Tapaamisessa kuullaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta.

Jyväskylän Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskooli kokoontuu maanantaina 12.4.2021. Vaskoolin tapaamisessa kuullaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamasta kaksivuotisesta esiopetuksen kokeilusta, johon Jyväskylä on valittu mukaan.  Kokeilun tilannekatsausta esittelee Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Päivi Koivisto. 
 
Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä asiakasraadin käsittelyyn 11.4. mennessä osoitteessa  
Kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi 
 
Vaskooli voi käsitellä kokouksessaan yleisellä tasolla varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen liittyviä kehittämis- ja parannusehdotuksia. Yksittäisten päiväkotien, koulujen, perhepäivähoitajien tai kerhojen toimintaan Vaskooli ei voi ottaa kantaa.   
 
Lisätietoja:  
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, kasvun ja oppimisen palvelut, puh. 014 266 7746