Kun oppilas ei tule kouluun – poissa silmistä, mutta ei poissa mielestä” on Kasvun ja oppimisen blogin kolmeosainen kirjoitussarja. Kirjoituksissa kuvataan perusopetuksen keinoja ja yhteistyötä, kuinka koulua käymättömät lapset ja nuoret saadaan takaisin oppimisen pariin.

Ensimmäisessä kirjoituksessa, Koulua käymättämät oppilaat, koulupudokkaat, pinnarit, koulufoobikot, NEET-nuoret - rakkaalla lapsella on monta nimeä, kuvataan koulupudokkuuden problematiikkaa sekä sen ehkäisemiseksi tehtyä kehittämistyötä Jyväskylässä.   

Toinen kirjoitus esittelee Kannustaen kouluun –hankkeessa kehitettyä uutta poissaoloihin puuttumisen mallia, jossa toiminta on ennaltaehkäisevää, oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä koulujen yhteisöllisyyttä tukevaa, positiivista ja oppilaan yksilöllisesti kohtaavaa. 

Kolmannesta kirjoituksesta annetaan käytännön vinkkejä opetusalan ammattilaiselle ja nuoren huoltajille, Käytännön vinkkejä puutumiseen - pitkittyneet poissaolot haastavat meitä kaikkia.

“Kun oppilas ei tule kouluun – poissa silmistä, mutta ei poissa mielestä” -sarjan on kirjoittanut sairaalaopetusta tarjoavan, Jyväskylän Kukkulan koulun varajohtaja, konsultoiva erityisopettaja Nea Porsanger-Rintala.