Jyväskylän yliopisto kasvatti tuloksellisuuttaan selvästi kaikkien valmistuneiden tutkintojen osalta.

Yliopistosta valmistui 174 tohtoria, kun vuonna 2019 luku oli 127. Maistereita puolestaan valmistui 1 863 (1 576 vuonna 2019) ja kandidaatintutkintoja suoritettiin 1416 (1 235 vuonna 2019). Kansainvälisten vertaisarvioitujen julkaisujen määrä nousi edellisvuosien tasosta ja tieteellisten julkaisujen kokonaismäärä nousi ennätykseen.

Jyväskylän yliopisto sai loppuvuodesta 2020 toteutetun KARVI-auditoinnin tuloksen 24.2.2021. Toteutettu auditointi tuotti tuloksen hyvä kaikilla arviointialueilla ja Jyväskylän yliopisto läpäisi kokonaisarvioinnin. Arviointi on voimassa seuraavat kuusi vuotta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käydyissä kautta 2021-2024 koskevissa sopimusneuvotteluissa sovittiin Jyväskylän yliopiston strategisista kehittämiskohteista sekä vahvistettiin tutkintotavoitteet ja valtakunnalliset tehtävät. Jyväskylän yliopistolle päätettiin lisätä tekniikan koulutusalalla tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin, tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin koulutusvastuu. Noin 20 vuoden ajan tavoiteltu koulutusvastuun laajennus on yliopistolle strateginen saavutus, minkä toteutumisessa keskeistä oli muun muassa maakunnan kansanedustajien, Kauppakamarin ja yritysverkoston vahva tuki.