Huhtasuon alueella kaavoitetaan tämän ja ensi vuoden aikana on kahta aluetta. Pupuhuhdan entisen koulun alueen kaavamuutos käynnistyi viime keväänä ja Huhtakeskuksen ympäristössä kaavamuutos on tulossa vireille tämän vuoden aikana. Kummankin alueen ideoinnin tueksi Huhtasuolla asuvat lapset ja nuoret osallistuvat suunnitteluun Kangasvuoren päiväkotikoulussa sekä Huhtasuon päiväkodissa ja yhtenäiskoulussa hiihtolomien jälkeen.

Lisätiedot

Lähiöohjelma 2020–2022: Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle:
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/lahioohjelma-2020-2022-hyvinvointia-ja...

Unicefin Lapsiystävällinen kunta:
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/jyvaskyla-unicef-lapsiystavallinen-kunta

Koulujen ja päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö:
Erikoissuunnittelija Tanja Räty,
p. 050 570 8972, tanja.raty[at]jyvaskyla.fi

Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle -hanke:
Asumisen asiantuntija Piia Sipinen,
p. 040 588 5638, piia.sipinen[at]jyvaskyla.fi

Pupuhuhdan keskuskorttelin kaavoitus:
Kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio,
p. 040 766 9326, mari.raekallio[at]jyvaskyla.fi

Huhtakeskuksen kaavoitus:
Asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho, p. 040 566 2457, reijo.teivaistenaho[at]jyvaskyla.fi
 

Lapset ja nuoret tutustuvat omaan lähiympäristöönsä kaupunkisuunnittelijan silmin. He suunnittelevat alueita oman ikätasonsa mukaisilla menetelmillä. 


Pupuhuhdassa lapset suunnittelevat Pupumuori-patsaan asuinympäristöä 

Pupuhuhdassa Kangasvuoren päiväkotikoulun lapset ideoivat maaliskuussa puistoon jätettävän Pupumuori-patsaan ympäristöä esimerkiksi kirjoittamalla tarinoita, piirtämällä, kuvaamalla tai tekemällä pienoismalleja. Tuotoksia hyödynnetään varsinaisessa puistosuunnittelussa ja esimerkiksi kalusteissa kuvituksena.

Alueen asemakaavahanke on laitettu vireille toukokuussa 2020. Alueella sijainnut Pupuhuhdan koulu on purettu ja sen koululaiset ovat siirtyneet Huhtasuon muihin kouluihin. Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa kerrostalovaltaisen Pupuhuhdan rakennuskantaa pienimittakaavaisemmalla asuinrakentamisella. Ajatuksena on säilyttää alueella sijaitseva Helmer Selinin Pupumuori-veistos ja kehittää sen ympäristöä puistoalueena asukkaiden kanssa yhteistyössä.

Kaavaratkaisu koostuu asuinkortteleista ja Pupuhuhdantien varressa sijaitsevasta puistoalueesta. Suunnittelualueen rakennukset ovat enintään kaksikerroksisia ja ne sijoittuvat uuden Pupunpolku-nimisen tien varteen. Pienkerros- tai rivitalot on merkitty kaavaratkaisuun puiston viereen. Pientalot sijaitsevat suunnittelualueen ulkokehällä ja metsän laidalla. Yleinen pysäköintialue sijaitsee Pupunpolun ja Pupuhuhdantien risteyksen tuntumassa. Alueen tontit on tarkoitus jakaa, kun kaava tulee voimaan; mahdollisesti jo tämän vuoden puolella. 

Huhtasuon yhtenäiskoulun ja päiväkodin lapset kehittävät Huhtakeskusta viihtyisämmäksi

Huhtasuolla lapset ja nuoret tutustuvat lähiympäristönsä suunnitteluun koulun ja päiväkodin arjen toiminnassa. Kohteena on erityisesti Huhtakeskus ja sen lähiympäristö. Lisäksi he voivat vastata sähköiseen karttakyselyyn, jossa hahmotellaan Huhtakeskuksen ja myöhemmin suunnitteluun tulevan Huhtasuon liikuntapuiston parhaita ja parantamista vaativia paikkoja. 

Huhtakeskuksen kaavamuutos tulee vireille tämän vuoden aikana. Keskuksen kehittämisen ja asemakaavoituksen lähtökohtia ja tavoitteita kartoitetaan monella rintamalla. Huhtakeskuksen rakennukset ja ympäristö kaipaavat kunnostusta. Kaavatyön tavoitteena on selvittää, onko kunnostus kannattavaa ja tulisiko ostoskeskuksen alueelle ja sen lähiympäristöön kaavoittaa lisärakentamista. Myös lähialueen muiden asuinrakennushankkeiden vaikutusta kokonaisuuteen arvioidaan. 

Taustalla valtakunnallinen lähiöohjelmahanke

Yhteistyö alueen päiväkotien ja koulujen kanssa sisältyy Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle -hankkeeseen. Hanke on osa ympäristöministeriön koordinoimaa valtakunnallista lähiöohjelmaa 2020–2022, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä edistää alueen elinvoimaisuutta ja toimijoiden välistä vuoropuhelua.

Lasten ja nuorten osallisuus on myös osa Unicefin Lapsiystävällisen kunnan periaatteita. Jyväskylän kaupungilla Lapsiystävällinen kunta -tunnustus on ollut vuodesta 2018.
 

Kaupunginosa: