Kaupunkirakennelautakunta käsitteli muun muassa Lutakon satamaan liittyviä asioita.

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli Tammirinteen pientaloalueen asemakaavamuutoksen luonnosta. Kaavamuutos parantaa kaupungin pientalotonttitarjontaa merkittävästi. Kaavaratkaisu koostuu laajasta virkistysalueesta, jonka sisäpuolelle sijoittuu alueen keskiosaa kiertävä asuintonttikatu Tammilenkki. Alueelle muodostuu 53 erillispientalotonttia enintään yhden asunnon rakentamista varten, 7 erillispientalotonttia kahden asunnon rakentamista varten sekä neljä rivitalotonttia.

Kaupunkirakennelautakunta äänesti kaavaluonnoksen palauttamisesta takaisin valmisteluun äänin 3-10. Äänestyksen tuloksena kaavaluonnosta ei palautettu valmisteluun. Seuraavaksi Tammirinteen asemakaavamuutosluonnos etenee nähtäville ja sitä esitellään asukastilaisuudessa Teams-kokouksessa tiistaina 20.4. klo 17. Linkki asukastilaisuuteen löytyy ennen tilaisuuden alkua kaavan verkkosivuilta.

Lisäksi kaupunkirakennelautakunta käsitteli ja hyväksyi Laajavuorentien ja Tilustien risteysalueen asemakaavamuutoksen.

Alusten sijoittaminen rantamuurin viereen Lutakon satamassa

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli myös ravintola- ja risteilyliikenteen alusten sijoittamista Lutakon sataman rantamuuriin huoltolaiturin ja kotisatamalaitureiden väliselle alueelle. Lautakunta päätti, että alusten sijoittaminen rantamuuriin sallitaan. 

Ravintolalaivalaituriin on mahdollista sijoittaa uusi, myös risteilyjä tekevä ravintolalaiva ja useampi uusi, ainoastaan satamassa toimiva ravintola-alus, kun yksi alus sijoitetaan rantamuurin viereen. Rantamuurin viereen on mahdollista sijoittaa kiinteästi satamassa oleva alus, esimerkiksi ravintolalaiva, joka ei tee risteilyjä.

Rakennusoikeuden luovutustapa ja hinnan määrittäminen Lutakon Satamankärjessä

Lutakon Satamankärjessä sijaitsevan rakennuspaikan toteuttamiseksi määritettiin alueen rakennusoikeuden hinta. Kaupunkirakennelautakunta päätti rakennusoikeuden hinnaksi 180 euroa/krs-m² perustuen hankkeessa käytettyyn rakennusoikeuteen.

Kramsunkadun katusuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Kramsunkadun katusuunnitelman. Suunnittelualueeseen kuuluu Keskussairaalantien ja Alvar Aallon kadun välinen katuosa. Kramsunkatu on pyöräilyn pääreitti ja tärkeä jalankulkuyhteys. Katusuunnitelmalla parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja pyöräilyn sujuvuutta. Lisäksi alueen valaistus uusitaan. 

Kadunvarsipysäköinti poistetaan Kramsunkadun eteläosasta. Alvar Aallon kadulle rakennettiin korvaava pysäköintialue viime syksynä. Kadun varren pohjoisosaan jää rakennettavan 20 autopaikan pysäköintialueen lisäksi 2 autopaikkaa. Pysäköintialueelta on osoitettu 6 autopaikkaa museon henkilökunnan käyttöön.

Kokouksen pöytäkirja

Kaikki lautakunnan käsittelyssä olleet asiat löytyvät esityslistasta ja kokouksen pöytäkirjasta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät kaupunkirakennelautakunnan verkkosivuilta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.