Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kävi läpi kaupungin koronatilannetta. Poikkeusolojen johtoryhmässä todettiin, että kaupunki on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa, vaikka tartuntamäärät ovat laskeneet merkittävästi. Viime viikolla uusia tartuntoja ilmeni 41. Kahden viikon ilmaantuvuusluku laski 84,6 tartuntaan 100 000 asukasta kohti.

Epidemian kannalta oleellinen tartuntariski tunnistetaan kuitenkin edelleen mm. aikuisten harrasteliikunnassa sekä yksityistilaisuuksissa, joten liikuntaharrastusten sulkuja sekä yksityistilaisuuksien osallistujamäärää koskevia suosituksia Jyväskylässä jatketaan. 

Suosituksia ja rajoituksia kevennetään kuitenkin riskiarviointeihin perustuen sallimalla uimahallien rajoitettu aukiolo maaliskuun alusta alkaen. Kaupunginteatterin ja Jyväskylä Sinfonian yleisöesitykset sallitaan jälleen, mikäli aluehallintoviraston asettama yleisörajoitus sen mahdollistaa järkevästi. 

Toisen asteen ja korkeakoulujen etäopetussuositusta kevennetään. Kirjastoissa sallitaan jälleen vapaampi asiointi ilman aineistojen ennakkovarauksia ja kansalaisopistossa palataan osin lähiopetukseen. Suositusten ja rajoitusten sisältö on tiivistetysti alla. 

 • Kaupungin uimahallit, Aalto Alvari ja Wellamo, avaavat ovensa rajoitetusti yleisölle 1.3. alkaen. Liikuntapalvelut tiedottaa uimahallien tarkemmista käytännöistä alkuviikon aikana. 
 • Kirjastoissa lainaustoimintaa koskevat rajoitukset poistuvat. Näin ollen asiakkaat pääsevät jälleen kirjastoon valitsemaan ja lainaamaan kirjoja sekä muuta lainattavaa materiaalia myös ilman ennakkovarauksia. Kirjastoissa tulee kuitenkin edelleen noudattaa turvallisuusohjeita eli käyttää maskeja ja noudattaa turvavälejä. Lukusalit, oleskelu- ja opiskelutilat sekä varattavat tilat pidetään kirjastoissa edelleen suljettuna, eikä tapahtumia kirjastoissa järjestetä. Kirjastoautot eivät liikennöi eivätkä omatoimikirjastot palvele kirjastojen normaalien aukioloaikojen ulkopuolella maaliskuussa.
 • Kaupunginteatteri ja Jyväskylä Sinfonia voivat avata jälleen ovensa yleisölle. Yleisötilaisuuksissa tulee kuitenkin noudattaa aluehallintoviraston määräystä yleisötilaisuuksien osallistujamäärästä. Tällä hetkellä yleisötilaisuuteen voi osallistua enintään 10 henkilöä. Määräys on voimassa 1.3. asti. Uusi päätös yleisötilaisuuksien osalta saadaan tämän viikon aikana. Kaupunginteatteri ja Sinfonia arvioivat sen jälkeen, mahdollistaako yleisörajoitus esitysten avaamisen yleisölle ja tiedottaa toiminnastaan loppuviikon aikana. 
 • Toisen asteen ja korkeakoulujen etäopetussuositusta muutetaan siten, että lähiopetusta voidaan järjestää porrastetusti hybridimallilla. Opetukseen voi hybridimallissa osallistua enintään 25 % oppilaitoksen opiskelijoista. Lähiopetus tulee toisella asteella ja korkeakouluissa toteuttaa koronaohjeita noudattaen. Toisen asteen ja korkeakoulujen lähiopetuksessa tulee huomioida myös kaupungissa voimassa oleva laaja maskisuositus. Oppilaitokset tekevät itsenäiset päätökset opetusjärjestelyistä turvallisuussuunnitelmiensa mukaisesti. 
 • Kansalaisopistossa liikunnanopetus jatkuu maaliskuun ajan etäopetuksena eivätkä helmikuun alussa keskeytyneet ryhmät käynnisty vielä maaliskuussa. Yksilöopetus ja lasten ja nuorten ryhmäopetus jatkuu lähiopetuksena. Luennot ja yleisötapahtumat järjestetään verkossa tai perutaan. Käsityöneuvonta on auki ajanvarauksella. Muu kansalaisopiston opetus toteutetaan pääosin etäopetuksena, mutta myös lähiopetukseen voidaan palata tietyissä aineissa turvallisuusohjeita noudattaen. Opetuskäytännöistä informoidaan ryhmien opiskelijoita ennen talvilomaviikkoa. 
 • Kaupunki myöntää jälleen maaliskuun alusta lähtien yleisten alueiden käyttölupia tapahtumia varten. Yleisiä alueita ovat kaikki kaupungin omistamat alueet, joista keskeisiä tapahtumapaikkoja ovat puistot, Sataman alue, Lutakon aukio ja kävelykatu. Luvissa mainitaan kuitenkin selkeästi se, että tapahtumissa on noudatettava voimassa olevia koronaohjeita sekä Avin yleisörajoituksia.

Tartuntatilannetta seurataan ja rajoitukset palautetaan tarvittaessa voimaan nopeasti

Talvilomaviikkojen vaikutuksia kaupungin koronatilanteeseen seurataan tiiviisti. Kaupunki suosittelee, että talvilomaviikolla noudatetaan turvallisuusohjeita, käytetään maskeja ja vältetään mahdollisuuksien mukaan matkustamista leviämisvaiheessa oleville alueille.

Mikäli tartuntatilastoissa tulee muutoksia tai Jyväskylässä alkaa ilmetä muuntoviruksen aiheuttamia tartuntaketjuja, suosituksia ja rajoituksia voidaan tarkastella nopeasti ja palauttaa niitä käyttöön. 

Poimintoja maaliskuussa voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista Jyväskylässä

 • Maskisuositus on Jyväskylässä voimassa toistaiseksi. Maskeja suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille. Maskeja suositellaan käytettäväksi julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Peruskouluissa maskeja suositellaan käytettävän 6.–9. luokilla. 
 • Kaupungin henkilökunnalla on velvoite käyttää maskeja sosiaali- ja terveyspalveluissa, perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Myös muissa tehtävissä, kuten esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä ja toimistotöissä, maskeja käytetään työyhteisöjen riskienarviointiin perustuen.
 • Kaupunki suosittelee, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä maaliskuussa. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.
 • Seurakunnille suositellaan, että sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin osallistuu Jyväskylässä enintään aluehallintoviraston voimassa olevan rajoituksen mukainen enimmäismäärä. (Tällä hetkellä voimassa osallistujamäärä on enintään 10 henkeä. Rajoitus on voimassa 1.3. asti ja uutta päätöstä odotetaan loppuviikon aikana.)
 • Kaikki sisätiloissa tapahtuva yli 18-vuotiaiden liikuntaharrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi edelleen maaliskuun ajaksi. (Poikkeuksena aikuisten yleisen sarjan ja nuorten yli 18-vuotiaiden maajoukkue-, SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta, joka jatkuu aiemman linjauksen mukaisesti. Rajoitukset eivät myöskään koske kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua, sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvaa ammattilaisurheilua OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoimintaa, Olympiakomitean tukiurheilijoita ja OKM:n apurahaurheilijoita.)
 • Kaupungin omissa sisä- ja ulkotiloissa yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunta- ja harrastusvuorot on peruttu maaliskuun ajan.  
 • Kaupungin omat kuntosalit ovat maaliskuussa suljettuina. 
 • Kaupungin järjestämät aikuisten ohjatut liikuntaryhmät on keskeytetty maaliskuun ajan.
 • Kaupungin omat senioreiden ja soveltavan liikunnan ryhmät on keskeytetty koko kevätlukukauden ajan. 
 • Yleisöluisteluvuorot kaikilta ulkotekojääradoilta on maaliskuussa peruttu.
 • Kirjastoissa lukusalit, oleskelu- ja opiskelutilat sekä varattavat tilat ovat suljettuina. Kirjastoautot eivät liikennöi eivätkä omatoimikirjastot palvele kirjastojen normaalien aukioloaikojen ulkopuolella maaliskuussa.
 • Ikääntyneiden palveluissa, vammaispalveluissa ja sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä voidaan vierailla vain vierailuja koskevia suosituksia noudattaen. 
 • Kaupunginsairaalan osastoille pääsee maaliskuussa vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden omaiset maskeja käyttäen.
 • Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin kesäkuun 2021 loppuun asti. 
 • Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna ainakin kesäkuun 2021 loppuun asti.
 • Kaupungin henkilökunnalla on toistaiseksi voimassa etätyösuositus, jonka jatkoa arvioidaan toukokuun loppuun mennessä. 
 • Kaupungin päätöksenteko järjestetään etäkokouksin valtuustokauden loppuun asti.  

Lisätietoja: 
- Poikkeusolojen johtoryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
- Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä, p. 050 522 0486
- Sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
 

Asiasanat: