Taiteen perusopetus tarjoaa 4-18 -vuotiaille oppilaille iloa, elämyksiä ja eväitä elämää varten. Jyväskylän kansalaisopistossa voi opiskella arkkitehtuuria, sanataidetta, musiikkia, teatteritaidetta ja kuvataidetta.

Taiteen perusopetus tarjoaa oppilaille iloa, elämyksiä ja eväitä elämää varten. Jyväskylän kansalaisopistossa lapsille ja nuorille järjestetään taiteen perusopetusta viidessä taiteenlajissa: arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, musiikissa, sanataiteessa ja teatteritaiteessa. 

Ilmoittautuminen taiteen perusopetukseen on keväällä 1.4.−15.5.2021 ja opinnot alkavat elokuussa. Uusi oppilas voi käydä elokuussa kerran tutustumassa opetukseen ennen kuin tekee lopullisen päätöksen harrastuksen aloittamisesta.

Aina on sopiva ikä aloittaa opiskelu! 

Lapsi tai nuori voi aloittaa taiteen perusopetuksessa 4–18-vuotiaana. Kiinnostus taiteenalaa kohtaan riittää, eivätkä opinnot eivät edellytä erityislahjakkuutta. 

Pääosaa taiteenlajeista, kuten arkkitehtuuria ja sanataidetta opiskellaan ryhmässä. Ryhmäopetuksessa korostuu hyvä yhteishenki ja luomisen ilo. Oppilaat opiskelevat ikäryhmittäin ja syventävät taitojaan tavoitteellisessa opetuksessa. Musiikissa on tarjolla sekä ryhmätunteja että yksilötunteja. Soittimekseen voi valita esimerkiksi huilun, harmonikan tai kitaran.

Opetuspisteitä on eri puolilla Jyväskylää taiteenalan mukaan. Opetuksen järjestävät Jyväskylän kansalaisopistoon kuuluvat Sanataidekoulu, Kuvataidekoulu, Musiikkikoulu ja TPO-teatteri.

 

Lisää aiheesta:

Ilmoittaudu taiteen perusopetukseen Hellewissä 

Jyväskylän kansalaisopiston järjestämä lasten ja nuorten taiteen perusopetus

Kuvataidekoulussa voi opiskella arkkitehtuuri- tai kuvataidelinjalla.

Musiikkikoulu tarjoaa soitonopetusta ja yhteissoittoryhmiä 5-18 -vuotiaille sekä muskarin 0-8 -vuotiaille.

Sanataide on monimuotoista, puhuttua, kirjoitettua, visuaalista, audiovisuaalista tai digitaalista tekstiä.

TPO-teatteri tarjoaa draaman ja teatterin opetusta 7-18 -vuotiaille.