Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous on torstaina 25.2.2021.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 25.2.2021 pidettävän kokouksen esityslistalla on käsiteltävänä muun muassa:

•    Selonteko sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuonna 2020
•    Aistivammaisten ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan järjestäminen ikääntyneiden palveluissa
•    Sosiaali- ja terveyspalvelut toimialan käyttösuunnitelman muutos vuoden 2021 talousarvioon
•    Ikääntyneiden palvelujen palveluohjaajan viran perustaminen 1.3.2021 alkaen
•    Oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon asiakasmaksuasiassa

Päätöstiedote, esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen jälkeen sen päätöksistä julkaistaan tiedote Jyväskylän kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.jyvaskyla.fi. Tiedote lähetetään samanaikaisesti viestimille.

Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sosiaali-ja-terveyslautakunta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa