Jyväskylän perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 oppilailla on mahdollisuus hakea joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmiin.

Lisätietoja: 
oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino, Kasvun ja oppimisen palvelut, p. 050 470 8873 
 

Elokuussa käynnistyviin JOPO-ryhmiin haetaan sähköisellä lomakkeella ajalla 15.-26.3.2021 Wilma-järjestelmässä. Huoltajat ovat saaneet Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin hakemisen käytänteistä ja valinnan kriteereistä.  

JOPO-ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. JOPO-ryhmään voidaan ottaa myös erityisen tuen oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan opetussuunnitelmaa ja järjestely on oppilaan edun mukainen ratkaisu.  

Ryhmään valitaan 10 oppilasta hakemuksen ja haastattelun perusteella. Oppilasvalinnassa huomioidaan oppilaan tarve, halukkuus ja kyky sitoutua toiminnalliseen opetukseen. Päätökset JOPO-ryhmiin valituista oppilaista tehdään toukokuussa. 

JOPO-opetus on yleisopetusta pienryhmässä   

Joustava perusopetus (JOPO) on vuosiluokilla 7–9 annettavaa yleisopetusta toiminnallisessa pienryhmässä ja monimuotoisessa oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. Opetuksessa korostuu moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö. Yhteistyöhön voivat osallistua myös ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat.  

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on tukea nuoria saamaan peruskoulunsa päätökseen ja siirtymään toisen asteen opintoihin. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja sen myötä ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja yhteiskunnallista syrjäytymistä peruskoulun jälkeen. 

Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. JOPO-ryhmässä opiskelevalle tehdään oma oppimissuunnitelma tai HOJKS. Opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset tarpeet ja koulunkäynnin kokonaistilanne. Oppilas voi saada tarvittaessa yleistä tai tehostettua tukea. Lukuvuoden 2021–2022 JOPO-ryhmät sijaitsevat Kilpisen, Kuokkalan ja Vaajakosken yhtenäiskouluissa.