Jyväskylässä perusopetusikäisillä oppilailla on mahdollisuus opiskella kaksi tuntia viikossa omaa äidinkieltä tai ylläpitää ulkomailla opittua kieltä.

Oman äidinkielen opetukseen haetaan erillisellä haulla. Lukuvuoden 2021—2022 opetusryhmiin ilmoittaudutaan 7.6.2021 mennessä oman äidinkielen verkkosivujen kautta. 

Hakea voivat oppilaat, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, tai oppilaat, jotka ovat asuneet ulkomailla ja haluavat ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa. Opetusryhmä perustetaan, jos opetusryhmään kuuluu lukukauden 2021—2022 alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja. Vähemmistökielissä oppilasryhmän minimikoko on kaksi oppilasta.   

Opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista, mutta ilmoittautumisen jälkeen oppilas on velvoitettu osallistumaan opetukseen. Opetus on opetussuunnitelman liitteen 3 mukaista opetusta ja oppiminen arvioidaan oppilaan lukuvuositodistukseen. 

Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa ja tunnit pidetään oppilaan normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin ja iltaisin eri puolilla Jyväskylää sijaitsevilla kouluilla. Opetusryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden ikätaso ja kielitaito huomioiden. Opetusryhmään voi kuitenkin kuulua oppilaita esikoululaisista lukiolaisiin ja oppilaat voivat olla eri kouluista ja kunnista. Lukuvuonna 2020—2021 omaa äidinkieltä on opiskeltu 72 ryhmässä ja 25 kielessä.   

Lisätietoja: 
palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, puh. 040 545 5257  
Oman äidinkielen opetus Jyväskylässä 
Jyväskylän koulujen varautuminen koronavirukseen 

Lue myös Kasvun ja oppimisen blogikirjoitus Personal experinces of heritage language education