Koulun velvollisuuksiin kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Lue Kasvun ja oppimisen blogista Rauhankasvatusninstituutin johtajavan asiantuntijan, dosentti Mari-Anne Okkolinin vieraskynäkirjoitus, mitä lakiuudistus pitää sisällään ja kuinka monimuotoisesta ja –tahoisesta asiasta on kyse.
 

tasa_arvokompassin_mainos_jossa_koululaisia_oppitunnilla.jpg

Jyväskylän perusopetuksen kouluissa laaditaan oppilaiden kanssa uusia koulukohtaisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. 1.8.2021 alkaen kouluilla on lakivelvoitteisesti oltava lukuvuosittainen suunnitelma, miten koulussa parannetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, estetään sukupuoleen perustuvaa syrjintää sekä turvataan kaikille yhdenvertainen kohtelu. 
 
Oppilaat osallistuvat suunnitelmien laatimiseen oppitunneilla ja oppilaskuntatoiminnan kautta. Oppilaat ovat saaneet myös kyselyn, jonka avulla arvioidaan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta sekä kirjataan tarvittavat toimenpiteet suunnitelmaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen on osa opetussuunnitelman mukaista omaa oppimiseen vaikuttamista. Oppilaat pystyvät yhteisen suunnittelun kautta vaikuttamaan esimerkiksi, millaisia valinnaisaineita koulussa järjestetään ja että opetettavat valinnaisaineet sopivat mahdollisimman monelle. Huoltajien näkemyksiä suunnitelmaan kartoitetaan kevään aikana toteutettavassa koulutyytyväisyyskyselyssä. 

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvityksen koulun tasa-arvotilanteesta, tarvittavat toimenpiteet, miten tasa-arvoa edistetään sekä arvion tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten yhdenvertaisuus toteutuu koulussa ja millaisilla toimenpiteillä yhdenvertaisuuden toteutumista edistetään. 
 

Lisätietoja: 
koulujen rehtorit 
palveluesimies Minna Kuutti, kasvun ja oppimisen kehittämisyksikkö, puh.050 470 8662