joukkueurheilussa sallitaan 1.5. alkaen kolmen ylimmän sarjatason treenaaminen ulkotiloissa myös suuremmissa kuin 10 hengen ryhmissä. Kaupungin liikuntapalvelut myöntää toukokuun alusta lähtien ulkoliikuntavuoroja kentilleen kolmen ylimmän sarjatason joukkueille. Vuoroja tulee hakea liikuntapalvelujen varausyksiköstä.

Jos yksityistilaisuuksia koskevaa suositusta päästään nostamaan 20 henkilöön 17.5. alkaen, myös ulkoliikuntaa koskeva osallistujamäärä nousee 20 henkilöön. Kokonaisuudessaan ulkoliikunnan rajoitukset pyritään vapauttamaan 1.6. alkaen.

Kaupungin uimahallit ja kuntosalit avataan rajoitetusti yleisölle 3.5.

Kaupungin uimahalleihin aletaan maanantaista 3.5. alkaen päästää rajoitetusti myös aikuiset, yli 65-vuotiaat harrastajat sekä riskiryhmäläiset. Uimahallipalvelut tullaan mahdollistamaan rajatuissa ryhmissä turvavälejä noudattaen.

Kaupungin uimahallien kuntosaleille aletaan 3.5. alkaen päästää pienryhmissä aluksi yli 65-vuotiaat harrastajat ja riskiryhmäläiset. Muut kaupungin kuntosalit avataan kaikille henkilömäärärajoituksin. Kaupungin liikuntapalvelut tulee tiedottamaan aukioloajoista sekä vuorojen varaamisesta tarkemmin huhtikuun aikana.

Liikuntaharrastuksia koskevien suositusten ja rajoitusten keventyessä myös kaupungin ohjatut liikuntapalvelut käynnistyvät rajoitetusti toukokuun alusta alkaen. Kaupungin liikuntapalvelut tulee tiedottamaan ohjatuista liikuntapalveluista erikseen huhtikuun aikana.

Muun aikuisväestön sisäliikunta pysyy toistaiseksi suljettuna. Tavoite on, että sisäliikunta voidaan vapauttaa rajoitetulla osallistujamäärällä 1.6. alkaen, mutta se edellyttää tartuntatilanteen pysymistä matalalla tasolla myös toukokuun ajan. Normaaliksi sisäliikunta pääsee palautumaan, kun noin 70 % aikuisväestöstä on saanut molemmat rokoteannoksensa.

Kirjastoja ja museoita koskevat rajoitukset ovat jo pääosin purettu

Kaupunki on jo huhtikuun alussa lieventänyt kirjastoja koskevia rajoituksia. Kirjastoautot palvelevat erityisjärjestelyin ja kirjastoissa asiakkaat pääsevät valitsemaan ja lainaamaan kirjoja sekä muuta lainattavaa materiaalia turvallisuusohjeita noudattaen.

Kirjastojen lukusalit, oleskelu- ja opiskelutilat sekä varattavat tilat pysyvät edelleen suljettuina ja omatoimikirjastot ovat suljettuina kirjastojen normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Lukusalien ja omatoimikirjastojen avaamista tullaan arvioimaan rokotuskattavuuden edetessä. Kun rokotuskattavuus yli 16-vuotiailla on yli 70 % lukusalitoiminta ja omatoimintakirjastot avataan jälleen.

Jyväskylän kaupungin museot palvelevat asiakkaita turvallisuusohjeita noudattaen. Jyväskylän kaupunginteatteri ja Jyväskylä Sinfonia voivat järjestää yleisötilaisuuksia Aluehallintoviraston yleisörajoituksia noudattaen. Koska yleisörajoitus on tällä hetkellä 10 henkilöä, kaupunginteatteri on jo ilmoittanut, että yleisötilaisuudet aloitetaan vasta kesälomakauden jälkeen.

Vierailusuositukset riskiryhmien asumispalveluissa voimassa edelleen – päiväkeskukset on tarkoitus avata 1.8. alkaen

Riskiryhmien suojaamiseksi tiukat vierailusuositukset jatkuvat riskiryhmien asumisyksiköissä ja kaupunginsairaalan osastoilla. Suositukset ja poikkeusjärjestelyt tullaan purkamaan vasta, kun yksiköiden asukkaat ovat kattavasti saaneet molemmat rokotteet ja myös vierailijoiden rokotuskattavuus paranee.

Pitkään tauolla ollut ikääntyneiden päivätoiminta sekä vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta on tarkoitus avata 1.8. alkaen poikkeusjärjestelyin. Poikkeusjärjestelyt tarkoittavat mm. ryhmäkokojen tarkastelua tautitilanteen mukaan.

Laaja maskisuositus jatkuu todennäköisesti syksyyn

Laaja maskisuositus jatkuu kaikille yli 12-vuotiaille. Maskisuositus tulee jatkumaan pitkälle syksyyn myös perusopetuksessa, sillä alle 16-vuotiaita ei toistaiseksi olla rokottamassa. Maskisuosituksen purkamista tullaan arvioimaan väestön rokotuskattavuuden lisääntyessä ja tautiaktiivisuuden laskiessa.

Maskien käyttöä tullaan jatkamaan myös kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden henkilöstön osalta pitkälle syksyyn. Myös kaupungin työntekijöiden etätyösuositusta jatketaan vähintään elokuun loppuun asti, jotta rokotuskattavuus laajenee koko väestön osalta.

Aluehallintovirasto linjaa yleisötilaisuuksista – ravintoloiden aukioloajoista säädetään lailla

Kaupungille on tullut paljon kysymyksiä kesän tapahtumien osallistujamääristä sekä ravintoloiden aukioloajoista. Yleisötilaisuuksia koskevat yleisörajoitukset antaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Koko Suomen exit-strategiassa ennakoidaan, että yleisörajoituksia päästään purkamaan rokotusten edetessä kesän aikana.

Ravintoloiden aukioloajoista säädetään lailla ja siihen vaikuttaa se, millä epidemiatasolla Jyväskylä on. Tällä hetkellä kaupunki katsoo olevansa edelleen taudin kiihtymisvaiheessa, mutta mikäli tartuntatilanne pysyy matalalla, kaupunki palaa taudin perustasolle. Jos tartunnat pysyvät alhaisena ja päästään epidemiatasolla perustasolle, myös ravintoloiden aukioloaika tulee laajenemaan ravintoloita koskevan asetuksen mukaisesti.

Jyväskylässä voimassa olevat rajoitukset: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat   

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
- Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä, p. 050 522 0486
- Jyväskylän kaupungin ylilääkäri Johanna Tuukkanen, p. 050 572 4205
- Jyväskylän sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302

Asiasanat: