Esille nousee myös Jyväskylälle toisen kerran myönnetty lapsiystävällisen kunnan tunnustus

Lisätietoja
erikoissuunnittelija Tanja Räty, sivistyspalvelut, p. 050 570 8972
Lapsiystävällinen kunta: hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki, talous ja strategia, p. 050 438 8633
erityisasiantuntija Johanna Laaja, Suomen UNICEF ry, p. 040 721 1515

- Jyväskylä on sopivan kokoinen kaupunki, jossa kaikki on lähellä. Kotikaupunki on hyvä paikka asua muun muassa sen vuoksi, että Jyväskylässä on kaunista, metsiä, järviä, kivoja kavereita ja hyviä ystäviä, turvallista ja luotettavia ihmisiä. Positiivista on Jyväskylän monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä liikkumiseen ja leikkimiseen liittyvät paikat kuten jalkapallokentät, uimarannat, puistot, luistinradat ja hiihtoladut, kertovat jyväskyläläiset 2.-luokkalaiset kaupunginjohtaja Timo Koivistolle osoittamissaan kirjeissään. 

Kaupunginjohtaja vastaanotti maaliskuun puolessa välissä 17 kirjettä jyväskyläläisiltä 2. luokkalaisilta oppilailta. Kirjeet olivat osa Lasten vaalit -kampanjaa, jonka järjestäjinä olivat Kuntaliitto, Suomen Nuorkauppakamarit ry sekä Porin kaupunki. Kirjeissä lapset antoivat kotikaupungilleen monipuolista palautetta harrastusmahdollisuuksien lisäksi mm. kouluista ja niiden ympäristöstä.

Koulun vahvuutena koettiin olevan lasten mahdollisuus oppia paljon uusia asioita ja saada uusia kavereita, joiden kanssa voi leikkiä tai pelata vaikkapa jalkapalloa. Kirjoittajat viestivät, että heidän luokassaan on hyvä olla ja opettajatkin onnistuvat työssään hyvin. Kouluruoka arvioitiin hyväksi ja todettiin sen olevan myös ilmaista. Koulumatkaan liittyen todettiin koulumatkan olevan lyhyt ja turvallinen. Koulun pihan suhteen oli tyytyväisyyttä, mutta esiin nousi myös kehitysajatuksia: lisää leikkitelineitä, hämähäkkikeinu, kiipeilyteline, juoksurata, tanssitankoja ja uudet maaliverkot. Muihin kuin koulun ympäristöön liittyviä kehittämisajatuksia olivat loman pidentäminen sekä liikunnan, liikuntaolosuhteiden, kauppojen, metsien, rauhan ja hiljaisuuden lisääminen.

Huolta lapset esittivät omaa puhelimen käyttöään kohtaan ja pelkoa koettiin joskus tuottavan epämääräisesti käyttäytyvien aikuisten kuten rosvojen. Myös korona nousi esiin lasten kirjeistä ja sen häviämistä toivottiin useammassa kirjeessä.

Osa lapsista halusi haastaa Liikuntapääkaupungin kaupunginjohtajaa pitämään kunnostaan huolta. Listalle nousivat maaliskuun ajalle päivittäiset punnerrukset, leuanveto, voltit, kuperkeikat, hiihtäminen ja oman talon kiertäminen viisi kertaa viikon ajan.

Kaupunginjohtaja luki kaikki saamansa kirjeet ja välitti lasten ehdotuksia eteenpäin.

- Olen lasten kanssa samaa mieltä, että Jyväskylä on sopivan kokoinen kaupunki. Toisaalta riittävän suuri, että on mahdollista harrastaa monipuolisesti, saada sitä kautta uusia kokemuksia ja kavereita. Ja toisaalta ei mahdottoman iso, jolloin liikennekään ei ruuhkaudu ja kaikkialle pääsee vähällä vaivalla. Metsän ja luonnon lähellä olo on tärkeää ja haluankin haastaa laajemminkin jyväskyläläiset lapset ja nuoret pitämään yhdessä huolta metsistämme, Koivisto vastaa.

Koulussa viihtyminen ja uusien asioiden oppiminen on kaupunginjohtajankin mielestä tärkeää. Tärkeää on myös se, että koulussa on muutenkin kivaa ja, että kaikilla on kavereita eikä ketään jätetä leikkien ulkopuolelle.

- Monessa lasten lähettämässä kirjeessä todettiin, että luokalla on tosi hyvä henki ja se on äärimmäisen tärkeää. Pidetään huolta, että kaikki pysyvät mukana ja olemme kavereita toisillemme. Meillä on Jyväskylässä erinomaiset opettajat ja koulun muu henkilökunta, jotka tekevät hyvää työtä oppilaiden oppimisen ja koulussa viihtymisen eteen, Timo Koivisto toteaa. 

Kaupunginjohtaja ymmärtää lasten kyllästymisen koronatilanteeseen, mutta on toiveikas sen suhteen, että aikuisten rokotusten myötä tilanteesta päästään hiljalleen eroon. 

- Sitä odotellessa muistetaan pestä käsiämme ja pysyä terveinä. Korona-ajan päättyminen on jo lähellä, mutta vielä hetken aikaa pitää jaksaa, Timo Koivisto kannustaa oppilaita.

Jyväskylään toinen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus 

Jyväskylä - Unicefin lapsiystävällinen kunta

Hieman ennen 2. luokkalaisten kirjekampanjan aloitusta Jyväskylä sai tiedon siitä, että Suomen UNICEF on myöntänyt Jyväskylän kaupungille toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus kertoo siitä, että Jyväskylä on edistänyt onnistuneesti lapsen oikeuksien toteutumista arjessa ja päätöksenteossa. UNICEF kiittää Jyväskylää toimenpiteistä, joiden avulla varmistetaan haavoittuvassa haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin toteutumista.

Esimerkiksi Sisukas-toimintamallilla helpotetaan toisilta paikkakunnilta Jyväskylään sijoitettujen lasten ja nuorten kiinnittymistä uuteen kouluun. Jyväskylässä on kiinnitetty erityistä huomioita syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja perheiden hyvinvointiin sekä osallisuuteen.

Jyväskylä sai erityiskiitoksen muun muassa lapsivaikutusten arvioinneista ja lapsiystävällisyyteen liittyvän viestinnän kehittämisestä.

- Jotta lapsen oikeudet voivat toteutua, oikeudet tulee tuntea. On hienoa, että Jyväskylässä henkilöstölle on järjestetty monipuolisesti koulutusta lapsen oikeuksista, esimerkiksi osallisuuteen, yhdenvertaisuussuunnitteluun ja lapset puheeksi -menetelmään liittyen. Työ lapsen oikeuksien edistämiseksi tapahtuu arjessa, strategisella tasolla sekä päätöksenteossa, toteaa lapsiystävällisen hallinnon asiantuntija Johanna Laaja Suomen UNICEFilta.

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Se auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lapsille. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomessa mukana on tällä hetkellä 44 kuntaa. Tunnustusta myöntäessään UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. Jyväskylälle nyt myönnettävä tunnustus on voimassa neljä vuotta.

- On hienoa kuulla, että Jyväskylässä lapsen oikeuksien toteutumisen eteen tehty työ toi kaupungille toisen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lasten ja nuorten hyvinvointi on kaupungille yksi strategian painopistealueista ja on selvää, että työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu laajasti kaupungin palveluissa. Tunnustus kannustaa meitä kaikkia edelleen lasten ja perheiden tasa-arvoisuuden ja osallisuuden sekä lapsen oikeuksien edistämisen eteen tehtävässä arvokkaassa edistämistyössä, kiittelee Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Kaupunginjohtajaan voi olla yhteydessä myös jatkossa

Kaupunginjohtaja kannustaa kakkosluokkalaisia sekä muitakin lapsia ja nuoria olemaan yhteydessä myös tulevaisuudessa. Yhteyttä voi ottaa, jos jotain asiaa toivotaan parannettavan tai kaivataan jotain uutta esimerkiksi harrastamisen näkökulmasta.

- Kiitos lähettämistänne liikuntahaasteista, kunnosta on hyvä pitää huolta myös kaupunginjohtajan. Yksi haaste on todistettavasti toteutettu videotervehdykseen saakka, kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoilee.

Kuule muut kaupunginjohtajan vastaukset ja kuulumiset kouluille löytyvät videolta.