Tapaamisen teemana on, kuinka huoltajien verkostoitumista ja yhteistä toimintaa toteutetaan sekä osallisuutta vahvistetaan normaalioloissa ja koronarajoitusten aikana. Kuullaan myös, millaisia vaihtoehtoisia yhteistyön muotoja on käytössä.

Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat ja perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden huoltajat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä asiakasraadin käsittelyyn 17.3. mennessä osoitteessa kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi.
 
Vaskooli voi käsitellä kokouksessaan yleisellä tasolla varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen liittyviä kehittämis- ja parannusehdotuksia. Yksittäisten päiväkotien, koulujen, perhepäivähoitajien tai kerhojen toimintaan Vaskooli ei voi ottaa kantaa.   
 
Lisätietoja:  
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, kasvun ja oppimisen palvelut, puh. 014 266 7746