Kaupunkirakennelautakunta käsitteli kokouksessaan muun muassa vuoden 2020 kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleenbudjetointia, kaupunkirakennepalveluiden viime vuoden tilinpäätöstä, kaavoitusasioita ja katusuunnitelmia.

Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli tehtyjä viranhaltijapäätöksiä, eikä käyttänyt niihin otto-oikeutta. Otto-oikeuden alaisena oli myös kaupungininsinöörin päätös Tourujoen rakennussuunnitelman hyväksymisestä. Lautakunta jätti Tourujoen rakennussuunnitelman hyväksymispäätökseen ponsiesityksen. Kaupunkirakennelautakunta edellyttää, että hyväksytyn Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelman turvallisuussuunnitelmaa täydennetään vesilläliikkujien ja veteen joutuneiden henkilöiden turvallisuuden osalta ja että suunnitelman tulokset otetaan huomioon rakennussuunnitelman teknisessä toteutuksessa.

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä. Rakennussuunnitelma tehtiin valtuuston hyväksymän yleissuunnitelman pohjalta. Lisätietoa suunnitelmaan tulleista muistutuksista ja kaupungin vastineista.

Vuoden 2020 kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleenbudjetointi vuodelle 2021

Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 kunnallistekniikan investointien bruttomenot alittuivat noin 6 358 000 eurolla. Katu- ja viherpalveluiden merkittävimmät alitukset aiheutuivat Kankaan, Puistokadun, Kukkumäen eritasoliittymän, Ramoninsillan ja Killerin etäparkin hankkeista. Töitä ei päästy käynnistämään suunnitellussa laajuudessa ja työt siirtyivät seuraavalle vuodelle.

Lisäksi Yliopistonkadun saneeraus, Hämeenlahden työpaikka-alue, Lutakon sataman P-alue, Rautpohjankadun/Keskussairaalantien alikulku, Muuratsalon katujen ja Koulutien saneeraukset, Harjun viheralueen sekä Lutakon sataman laitureiden muutostyöt eivät edenneet suunnitellussa laajuudessa. Tästä syystä on perusteltua budjetoida uudelleen vuodelle 2020 varattuja investointimäärärahoja.

Kaupunkirakennelautakunta jätti kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleenbudjetointiin ponsiesityksen. Lautakunta edellyttää, että vuoden 2022 kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleenbudjetoinnin yhteydessä määrärahan uudelleenbudjetointia seuraavalle vuodelle pienennetään maksimissaan noin kymmenen prosentin tasolle.

Kaupunkirakennepalveluiden tilinpäätös 2020

Kaupunkirakenteen toimialan kate toteutui noin 3,99 milj. euroa muutettua talousarviota positiivisempana. Tulot ylittyivät merkittävästi katu- ja viherpalveluissa sekä tonttipalveluissa. Menosäästöjä kertyi erityisesti katu- ja puistopalveluista, kaupunkisuunnittelun palveluostoista ja maastomittauksesta sekä koko toimialalla henkilöstömenoista. Henkilöstösäästöjä syntyi koronapandemian ja yhteistoimintamenettelyjen vaikutuksesta, kun rekrytointeja keskeytettiin ja kesä- sekä kausityöntekijöitä palkattiin huomattavasti normaalivuotta vähemmän.

Satama ja venepaikka-alueet

Satama- ja venepaikkamaksujen hinnat on tarkistettu, eikä kaupunki ehdottanut niihin muutoksia. Uutena lisäyksenä maksuihin kaupunki lisäsi hinnan jettipaikoille. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätöksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkirakennelautakunta äänesti Lutakon sataman venepaikkojen vuokraajien pysäköintimaksujen vahvistamisesta. Lautakunta hyväksyi päätöksen esityksen mukaisesti äänin 8-5.

Kaupunkirakennelautakunta äänesti maksullisen pysäköinnin laajentamisesta Lutakon sataman uudelle pysäköintialueelle. Lautakunta hylkäsi pohjaesityksen äänin 6-7. Lautakunnan muutosesityksessä pysäköintialue säilyy kiekkopysäköintialueena.

Asemakaavamuutokset ja katusuunnitelmat

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli paljon asemakaavamuutoksia eri puolilta kaupunkia. 
Kaupunkirakennelautakunta äänesti Saarijärventie 18 asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksymisestä asemakaavan yhteydessä palauttamisesta uudelleenvalmisteluun äänin 6-7. Asia palautettiin uudelleenvalmisteluun. Muut kaava-asiat etenivät esitysten mukaisesti.

Kortepohjassa Laajavuorentien ja Tilustien risteysalueen asemakaavan muutos etenee ehdotusvaiheeseen. Kaavamuutoksessa katualuetta levennetään virkistysalueelle. Muutos pohjautuu liittymäalueelle laadittuun katusuunnitelmaan, jonka tarkoituksena on selkeyttää liittymistä Laajavuorentielle ja parantaa liittymäalueen liikenneturvallisuutta.

Kortepohjan keskustan pohjoispuolella on käynnistynyt tammikuussa asemakaavan muutos, jolla turvataan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilyminen. Suojelukaavan vireilläolon ajaksi on tarkoitus määrätä rakennuskielto, joka auttaa rakennusvalvontaa rakennusten korjaussuunnittelun ohjaamisessa kaavamuutoksen ajan.

Palokan Kirriin on suunnitteilla teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue. Muut lautakunnan käsittelyssä olleet asemakaavamuutokset mahdollistavat uutta asumista. Tarkemmat tiedot asemakaavamuutoksista löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Lisäksi kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaksi katusuunnitelmaa: Koivulanperän katusuunnitelman sekä Ukonniementien ja Rinnekaaren katusuunnitelman.

Kokouksen pöytäkirja

Kaikki lautakunnan käsittelyssä olleet asiat löytyvät esityslistasta ja kokouksen pöytäkirjasta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät kaupunkirakennelautakunnan verkkosivuilta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.