Jyväskylä pitää pääosin voimassa nykyiset koronarajoitukset ja -suositukset huhtikuun ajan. Helpotusta myönnetään kirjastoautoille, jotka voivat jälleen aloittaa liikennöinnin 1.4. alkaen. Kirjastoautojen toiminta mahdollistetaan kuitenkin tiukoin turvallisuusohjein.

Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kävi tänään läpi koronarajoitusten ja -suositusten jatkon huhtikuussa. Arviointi perustui tartuntatilanteeseen sekä niiden leviämiseen eri ikäryhmissä.
 
Jyväskylässä on koronan suhteen eletty suhteellisen rauhallisia viikkoja. Vaikka tartuntamäärät kääntyivät viime viikolla (viikko 11) kasvuun, näyttää kasvu jälleen tasaantuneen. Kuluvalla viikolla (viikko 12) tartuntoja on ollut ma-pe välillä yhteensä 42. Viikolla 11 tartuntoja oli 77 ja viikolla 10 yhteensä 46.
 
Tartunnat leviävät tälläkin hetkellä ennen kaikkea perheiden keskuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että perheenjäsenet ovat jo olleet karanteenissa, eikä uusista tartunnoista johtuen ole aiheutunut perheen ulkopuolisille tahoille. Yläkouluikäisillä tartuntoja ei ole ollut ja alle 18-vuotiaiden harrastuksissa tartuntoja ilmeni 0. Jyväskylä on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa.
 
Poikkeusolojen johtoryhmässä todettiin, että tilanne Jyväskylässä kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvä. Tartuntojen taustalla on kuitenkin yhä useammin muuntoviruksen aiheuttamia tartuntoja, joten tilanne voi lähteä nopeasti myös heikentymään. Siten nykyiset rajoitukset ja suositukset syytä pitää voimassa.
 
Kirjastoautot alkavat kuitenkin jälleen liikennöimään 1.4.2021 alkaen. Turvallisuus varmistetaan siten, että kirjastoautoissa voi asioida kerrallaan kaksi asiakasta tai perhe. Koulu- ja päiväkotipysäkeillä sisään pääsee kerrallaan vain yksi opettaja tai muu aikuinen. Lisäksi kirjastoautoissa asioidessa edellytetään muiden julkisten tilojen tavoin yli 12-vuotiaiden maskien käyttöä sekä hyvää käsihygieniaa.
 
Kaupungille on tullut kysymyksiä siitä, voidaanko yli 18-vuotiaiden harrastustoiminta kaupungin ulkoliikuntapaikoilla mahdollistaa pienryhmissä. Tilannetta tullaan arvioimaan tartuntatilastojen valossa kevään edetessä poikkeusolojen johtoryhmässä ja harrastusmahdollisuuksien mahdollisesta laajenemisesta tullaan tiedottamaan erikseen.
 
Lisäksi kaupunki suosittelee myös huhtikuussa, että liikuntaharrastuksissa vältetään kaikissa ikäryhmissä sellaisia otteluita ja turnauksia, joissa harrastusryhmät sekoittuvat. Näin voidaan turvata normaalin harrastustoiminnan jatkuminen omissa pienryhmissä.
 
Kysymyksiä on tullut myös asumisyksiköiden vierailusuosituksista. Ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asumisyksiköiden ja pitkäaikaishoidon vierailusuositukset pidetään kuitenkin edelleen voimassa, sillä osa asukkaista on saanut vasta yhden rokotteen ja siten suojaus on vasta osittainen.
 
- Riskiryhmien suojaamiseksi voimassa olevat suositukset vierailuiden osalta pidetään voimassa. Rajoitukset koskevat myös kaupunginsairaalan osastoja, joissa potilaat vaihtuvat päivittäin ja osa potilaista on vielä täysin vailla rokotussuojaa, vastaava lääkäri Ilkka Käsmä täsmensi kokouksessa.

Jyväskylässä huhtikuussa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

- Maskisuositus on Jyväskylässä voimassa toistaiseksi. Maskeja suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille. Maskeja suositellaan käytettäväksi julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Peruskouluissa maskeja suositellaan käytettävän 6.–9.-luokilla.
- Kaupungin henkilökunnalla on velvoite käyttää maskeja sosiaali- ja terveyspalveluissa, perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Myös muissa tehtävissä, kuten esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä ja toimistotöissä, maskeja käytetään aina kun ollaan tekemisissä työkavereiden tai asiakkaiden kanssa.
- Kaupunki suosittelee, ettei yli 6 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.
- Seurakunnille suositellaan, että sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin osallistuu Jyväskylässä enintään aluehallintoviraston voimassa olevan rajoituksen mukainen enimmäismäärä. (Tällä hetkellä voimassa osallistujamäärä on enintään 10 henkeä.)
- Kaikki sisätiloissa tapahtuva yli 18-vuotiaiden liikuntaharrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi edelleen huhtikuun ajaksi. (Poikkeuksena aikuisten yleisen sarjan ja nuorten yli 18-vuotiaiden maajoukkue-, SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta, joka jatkuu aiemman linjauksen mukaisesti. Rajoitukset eivät myöskään koske kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua, sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvaa ammattilaisurheilua OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoimintaa, Olympiakomitean tukiurheilijoita ja OKM:n apurahaurheilijoita.)
- Kaupungin omissa sisä- ja ulkotiloissa yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunta- ja harrastusvuorot on peruttu huhtikuun ajan.
- Kaupungin omat uimahallit ja kuntosalit ovat huhtikuussa suljettuina.
- Kaupunki ei järjestä aikuisten ohjattuja liikuntaryhmiä huhtikuussa.
- Kaupungin omat senioreiden ja soveltavan liikunnan ryhmät on keskeytetty koko kevätlukukauden ajan.
- Alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastuksissa vältetään sellaisia otteluita ja turnauksia, joissa harrastusryhmät sekoittuvat. Näin voidaan turvata normaalin harrastustoiminnan jatkuminen omissa pienryhmissä.
- Jyväskylä Sinfonian ja kaupunginteatteri ovat suljettuina yleisöltä huhtikuun ajan. Harjoittelutoiminnassa tai videoiduissa yleisöesityksissä kaupunki edellyttää, että työntekijöiden terveysturvallisuus varmistetaan noudattamalla turvavälejä tai käyttämällä maskeja.
- Kirjastoissa lukusalit, oleskelu- ja opiskelutilat sekä varattavat tilat ovat suljettuina. Omatoimikirjastot eivät palvele kirjastojen normaalien aukioloaikojen ulkopuolella.
- Kirjastoautot voivat aloittaa liikennöinnin 1.4. alkaen turvallisuusohjeita noudattaen. Kirjastoautoissa voi asioida kerrallaan kaksi asiakasta tai perhe. Koulu- ja päiväkotipysäkeillä sisään pääsee kerrallaan vain yksi opettaja tai muu aikuinen. Lisäksi kirjastoautoissa asioidessa edellytetään muiden julkisten tilojen tavoin yli 12-vuotiaiden maskien käyttöä sekä hyvää käsihygieniaa.
- Kansalaisopistossa liikunnanopetus ja kieltenopetus jatkuvat kevätlukukauden loppuun asti etäopetuksena. Muiden kurssien opetuskäytännöistä on informoitu suoraan ryhmien opiskelijoita. Luennot ja yleisötapahtumat järjestetään verkossa tai perutaan.
- Ikääntyneiden palveluissa, vammaispalveluissa ja sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä on voimassa vierailusuositukset, joiden mukaan vierailuista tulee sopia aina etukäteen ja vierailijoita saa tulla kerrallaan paikalle enintään kaksi.
- Kaupunginsairaalan osastoille pääsee huhtikuussa vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden omaiset maskeja käyttäen.
- Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin kesäkuun 2021 loppuun asti.
- Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna ainakin kesäkuun 2021 loppuun asti.
- Kaupungin henkilökunnalla on toistaiseksi voimassa etätyösuositus, jonka jatkoa arvioidaan toukokuun loppuun mennessä.
- Kaupungin päätöksenteko järjestetään etäkokouksin valtuustokauden loppuun asti.
- Kaupunki suosittelee edelleen asukkaitaan välttämään matkustamista koronan leviämisvaiheen alueille.
- Toisen asteen ja korkeakoulujen etäopetussuositus on edelleen voimassa siten, että lähiopetus järjestetään porrastetusti hybridimallilla. Oppilaitokset tekevät itsenäiset päätökset opetuksen toteutuksesta epidemiavaiheen ja ministeriöiden ohjeistuksen pohjalta. Mahdollinen lähiopetus tulee toteuttaa turvallisuusohjeita noudattaen ja maskeja käyttäen.
 
Jyväskylässä voimassa olevat rajoitukset: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat  
 
Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
- Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä, p. 050 522 0486
- Jyväskylän kaupungin ylilääkäri Johanna Tuukkanen, p. 050 572 4205
- Jyväskylän sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302

Asiasanat: