Korona-aikana talousneuvola palvelee puhelimitse numerossa 050 476 4697 joka toinen torstai 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. ja 17.6. kello 11–14. 

Talousneuvola aloittaa toimintansa Jyväskylässä 22.4. Korona-aikana talousneuvola palvelee puhelimitse numerossa 050 476 4697 joka toinen torstai 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. ja 17.6. kello 11–14. 

Yhteyttä myös nimettömästi matalalla kynnyksellä

Talousneuvola on tarkoitettu henkilöille, joilla on huolta omasta taloustilanteestaan. Yhteyttä voi ottaa pienen tai ison taloushuolen kanssa, myös nimettömästi. 
– Kysymys voi koskea esimerkiksi laskun maksua, velkaantumista, perintää, ulosottoa tai talouden menojen ja tulojen tasapainottamista, luettelee kehittäjäsosiaalityöntekijä Krista Kuusela Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityöstä. 

Talousneuvolan palvelu on luottamuksellista. Kysymyksiä Jyväskylässä ovat ratkomassa talousasioiden ammattilaiset talous- ja velkaneuvonnasta, ulosotosta, aikuissosiaalityöstä, diakoniatyöstä ja sosiaalisesta luototuksesta.

Talousneuvolatoiminnan tavoitteena on ehkäistä ja vähentää velkaantumista.

Talousneuvolatoiminta Jyväskylässä alkaa yhteisenä kokeiluna, jota ovat tekemässä: Oikeusministeriön ennakoivan talousneuvonnan hanke, Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hallinnoima, ESR-rahoitteinen TASOS – taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke, jossa Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityö on osatoimijana ja Jyväskylän seurakunta. Ennakoivan talousneuvonnan hanke on talous- ja velkaneuvonnan ja Ulosottolaitoksen yhteishanke.

Talousneuvola on avoinna joka toinen torstai 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. ja 17.6. kello 11–14.
Numeroon 050 476 4697 voi ottaa yhteyttä talousneuvolan aukioloaikoina.

Lisätietoja:
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Krista Kuusela 050 476 4697, Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityö, Tasos-hanke
Talous- ja velkaneuvoja Kirsti Korkeakangas 029 566 0821, Keski-Suomen oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta, Ennakoivan talousneuvonnan hanke
Projektitutkija Marianne Kuorelahti, p. 050 4282 110, Tasos-hanke, Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius