Keski-Suomen sote-uudistuksen Maakunnallisen osallisuusfoorumin toisessa tapaamisen 22.2.2021 teemana oli tuleva Keski-Suomen virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus, sen taustat, sisällöt ja viestinnän suunnittelu. Lisäksi kävimme läpi joulu-tammikuun vaihteessa auki olleen osallisuuskyselyn tuloksia.

Paikalla oli noin 25 henkilöä, jotka koostuivat järjestöjen edustajista, sote-ammattilaisista sekä Keski-Suomen asukkaista.

Digitaalisia sote-palveluja perinteisten sote-keskuksien rinnalle

Uusi, Keski-Suomen virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus omaKS mahdollistaa keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelussa asioidaan tietoturvallisesti sähköisiä kanavia hyödyntäen, esimerkiksi yhteydenotto-, ajanvaraus- ja asiointipalveluissa, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Palvelun on tarkoitus avautua keväällä 2021 Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaille.

-Näyttöjä sähköisten sote-palveluiden tarpeelle on. Esimerkiksi Finsote-tutkimus vuodelta 2018 osoittaa, että keskisuomalaisista noin 32 prosenttia on sitä mieltä, että hankalat aukioloajat ovat haitanneet hoidon saantia terveyspalveluissa. Lähes yhtä moni keskisuomalainen kokee pitkien matkojen haitanneet hoidon saantia, kertoo projektipäällikkö Sari Nurmivaara.

Mielikuvat, asenteet ja odotukset sähköisiä sote-palveluita kohtaan

Viestinnän ja omaKS-palvelun visuaalisen ilmeen suunnittelun tueksi osallisuusfoorumin osallistujilta kerättiin tietoa muun muassa mielikuvista, asenteista ja odotuksista sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita kohtaan sekä kartoitettiin millaisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoa verkosta etsitään tällä hetkellä. Odotuksissa korostuivat muun muassa palvelun käytön helppous, nopeus, selkeys ja saavutettavuus.

Hyvinvoinnin ja terveyden projektipäällikkö Nina Peränen kertoi hyvinvoinnin ja terveyden -sivuston suunnittelusta ja esitteli valmistuvaa sisältöä. Laaja kokonaisuus pitää sisällään muun muassa materiaalia eri elämänvaiheisiin, potilas- ja hoito-ohjeita ja hyvinvointitarkastuksia sekä muuta tukea oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sivustolta löytyvät myös valtakunnalliset ja paikalliset järjestöt. Sivusto tukee ammattilaisen antamaa neuvontaa, mutta siellä voi myös asioida omatoimisesti tietoa hakien.

Maakunnallisen osallisuuskyselyn tulokset

Osallisuuskyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa asiakasosallisuutta edistävistä tekijöistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kysely oli avoinna 7.12.2020 – 31.1.2021, ja se keräsi 161 vastausta. 

Kyselyyn vastanneiden mielestä kolme tärkeintä asiaa, jotka edistävät asiakasosallisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa olivat 
•    asiakas kohdataan ja asiakasta kuunnellaan hoitajan, lääkärin, sosiaalityöntekijän tai muun ammattilaisen vastaanotolla
•    ammattilaisen antamien päätösten, ohjeiden ja neuvojen kieli on ymmärrettävää 
•    monipuoliset asiointitavat (perinteisen sosiaali- ja terveysaseman lisäksi sähköinen asiointi, muun muassa chatit, verkkopalvelu, puhelinpalvelu, etävastaanotto). 

Seuraava tapaaminen ja maakunnallinen osallisuussuunnitelma

Maakunnallinen osallisuusfoorumi kokoontuu seuraavan kerran 17.5.2021 klo 13.00 - 16.00. 

Osallisuusfoorumi on kaikille avoin, tervetulleita ovat niin järjestöt, sote-ammattilaiset, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset sekä Keski-Suomen asukkaatkin. Foorumiin osallistuminen ei edellytä aikaisempaa foorumissa mukanaoloa.

Osallisuusfoorumin tehtävänä on tukea maakunnallisen osallisuuden toimintamallin ja osallisuussuunnitelman syntymistä. Suunnitteilla olevan maakunnallisen osallisuussuunnitelman tehtävänä on muun muassa tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille ja järjestäjille työkaluja osallisuuden vahvistamiseksi omissa palveluissa. 

-Tavoitteena on myös osallisuussuunnitelman avulla lisätä keskisuomalaisten asukkaiden osallisuutta palveluissa, toteaa osallisuudesta vastaava projektipäällikkö Anne Astikainen.

Katso materiaalit

Osallisuusfoorumi 22.2.2021 esitysmateriaali

Lue lisää Keski-Suomen virtuaalisesta sosiaali- ja terveyskeskus omaKS:stä Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilta

Lisätietoa 

Anne Astikainen, projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöyhteistyö, p. 050 312 5271, anne.astikainen(at)jyvaskyla.fi

Asiasanat: