Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin on käynnissä 17.-31.3.2021. Jyväskylässä hakijoita odottaa lähes 4 000 aloituspaikkaa.

Jyväskylän yliopistossa on haettavana noin 2700 aloituspaikkaa. Hakukohteita on yhteensä 124 ja ne sijoittuvat kuuteen tiedekuntaan sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tarjolla on puolestaan 1260 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla. Näistä ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavia koulutuksia tarjotaan nyt jo 345 aikuisopiskelijalle.

Uutuuksina diplomi-insinöörikoulutus ja projektijohtaminen

Uutena ohjelmana Jyväskylän yliopistossa aloittaa diplomi-insinöörikoulutus. Siinä tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-tutkintoon voi liittää Jyväskylän yliopiston monitieteiset mahdollisuudet taiteista liikuntatieteisiin.

Paljon kiinnostusta on herättänyt myös urheilu- ja hyvinvointivalmennuksen opintosuunta liikuntabiologian tutkinto-ohjelmassa.

JAMKissa uutena tutkinto-ohjelmana aloittaa projektijohtamisen tutkinto-ohjelma teknologia-alan sekä sosiaali- ja terveysalan osaajille. Projektijohtamisen YAMK-tutkinnossa opiskellaan kaikille YAMK-tutkinto-ohjelmille yhteisiä Master-opintoja, asiantuntijuuteen liittyviä ydinopintoja sekä täydentäviä opintoja. Koulutus luo hyvän pohjan myös projektijohtamisen sertifiointeihin.

Lisätietoa korkeakoulujen valintakokeista ja -perusteista

Yliopiston kevään ja kesän valintakokeet järjestetään kampuksilla, ja niissä noudatetaan tarkkoja turvajärjestelyjä. Vaikka koronatilanne pahenisi nykyisestä, valintaperusteisiin ei tehdä muutoksia. Todistuksilla ja kokeilla valittavien opiskelijoiden kiintiöt säilyvät siis ennallaan. Valtaosa uusista kandidaatti- ja maisteriopiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella.

Yliopiston monipuoliseen koulutustarjontaan voi tutustua hakijoille suunnatuilla verkkosivuilla: www.jyu.fi/hae. Hakeminen koulutuksiin tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa. Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 15.00. Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 31.5. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.7.

Kaikkiin AMK-tutkintoihin voi hakea toisen asteen tutkinnolla, kuten ylioppilastutkinnolla tai ammatillisella tutkinnolla. Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Yli puolet AMK-aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla.

Opiskelupaikkaa voi tavoitella myös valintakokeella. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta, joka järjestetään keväällä ajalla 31.5.–9.6.2021. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Kokeet järjestetään viranomaisten terveys- ja turvallisuusohjeistuksia noudattaen. Lisätietoja AMK-valintakokeesta osoitteessa ammattikorkeakouluun.fi.