Hyppää pääsisältöön

22.2.2021

Yhdeksäsluokkalaiset kuuluvat 1.8.2021 voimaan tulevan uuden oppivelvollisuuslain ohjaus- ja valvontavastuun piiriin.
Kuva
Neljä oppilasta istuu luokassa / Hanna-Kaisa Hämäläinen

Jyväskylän 9.-luokkalaiset valmiina toisen asteen yhteishakuun 
 
Jyväskylän yhdeksäsluokkalaiset valmistautuvat muiden ikätovereidensa tapaan peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Yhteishaku toisen asteen koulutuksiin on 23.2.-23.3.2021 osoitteessa opintopolku.fi. Yhdeksäsluokkalaiset tekevät yhteishaun opinto-ohjaajan kanssa koulussa tai erikseen sovittuna huoltajan kanssa kotona. Jyväskylässä yhdeksäsluokkalaisia on reilut 1400 oppilasta.   

Kouluissa yhteishakuun on valmistauduttu kuluneen lukuvuoden ajan. Poikkeuksellisen korona-ajan vuoksi tutustumiset toisen asteen koulutuksiin ja oppilaitoksiin on tehty virtuaalisesti verkon kautta. Henkilökohtaisia oppilaan ja opinto-ohjaajan välisiä ohjauskeskusteluja on käyty etäyhteydellä tai lähitapaamisina. Opinto-ohjaajat ovat tavanneet huoltajia tarpeen mukaan. Yhteishaun vanhempainillat on toteutettu etäyhteyksillä. 

Yhdeksäsluokkalaiset kuuluvat 1.8.2021 voimaan tulevan uuden oppivelvollisuuslain ohjaus- ja valvontavastuun piiriin  

Uudistettu oppivelvollisuuslaki astuu voimaan 1.8.2021. Lain sisältämät oppilaiden hakuvelvoitetta ja perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuuta koskevat säännökset astuivat voimaan jo 1.1.2021. Hakuvelvoite tarkoittaa, että nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla on velvoite hakeutua toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan tai täyttää 18 vuotta.  

Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuulla tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän vastuuta seurata oppilaan opintojen edistymistä. Opetuksen järjestäjän on myös ilmoitettava huoltajalle, jos oppilaan opiskeluoikeus tai oppivelvollisuus päättyy.  

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja lasten ja nuorten hyvinvointia. Tavoitteena on myös, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.  

Lisätietoja: 
koulujen opinto-ohjaajat 
Lisätietoja uudistuvasta oppivelvollisuuden laajentumisesta