Jyväskylässä halutaan satsata muistisairaiden hyvään hoitoon. Yksikkö on aloittanut toimintansa maaliskuun lopulla palvelutalon ensimmäisessä kerroksessa.

Lisätietoa antaa:

Palveluesimies Pirkko Rasi-Koskinen, puh. 050 3118572

Muistisairaiden määrä lisääntyy Suomessa kokoajan. Jyväskylässä halutaan varmistaa muistisairaiden ikäihmisten hyvä hoito. Jyväskylän kaupungin Jokihovin ikääntyneiden palveluasumisessa talon ensimmäiseen kerrokseen on avattu muistisairaille tarkoitettu erityismuistiyksikkö.  Yksikköön sijoittuu asumaan ikääntyneitä asukkaita, joilla on erityisiä haasteita elämässä vaikeiden muistipulmien vuoksi. Asukaspaikkoja on kuusi.

Toimintayksikön moniammatillisen hoitotiimin muodostavat  seitsemän lähihoitajaa, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti sekä geriatri. Henkilökunta on saanut lisäkoulutusta muistisairaiden erityisiin tarpeisiin Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradialta. 

Kaupungin Sas-työryhmä ohjaa asiakkaita yksikköön haastattelun ja yhdessä sovittujen RAI-toimintakykymittaristosta nousevien kriteereiden mukaan.  Asiakas on erityismuistiyksikössä niin kauan, kuin muistisairauden tuoma haastava käyttäytyminen kestää, minkä jälkeen hän siirtyy tavalliseen ryhmäkotiin. Sas-työryhmä on yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on kartoittaa asiakkaiden toimintakykyä, arvioida palveluntarvetta ja ohjata asiakkaita heille sopiviin palveluihin.

̶ Haluamme tarjota  asukkaillemme pienen ja kodikkaan yksikön. Paremmalla henkilöstöresurssilla on mahdollista antaa asukkaalle enemmän aikaa. Työssä tutkitaan ja opetellaan keinoja, joilla vähennetään haastavia tilanteita kunkin asukkaan kohdalla. Tavoitteena on kuntouttava, toiminnallinen ja mahdollisimman hyvä arki muistisairauden tuomista hankaluuksista huolimatta, kuvailee Jokihovin palveluesimies Pirkko Rasi-Koskinen erityisyksikön toimintaa ja tavoitteita.